PKN-GAASTMEER

PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR

         
 

Jeugdwerker:
Betty Wiegersma
(Benoemd 2018)

Kindernevendienst...
de leiding:
Jenneke van den Bogert
Catharina de Hoop
Dieuwke Visser
Ekie Wendelaar Bonga

   

Kindernevendienst...

Programma 'Kind op Zondag'
Er is regelmatig kindernevendienst voor basisschoolkinderen. Zij verlaten dan de kerkdienst voor een eigen kinderdienst in 'Het Lokaal' bij de kerk. Voor het einde van de dienst komen ze terug in de kerk.
Tijdens de zomervakantie van de basisschool is er geen kindernevendienst.

Oppas voor de allerkleinsten...
is alleen mogelijk bij vroegtijdige aanmelding vooraf.
Contactpersoon is Ekie Wendelaar Bonga, Hellingpaed 24,
telefoon 46 94 48

 

'Kind op Zondag' is een tijdschrift dat gebruikt wordt voor het werken met kinderen in de kerk en de zondagsschool. Voor elke zondag zijn er navertellingen van bijbelverhalen, liedjes, knutseltips, spelvormen en nog veel meer.

 

Palmpasen 2016: de optocht!
Klik op de foto hieronder voor de beelden.
Palmpeaske!
Kindernevendienst Pinkster 2017...
geestdriftig knutselend aan een Pinksterduif!