PKN-GAASTMEER   PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR  

 

 

 

 

 
Kerkdiensten |Tsjerketsjinsten

Zondag 18 november 2018
09:30 uur

Voorganger
mevr. A. Adema-Kinkel
Joure

Ouderling van dienst
Grietje Leenstra

Kindernevendienst
Dieuwke Visser

Koster
Wybe Leenstra

Organist
verschillende vervangers van
Wander Bruinsma

Collecte
Zending
De tweede collecte is voor de kerk

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door
de week ook altijd open!

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'
en 'kerkdiensten'...

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

   
  Laatste keer bijgewerkt: 12.11.2018
 


Wolkom op ús webstek!

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is
dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad
of het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook
daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een
onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je
bent.

Van harte welkom!
De kerk is open

KLADDERTSJERKE: THE MOVIE...
met dank aan de PKN!

Meer 'kladdernieuws' via tabblad 'bijzonder'
en 'kerk zijn'...


Loesje 1

Pondok!
van oud, heel oud... naar nieuwe recreatiewoning!Een nieuwe bestemming op een prachtig plekje!Klik door naar...
www.pondokgaastmeer.nl

en volg de werkzaamheden van de vele vrijwilligers en...
reserveer vast voor de komende zomer!

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.

College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht 2017
& begroting 2018

Diaconie
Diaconie ANBI: financieel overzicht 2017

 

PKN-enquête
'Kerk op weg naar 2025'
De resultaten...

Uit het onderzoek blijkt dat de leden van de Protestantse Kerk
vernieuwingsgezind zijn.
Meer dan de helft van de leden (53%) van de Protestantse Kerk in
Nederland geeft aan open te staan voor verandering in hun plaatselijke
gemeenschap.
Dat blijkt uit de enquete 'Kerk op weg naar 2025' die de Protestantse
Kerk in Nederland gehouden heeft tussen 17 februari en 31 maart 2015.

Van de mensen die openstaan voor verandering, geeft 60% aan dat die
behoefte aan verandering in hun kerkgemeenschap gedeeld wordt.
Ook ervaren degenen die verandering willen voldoende steun hiervoor
vanuit de kerkenraad (73%), de predikant (73%) en de gemeenteleden
(76 %).

Lees meer via de landelijke website klik hier


Nieuws...

Opbrengst Sint Maartenactie Gaastmeer...
Beelden volgen nog...

Blomskikking Tankdei
woansdei 7 novimber 2018 yn Heech

Wij leggen onze gaven
bij die van anderen neer.
Alleen wanneer wij delen
kan ieder leven, Heer.

Alleen wanneer wij geven
krijgt elk zijn part en deel,
en heeft op aarde niemand
te weinig of teveel.

 

Programma voor de jeugd!
Club 2018 – 2019        Groep 7 & 8


Vrijdag 16 november 2018
19:30 uur
in It Beaken
Filmavond natuurlijk met popcorn!

Vrijdag 14 december 2018 
19.30 uur in It Beaken

Kerstgala!

Vrijdag 25 januari 2019
19.30 uur in It Beaken
Speurtocht! Warme kleren aan!

Vrijdag 15 februari 2019
19.30 uur in It Beaken
Schilderen met een echte kunstschilder!

Vrijdag 29 maart 2019
19.30 uur in It Beaken
We maken een meiden- en een jongensgroep
en elke groep gaat iets moois maken!

Vrijdag 12 april 2019
19:30 uur in It Beaken
Aron de Jong komt jullie iets vertellen over zijn reis
en werk voor de World Servants.
Samen gaan we een leuke actie bedenken.


Groetjes van Auke, Yteke en Griet    
Tel. 0515-469717, 579751 of 06-27138312