PKN-GAASTMEER

  PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR

 
         
Home Page Image
 

De kerk: een baken!
 


 

Klik op een item om meer te lezen...
Mail uw kerkelijke of andere activiteit naar willemwendelaarbonga@gmail.com

 


 

 

hobo-poster kerst hobo-poster Pasen

HOBO-poster...
Een initiatief van een groep mensen uit Waterland om via geheime tekens op een
poster opnieuw aandacht te vragen voor bijvoorbeeld voor Pasen: ‘The place to be’
is de betekenis van het signaal achter de letters. Rondtrekkende arbeiders in de VS
gaven elkaar op deze wijze boodschappen door.
Wij verspreidden in 2009-2010 deze posters ook in ons dorp...

Met deze ‘tekens’ kan ook de kerk plezier hebben. Daarom is de ‘hoboserie’ ontwikkeld:
4 affiches voor kenmerkende momenten van het kerkelijk jaar (Kerst, Kerkbalans, Pasen
en Pinksteren).

Elk affiche omvat een boodschap in maximaal 12 letters:
het feest staat er volledig op, de kern van het feest ‘omspelen’ we met de rest van de letters.
Het is bewust even puzzelen en hopelijk nadenken voor de beschouwer. De tekst onthult en
verleidt tegelijkertijd tot kijken en denken.

De kleur is kenmerkend: groen voor Kerst, goudgeel voor Kerkbalans, wit voor Pasen en rood
voor Pinksteren. Wie het ziet, ziet het. Maar ook hier: liturgische kleuren vragen uitleg.

Om het teken/kunstkarakter te versterken (kunst kan nooit zonder verhaal) is er in elk affiche
een hobosign (een hoboteken) verwerkt. Hobo’s zwierven over het platteland van Amerika.
Zij brachten tekens aan op huizen waarmee ze ervaringen met bewoners vormgaven voor 
volgende zwervers. ‘Rothond’, ‘Je moet vrome praatjes houden, dan krijg je te eten’,
Man met geweer’ en meer praktische tips.
hobo-poster pinkster hobo-poster kerkbalans
In een seculariserende maatschappij kan het Christendom zich terugvinden als een minderheid
met een beeld- en woordtaal die niet direct door anderen begrepen wordt maar onderling
herkenning biedt.
Geloven lijkt meer en meer op een collectie verhalen en verbeeldingen die steeds meer alleen
door uitleg en ervaring naar buiten toegankelijk wordt. In de affiches zijn daarom hobotekens
verwerkt als ‘verhaal’ maar ook als een bijzondere vorm van communicatie.

De betekenis van de hobotekens: voor Kerst: ‘er mag in de stal geslapen worden’, voor
Kerkbalans: ‘Rijk man, hier valt wat te halen’, voor Pasen: ‘The place to be’ en voor Pinksteren;
Op de goede weg!’ De teksten van de affiches zijn bedacht door een werkgroep in Waterland,
Nancy Koot is de vormgeefster.