PKN-GAASTMEER   PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR  
 

Home Page Image

Kerkdiensten |Tsjerketsjinsten
Meer planning via 'agenda'...

Kaarsjes...

Eerste Kerstdag
25 december 2015

Kerstdienst m.m.v. 'Concordia'
en koor 'Gaudeté'
09:30 uur

Voorganger
ds. Tieneke van Lindenhuizen

Ouderling van dienst
Anneke Hoogterp of Piet Visser

Kindernevendienst
Ekie Wendelaar Bonga

Organist
Wander Bruinsma

Koster

Harm Jelle Zeilstra

Collecte
'Kinderen in de knel'
De tweede collecte is altijd
voor de eigen gemeente.


Fan herte wolkom!
Het kerkgebouw is door
de week ook altijd open!

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'
en 'kerkdiensten'...

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

   
  Laatste keer bijgewerkt: 26.12.2015
 


Wolkom op ús webstek!

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is
dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad
of het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook
daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een
onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten,
zoals vele generaties voor ons dat ook al deden. Waar het niet gaat om
wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!
De kerk is open

KLADDERTSJERKE: THE MOVIE...
met dank aan de PKN!

 


Loesje 1


Nieuws...


Sorry, even niet...
Onze website is even niet compleet.
Na een 'upgrade' van onze webhoster
loopt niet alles naar wens.
De website moet 'opgeschoond' en
dat verloopt niet zonder problemen.
Ik hoop dat z.s.m. te herstellen.
Webmaster WWB.


Kerst 25 december
Preek ds. Tieneke van Lindenhuizen
Klik HIER

Klik op deze...

LINK
naar het foto-album van de
KrystKladdertsjerke
.
Met dank aan fotograaf
Quintin Samidjono

Winterwerkprogramma 2015-2016

nu ook online beschikbaar!
Klik door via tabblad 'AGENDA'
en schrijf je in, meld je aan!

'Kladdertsjerke: the movie'
nu ook beschikbaar via YouTube!
Zie hiernaast, middenpagina.


Zondag 23 augustus 2015
Kladdertsjerke
'De Ark van Noach'
en hoe het water je soms tot de
lippen stijgt en de regenboog een
teken van hoop blijft...
Een pracht van een 'buitendienst' aan het
eind van de Kaepwei. Vier buitenlandse
studenten te gast: Lisa, Collin, Luke en
Victoria. Ze hielpen ook mee tijdens de dienst.
Echte kladdertsjerke-activiteiten in een
relaxte sfeer:

vlaggetjes maken voor de Ark
vissen met hengeltjes in de Gruns
spelen met mini-ark-figuurtjes
kleidiertjes maken, twee bij twee
meer zondvloedverhalen en
filosoferen over de waarde/waarheid
van het verhaal...
een kraampje met bijbelboeken
bidden
en zingen: 'Old McNoach had an Ark...'

Tenslotte elkaar de zegen geven...
en samen lunchen.
Prachtig waardevol kerk-zijn!
Ook te gast: een PKN-filmploeg die
dit 'pionierswerk' heeft vastgelegd!
<<<
Kijk hiernaast naar beelden die zij maakten!
Klik hieronder op de foto voor een
beeldreportage van Peter Koenen.

Kladdertsjerke


ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de
diaconie als ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende
instelling. Een instelling kan alleen een
ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90%
inzet voor het algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie
van uw gemeente vragen als algemeen
nut beogende instelling een ANBI-
beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal
worden aangemerkt als een algemeen
nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links
om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


PKN-enquête
'Kerk op weg naar 2015'
De resultaten...

Uit het onderzoek blijkt dat de leden van
de Protestantse Kerk vernieuwingsgezind
zijn.
Meer dan de helft van de leden (53%)
van de Protestantse Kerk in Nederland
geeft aan open te staan voor verandering
in hun plaatselijke gemeenschap.
Dat blijkt uit de enquete 'Kerk op weg
naar 2025' die de Protestantse Kerk in
Nederland gehouden heeft tussen
17 februari en 31 maart 2015.

Van de mensen die openstaan voor
verandering, geeft 60% aan dat die
behoefte aan verandering in hun
kerkgemeenschap gedeeld wordt.
Ook ervaren degenen die verandering
willen voldoende steun hiervoor vanuit
de kerkenraad (73%), de predikant
(73%) en de gemeenteleden (76 %).

Lees meer via de landelijke website
klik hier

Een plaatselijk vervolg...
ma. 16 november
Doarpspetear tsjerke!
Tussen 17:00 en 21:30 uur
werden er goede gesprekken gehouden
met kerk- en dorpsgenoten
in d'Ald Herberch over de
toekomst van onze dorpskerk!
Wordt vervolgd...


 

 


Aantal bezoekers vanaf december 2010...