PKN-GAASTMEER

  PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR

       
liturgysk blomstik


Kerkraam kerst 2006...
  

 

 

Opbrengst Sint Maartenactie Gaastmeer...
Een filmpje van de start op het winkelplein en het verloop
van de avond in foto's. Klik op de...

LINK


 

Klik voor een vergroting voor de liedtekst...

 

Zondag 17 september 2017
'Trochstartsnein'...

Samen met pastor Ludwine van Andel pakten we de
draad weer op: onze startzondag!
Bezinnning via Matteus 20:
'De arbeiders in de wijngaard'.
En een goed gesprek aan de hand van kaarten
of beelden en bijbehorende vragen na afloop
over wat we belangrijk en 'zinvol' vinden in ons
leven. De kinderen hoorden hetzelfde verhaal
uit 'Moast ris hearre': 'Op it nipperke'.
Zegt één van de kinderen na afloop:
'Die arbeider die zo zuur keek kreeg van elk
van de meiden (arbeiders) aan het eind van
de lange werkdag nog 'in tút',
dat is ook wat waard!'

Een paar beelden van de gesprekken...
 


en de kinderen...

  Kladdertsjerke zijn!
Zondag 9 juli 2017

Klik op de foto voor alle beelden!
16.00 uur
Kladderviering
naast de school, bij de moestuin...
Ook afscheid kindernevendienst
kinderen groep 8:
Wiebren, Rinze en Rauke.

Sint Jansfeest
Op deze dag herdenkt men de geboortedag
van Johannes de Doper, de profeet die Jezus
in de rivier de Jordaan doopte. Deze dag valt
samen met het midzomerfeest dat van oudsher
op veel plaatsen in Europa wordt gevierd.
Het was een prachtige laatste Kladderviering met...
bloemenkransen, dansen, vuurspringen, weven,
(grote) bellen blazen, de toverstaf van nooit voorbij
en veel meer.

Ds Tieneke kreeg van het pioniersteam en de
kinderen nog prachtige afscheidscadeaus:
de ark van Noach en een fotoalbum met beelden
van alle Kladdervieringen.
We sloten af met een gezamenlijke picknick.
Een bijzondere viering met 'in gouden rântsje'!

Pioniersteam Gaastmeer

 

Zondag 5 februari 2017
Maria Lichtmis-Kladder- en doopviering

Een prachtige betekenisvolle kladderviering!
Geniet nog even na met de beelden.
Met dank aan fotograaf Peter Koenen.

Klik op de foto hieronder voor het album...

Maria Lichtmis vieren we 40 dagen na Kerst.
Het is het laatste lichtfeest van de grote Kerstcyclus
die 40 dagen voor Kerst begon met Sint Maarten.
Het is het feest van het opdragen van Jezus in de
tempel, 40 dagen na zijn geboorte (joods gebruik).
Jezus die het licht de wereld inbrengt en nu op gaat
groeien tot kindje. 
Maar het is ook het feest van het lengen van de
dagen, de zon die weer gaat schijnen, van het oude
meel opmaken en pannenkoeken bakken. We begonnen om half negen op school, nog een
beetje in de schemering en deden vervolgens een
Godly Play en het Maria Lichtmistuintje en vervolgens
waren er bijzondere workshops voor de kinderen en
volwassenen.

Om 10 uur was de doop in de kerk.

 
 
Woensdag 21 december 2017
Kerstviering school 'Licht in de nacht'
Klik op de foto voor de beelden...

Sinterklaas-actie Kladdertsjerke
vrijdag 25 november 2016

Ook plaatselijk is er actie gevoerd
om de Kladdertsjerke ook financieel
mede-mogelijk te maken!
Sinterklaaszakjes met een verrassende
inhoud werden via een 'sutelaksje'
met kruiwagens verkocht in het eigen
dorp.
Een succesvolle actie want nu al staat
de teller op meer dan: 500 euro
en er komt nog steeds geld
binnen!


Zondag 2 oktober...
pkd 2016


Pioniersplek Gaastmeer
presenteerde de Kladdertsjerke
op de Provinciale Kerkendag 2016
in Harlingen!
Thema was: 'Bruggen'.
Klik op het logo voor de website
met het aantrekkelijke programma.

 

PKN-enquête
'Kerk op weg naar 2025'
De resultaten...

Uit het onderzoek blijkt dat de leden van de Protestantse Kerk
vernieuwingsgezind zijn...


Meer dan de helft van de leden (53%) van de Protestantse Kerk in
Nederland geeft aan open te staan voor verandering in hun plaatselijke
gemeenschap.
Dat blijkt uit de enquete 'Kerk op weg naar 2025' die de Protestantse
Kerk in Nederland gehouden heeft tussen 17 februari en 31 maart 2015.

Van de mensen die openstaan voor verandering, geeft 60% aan dat die
behoefte aan verandering in hun kerkgemeenschap gedeeld wordt.
Ook ervaren degenen die verandering willen voldoende steun hiervoor
vanuit de kerkenraad (73%), de predikant (73%) en de gemeenteleden
(76 %).

 

'Op weg met Mozes'
Zondag 18 september
tent Liuwedaam

Mozes...
tekening: Eline van Lindenhuizen.
Kladdertsjerke | startsnein!
LINK nei de útnûging.

Wat je onderweg tegenkomt:
Matzes bakken in de woestijntent...
Een mandala maken...
Een gebedskuier doen...
Spelen in de woestijn: bouwen
met en voor Mozes in het zand...
Een woestijkijkdoos maken...
Pauze houden in de oase by Wybe & Grytje
KladderPLUS: een kuierstok maken...

en zingen: Zomaar te gaan...
en: 'Go down Moses!


Klik op de foto foar alle bylden

Kladdertsjerke...

Kladdermiddei & gelukskoekjes...

 

Zaterdagmiddag 16 april: 'Kladdermiddag'
voor jonge ouders + kinderen.
Thema: 'Geluk'
Wat is 'geluk' en hoe kunnen we dat worden
en wat kunnen wij als ouders doen voor
het geluk van onze kinderen?

Klik op de foto hiernaast voor een beeldverslag...
(Met dank aan Emmie voor de foto's!)

 

Klik op deze...
LINK
naar het foto-album van de KrystKladdertsjerke.
Hieronder een beeld van 'Godly Play'
over Advent, de weg naar kerst 2015...

Godly Play Advent...
Met dank aan fotograaf Quintin Samidjono
Zondag 23 augustus 2015
Kladdertsjerke
'De Ark van Noach'
en hoe het water je soms tot de
lippen stijgt en de regenboog een
teken van hoop blijft...
Een pracht van een 'buitendienst' aan het
eind van de Kaepwei. Vier buitenlandse
studenten te gast: Lisa, Collin, Luke en
Victoria. Ze hielpen ook mee tijdens de dienst.
Echte kladdertsjerke-activiteiten in een
relaxte sfeer:

vlaggetjes maken voor de Ark
vissen met hengeltjes in de Gruns
spelen met mini-ark-figuurtjes
kleidiertjes maken, twee bij twee
meer zondvloedverhalen en
filosoferen over de waarde/waarheid
van het verhaal...
een kraampje met bijbelboeken
bidden
en zingen: 'Old McNoach had an Ark...'


 
 
Tenslotte elkaar de zegen geven...
en samen lunchen.
Prachtig waardevol kerk-zijn!
Ook te gast: een PKN-filmploeg die
dit 'pionierswerk' heeft vastgelegd!

Kijk op de home-page naar beelden die zij maakten!
Kladdertsjerke
'Kladderjoen'-beelden
van zaterdagavond
5 september 2015
boerderij Jelle & Jetty Zeilstra.

Met djembé en palingroken maar
vooral inhoudelijk erg goed zo samen.
Ongeveer 18 deelnemers.


4 mei-herdenking Gaastmeer


Klik op de foto hieronder voor de beelden...

Voor het eerst een herdenking rond de gevelsteen
met de herinnering aan de reddingsoperatie van de
bemanning van de bij Starum neergestorte Halifax.
In de kerk was een expositie over 'Gaastmeer in
oorlogstijd' te zien.

Loesje en het moderne vasten...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebben en zijn  

Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werklijkheid, de andre schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.

[Ed Hoornik]