PKN-GAASTMEER

  PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR

       
liturgysk blomstik


Kerkraam kerst 2006...
  

 

Gedachtenismoment...
zaterdag 20 en zondag 21 november 2021.


Klik op de afbeelding voor een vergroting van de uitnodiging.

Sint Maartenactie Gaastmeer...
voor Stichting Maher-India.

Klik op de foto hieronder voor alle beelden van de actie:
foto's en filmpjes!


Vooraf...
Juf Janny vertelt hier het verhaal van Sint Maarten.
Klik op de foto voor het filmpje (godly play)

Godly Play St Maarten

We gaan evenals vorig jaar, zoveel mogelijk rekening
houdend met de 1,5 meterregel, op stap op
donderdag 11 november van 17:00-18:30 uur
start en 'finish': winkelplein.

Klik op deze LINK
om het liedje weer even samen te oefenen!

U ziet dan het startfilmpje + de foto's van een eerdere
Sint Maartenactie.

Klik op de afbeelding voor een vergroting van
de liedtekst...


Zie ook de 'doarpsbrief' die wordt verspreid in het
dorp:
KLIK HIER

 

Een geweldig resultaat!
De actie in het dorp bracht veel plezier
en een opbrengst van 860 euro!

De diaconie vulde dat aan met 400 euro.
Hartelijk dank aan alle helpers en gulle gevers!
Morgen de eerste foto's en filmpjes.

Klik op de foto hierboven voor een vergroting van de
cheque die naar Stichting Maher India gaat!

Klik op de foto hieronder van enkele recente beelden
die stichting Maher-India Fryslân ons heeft gezonden:
voedselvoorzienning heeft prioriteit in Coronatijd.
Verder: opwaardering van een school en de
kindercrèche in Amravati die bijna klaar is.

Startsnein 19 september...
'Van U is de toekomst!'


Zie ook hiernaast het prachtige lied
van Huub Oosterhuis: 'Onze Vader verborgen'
dat een plekje in deze viering kreeg.

Liturgie van deze viering: KLIK HIER

 

Hieronder de beelden van deze feestelijke start in de
schuur van de 'Flapperpleats'.
Klik op de foto hieronder voor alle beelden.
[Foto's: Attie & Willem]

startsnein

Even terugkijken...
Himelfeartfiering oan It Piel!

De beelden van een prachtige gezamenlijke viering van Hemelvaartsdag!
Klik op de foto voor alle beelden...

 

 

De kerk is open?
Winter februari 2021. Klik op de foto voor het antwoord...

 

Doop- en opdraagviering Silke en Hidde.
Nog even nagenieten van de prachtige viering,
afgelopen zondag 29 augustus, in Oudega?
Klik op de foto's hieronder voor alle beelden.


Deze viering is ook online nog te bekijken via
kerkdienstgemist.nl
Klik op deze LINK

It spûket oan It Piel!
Met dank aan aan Attie Bak die het aandurfde hier een filmpje van te maken. Klik op de foto van de brievenbus...

gedachtenislichtjes gedachtenis
Zaterdagavond en zondagochtend 21 en 22 november 2020...

ljochtsjes ljochtsjes

Actie 40-dagentijd
voor duofiets Zorgboerderij 'It Klokhús'.
Op 23 april kon pastor Ludwine namens PKN Gaastmeer een cheque van
600 euro overhandigen aan Jantina Reijenga van Zorgboerderij
It Klokhús te Idsega. Een bijdrage voor de aanschaf van een duofiets
voor de cliënten.

En...
De duofiets is er!

Jantina Reijenga schrijft...
Deze week hebben we de duofiets feestelijke geïntroduceerd! Waarbij
de eerste officiële rit werd gemaakt door de oudste deelneemster (92)
van de zorgboerderij

Bekijk de eerste rit, klik HIERMeer info?
https://www.itklokhus.nl

Op afstand...
Houkje de Jong, Maeykehiem Sint Nicolaasga,
laat het thuisfront weten hoe zij (2020) Paaseieren zocht.
Een mooi bericht voor mem Boukje de Jong.

Klik op de foto voor het filmpje, gemaakt
door een begeleider...

Lokwinske Anneke!
Ridder speelt Wilhelmus op Koningsdag 2020!
Klik hieronder op de foto en hoor het Wilhelmus klinken!

Ridder Anneke van Mourik-van Herk: wy binne grutsk op dy!
En se docht noch mear yn har frije tiid!

Taspraak boargemaster Jannewietske de Vries

Betinking 4 maaie 2021| 19:45 oere
In kopergroepke fan Concordia spilet in tal koralen,
de taptoe en it Wilhelmus. Dit kear net
op 'e brêge mar yn 'e lijte by de Pieltsjerke...

Klik op de foto foar in koart filmke.
[Mei tank oan Attie Bak]

4 mei 2020 | Taptoe - Concordia | brêge De Gaastmar
Solisten: Willem en Rommy van Berkum.
Een indrukwekkend moment van herdenken.

Klik op de foto voor beeld & geluid (Google-album)

Koningsdag 2020
Het Wilhelmus klinkt om 10:00 uur ook in de Lytse Gaastmar op Wâldbuorren...

Klik op de foto voor de beelden en het geluid...

Kerkklokken in het hele land luidden
om 12:00 uur op Paaszondag

Op deze manier willen we u een hart onder de riem steken om
samen Pasen te beleven. Een manier om toch met elkaar
verbonden te zijn.

Gewoonlijk luiden de klokken als oproep voor het vieren van de zondag.
In gebed kan worden gedankt voor de boodschap van Pasen maar ook
worden gebeden voor de situatie in ons land in verband met het
oronavirus en allen die lijden onder de gevolgen daarvan.

Klik op de foto hieronder en hoor de kerkklok van Gaastmeer...

 

 


Eling en Harm luidden de klokken

 

Op weg naar Pasen: Kruisweg naar het leven...
volg hier in 14 beelden het lijden en sterven van Jezus met de
vraag wat dit voor ons leven kan betekenen.

Klik op de foto voor de weg langs 14 beelden...
[gemaakt door Sjef Hutschemaekers]

 

Pasen: zoals Catharina de Hoop het zingt...
'Liefde is de bron'

Catharina zingt dit lied voor u vanuit de Pieltsjerke.

Klik op de foto hieronder voor het filmpje dat Rauke samen met
Catharina maakte. De link gaat naar ons Google-album.
Daar kunt u het filmpje starten.

 

Klaas van der Goot zingt...
in de lege Pieltsjerke van Bryan Adams: '(Everything) I Do, I Do It For You'


Paasgroet voor het hele dorp!
Viel op een zaterdagochtend zomaar in de brievenbus...


Klik op onderstaande link...

Klaas van der Goot zingt...
Verschillende dorpsgenoten leveren in de bijzondere tijd van de Corona-crisis een bijdrage 'om ús sinnen te fersetten'.
Hierbij een bijdrage van Klaas van der Goot. Hij zingt, in onze Pieltsjerke, een lied van Jules de Corte:
'Ik zou wel eens willen weten'(1957)

Info Wikipedia...
Het lied gaat over de zin van het leven
en De Corte stelt vier vragen over de wereld ('Waarom') en geeft een aantal
mogelijke antwoorden.
Maar aan het eind van ieder couplet
wordt het laatste antwoord, dat
het best past binnen het christelijk denken, uiteindelijk ook bevestigd.
('Daarom...')

Wander: lokwinske!
Yn alle stilte is dizze oarkonde ein maart 2020 oerhannige oan
Wander Bruinsma: mear as 50 jier ús fêste organist!
Nei de Coronakrisis komt der fansels noch in formele feestlike útrikking!

 

 

Siem van Berkum: 50 jaar organist!
Blij met één van onze organisten! Siem van Berkum bespeelt al 50 jaar de orgels
van
verschillende kerken en begeleidt ook de gemeente van Gaastmeer regelmatig
tijdens de zondagse vieringen!
Van Berkum werd daarom op zondag 12 januari even in het zonnetje gezet en toegesproken door voorzitter kerkenraad, Piet Visser. Pastor Ludwine overhandigde hem een felicitatiepakket namens de gemeente.
Van harte gefeliciteerd!

Klik op de foto hieronder...
voor alle foto's en een orgelspel-fragment van deze jubilaris.

Krystkonsert 'Concordia' & Sneek Vocaal
snein 22 desimber 2019

Klik...
op de foto hieronder voor de beelden, gemaakt door Tryntsje Hoogterp.m.m.f. pastor Ludwine Andel.

 

Snein 24 novimber 2019: lêste snein tsjerklik jier.
In fiering fan betinken... sjoch de ljochtsjes ta oantinken.
 

 

Zondag 11 augustus: kerkdienst in Nijhuizum
Voorganger: pastor Ludwine Andel-van Hoeven.


 

 


1955: mei ds. Bruinsma 'oer ít wetter en oer de hikke' nei Nijhuzum.

Lees meer...
over dit kerkje en de band met Gaastmeer.

Verslag door Wiebe van der Hout - LC 24-06-2019
Lees krantenartikel...

Lees meer... artikel 'De Praatmar' mei 2019

 

 

Bekijk hier de liturgie van 23 juni 2019...

Voorgangers:
pastor L. Foekema (RK)
ds. C. Nijkamp (doopsgezind)
en pastor Ludwine Andel-van Hoeven

Lees hier de overdenking...
over 'de houten broek' van pastor Ludwine Andel.

'The movie', opname kerkdienst 23 juni 2019
'Gaastmeer, waar geloven samenkomen!'


Opname: QVIDEO - Quintin Samidjono

 

 

Gaastmeer...
waar geloven samenkomen!

Een bijzondere´smaakvolle´kerkdienst op zondag 23 juni!

 

Gideonsbende en de 'vreugden'
van een kerk...


Veel vreugden: de sfeer in de kerkenraad, de
betrokkenheid van de gemeenteleden, de inzet en de
creativiteit van dominee en pastor. De mensen in de
kerk zijn blij met elkaar.

 

Het lijkt of de krimp in de kerk ook goede kanten heeft.
Wie nu in de kerk komt, doet dat niet uit plicht, maar
uit vrije keuze. Omdat je opademt van oude
Bijbelverhalen, van inspirerende liederen, van troostende
gebeden en een mooie zegen. Goud!'

Uit de column van Wim Beekman - LC 2 maart 2019
Het lezen waard...
LINK

 

Zondag 17 september 2017
'Trochstartsnein'...

Samen met pastor Ludwine van Andel pakten we de
draad weer op: onze startzondag!
Bezinnning via Matteus 20:
'De arbeiders in de wijngaard'.
En een goed gesprek aan de hand van kaarten
of beelden en bijbehorende vragen na afloop
over wat we belangrijk en 'zinvol' vinden in ons
leven. De kinderen hoorden hetzelfde verhaal
uit 'Moast ris hearre': 'Op it nipperke'.
Zegt één van de kinderen na afloop:
'Die arbeider die zo zuur keek kreeg van elk
van de meiden (arbeiders) aan het eind van
de lange werkdag nog 'in tút',
dat is ook wat waard!'

Een paar beelden van de gesprekken...
 


en de kinderen...

  Kladdertsjerke zijn!

 

Kladdertsjerke...

THE MOVIE...
met dank aan de PKN!

Zondag 9 juli 2017

Klik op de foto voor alle beelden!
16.00 uur
Kladderviering
naast de school, bij de moestuin...
Ook afscheid kindernevendienst
kinderen groep 8:
Wiebren, Rinze en Rauke.

Sint Jansfeest
Op deze dag herdenkt men de geboortedag
van Johannes de Doper, de profeet die Jezus
in de rivier de Jordaan doopte. Deze dag valt
samen met het midzomerfeest dat van oudsher
op veel plaatsen in Europa wordt gevierd.
Het was een prachtige laatste Kladderviering met...
bloemenkransen, dansen, vuurspringen, weven,
(grote) bellen blazen, de toverstaf van nooit voorbij
en veel meer.

Ds Tieneke kreeg van het pioniersteam en de
kinderen nog prachtige afscheidscadeaus:
de ark van Noach en een fotoalbum met beelden
van alle Kladdervieringen.
We sloten af met een gezamenlijke picknick.
Een bijzondere viering met 'in gouden rântsje'!

Pioniersteam Gaastmeer

 

Zondag 5 februari 2017
Maria Lichtmis-Kladder- en doopviering

Een prachtige betekenisvolle kladderviering!
Geniet nog even na met de beelden.
Met dank aan fotograaf Peter Koenen.

Klik op de foto hieronder voor het album...

Maria Lichtmis vieren we 40 dagen na Kerst.
Het is het laatste lichtfeest van de grote Kerstcyclus
die 40 dagen voor Kerst begon met Sint Maarten.
Het is het feest van het opdragen van Jezus in de
tempel, 40 dagen na zijn geboorte (joods gebruik).
Jezus die het licht de wereld inbrengt en nu op gaat
groeien tot kindje. 
Maar het is ook het feest van het lengen van de
dagen, de zon die weer gaat schijnen, van het oude
meel opmaken en pannenkoeken bakken. We begonnen om half negen op school, nog een
beetje in de schemering en deden vervolgens een
Godly Play en het Maria Lichtmistuintje en vervolgens
waren er bijzondere workshops voor de kinderen en
volwassenen.

Om 10 uur was de doop in de kerk.

 
 
Woensdag 21 december 2017
Kerstviering school 'Licht in de nacht'
Klik op de foto voor de beelden...

Sinterklaas-actie Kladdertsjerke
vrijdag 25 november 2016

Ook plaatselijk is er actie gevoerd
om de Kladdertsjerke ook financieel
mede-mogelijk te maken!
Sinterklaaszakjes met een verrassende
inhoud werden via een 'sutelaksje'
met kruiwagens verkocht in het eigen
dorp.
Een succesvolle actie want nu al staat
de teller op meer dan: 500 euro
en er komt nog steeds geld
binnen!


 

PKN-enquête
'Kerk op weg naar 2025'
De resultaten...

Uit het onderzoek blijkt dat de leden van de Protestantse Kerk
vernieuwingsgezind zijn...


Meer dan de helft van de leden (53%) van de Protestantse Kerk in
Nederland geeft aan open te staan voor verandering in hun plaatselijke
gemeenschap.
Dat blijkt uit de enquete 'Kerk op weg naar 2025' die de Protestantse
Kerk in Nederland gehouden heeft tussen 17 februari en 31 maart 2015.

Van de mensen die openstaan voor verandering, geeft 60% aan dat die
behoefte aan verandering in hun kerkgemeenschap gedeeld wordt.
Ook ervaren degenen die verandering willen voldoende steun hiervoor
vanuit de kerkenraad (73%), de predikant (73%) en de gemeenteleden
(76 %).

 

'Op weg met Mozes'
Zondag 18 september
tent Liuwedaam

Mozes...
tekening: Eline van Lindenhuizen.
Kladdertsjerke | startsnein!
LINK nei de útnûging.

Wat je onderweg tegenkomt:
Matzes bakken in de woestijntent...
Een mandala maken...
Een gebedskuier doen...
Spelen in de woestijn: bouwen
met en voor Mozes in het zand...
Een woestijkijkdoos maken...
Pauze houden in de oase by Wybe & Grytje
KladderPLUS: een kuierstok maken...

en zingen: Zomaar te gaan...
en: 'Go down Moses!


Klik op de foto foar alle bylden

Kladdertsjerke...

Kladdermiddei & gelukskoekjes...

 

Zaterdagmiddag 16 april: 'Kladdermiddag'
voor jonge ouders + kinderen.
Thema: 'Geluk'
Wat is 'geluk' en hoe kunnen we dat worden
en wat kunnen wij als ouders doen voor
het geluk van onze kinderen?

Klik op de foto hiernaast voor een beeldverslag...
(Met dank aan Emmie voor de foto's!)

 

Klik op deze...
LINK
naar het foto-album van de KrystKladdertsjerke.
Hieronder een beeld van 'Godly Play'
over Advent, de weg naar kerst 2015...

Godly Play Advent...
Met dank aan fotograaf Quintin Samidjono
Zondag 23 augustus 2015
Kladdertsjerke
'De Ark van Noach'
en hoe het water je soms tot de
lippen stijgt en de regenboog een
teken van hoop blijft...
Een pracht van een 'buitendienst' aan het
eind van de Kaepwei. Vier buitenlandse
studenten te gast: Lisa, Collin, Luke en
Victoria. Ze hielpen ook mee tijdens de dienst.
Echte kladdertsjerke-activiteiten in een
relaxte sfeer:

vlaggetjes maken voor de Ark
vissen met hengeltjes in de Gruns
spelen met mini-ark-figuurtjes
kleidiertjes maken, twee bij twee
meer zondvloedverhalen en
filosoferen over de waarde/waarheid
van het verhaal...
een kraampje met bijbelboeken
bidden
en zingen: 'Old McNoach had an Ark...'


 
 
Tenslotte elkaar de zegen geven...
en samen lunchen.
Prachtig waardevol kerk-zijn!
Ook te gast: een PKN-filmploeg die
dit 'pionierswerk' heeft vastgelegd!

Kijk op de home-page naar beelden die zij maakten!
Kladdertsjerke
'Kladderjoen'-beelden
van zaterdagavond
5 september 2015
boerderij Jelle & Jetty Zeilstra.

Met djembé en palingroken maar
vooral inhoudelijk erg goed zo samen.
Ongeveer 18 deelnemers.


4 mei-herdenking Gaastmeer


Klik op de foto hieronder voor de beelden...

Voor het eerst een herdenking rond de gevelsteen
met de herinnering aan de reddingsoperatie van de
bemanning van de bij Starum neergestorte Halifax.
In de kerk was een expositie over 'Gaastmeer in
oorlogstijd' te zien.

Loesje en het moderne vasten...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebben en zijn  

Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werklijkheid, de andre schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.

[Ed Hoornik]