PKN-GAASTMEER

  PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR

   
 


Pastor mevr. Ludwine Andel
-van Hoeven

doop Benthe Anniek Faber
15 april 2018.

 
 

Vanaf zo. 7 januari 2018...
is mevr. Ludwine Andel-van Hoeven (Oudega SWF)
aan het werk als pastor in onze gemeente.Bereikbaar
tel. 0515 469506

PREEK VAN DE WEEK

   

 

Zondag 10 februari 2019
Thema gezamenlijke kerkdienst in..

'Oudegaastmeer'...

Dagelijks lopen we elkaar op straat voorbij.
In de haast van alledag. Wij vroegen mensen
die elkaar toevallig voorbij liepen om er binnen
een paar minuten achter te komen wat ze met
elkaar delen. Het resultaat is verbluffend en
ontroerend. Je deelt meer dan je denkt.

Voorgangers: Wim en Ludwine Andel.


 

Klik op onderstaande link naar een
inspirerend filmpje op YouTube

LINK

Klik op deze LINK naar de preek van
ds. Wim Andel


En wat zie je als je in dit wiegje kijkt?
Wat leert dit kerstkind ons?
Kunnen we ons aan hem spiegelen?
De kinderen in de kindernevendienst
zagen zichzelf in de spiegel
en praten er over.

wieg en spiegel


Eerste Kerstdag...
Het kerstverhaal nu...
In die tijd kondigde Keizer Google een decreet af
dat alle bewoners op de hele wereld zich moesten
laten registreren met een nieuw account.

Deze gebeurtenis vond plaats toen het tot iedereen
begon door te dringen dat de klimaatverandering mede door menselijk toedoen wordt veroorzaakt
en veel mensen op de vlucht waren voor oorlogsgeweld en ellende, en dat er grote onvrede
en angst voor de toekomst was bij velen in de hele
wereld. Wat wil hij daarmee bereiken?

En ergens op deze wereld is een
meisje zwanger geraakt terwijl de vader
zijn leven nog niet op orde heeft...

Lees hier...
de overdenking van pastor
Ludwine Andel


 

Zondag 16 december 2018
Een citaat uit de preek van dhr. S de Jong...

 

Woordeloos gebed
Langzamerhand, naarmate zijn gebed
inniger en inniger werd, had hij minder
en minder te zeggen en tenslotte zweeg
hij maar helemaal.
Hij werd stil – en wat misschien
nog veel meer is dan alleen maar zwijgen –
hij werd een hóórder!
Hij had altijd gedacht dat bidden
een spreken moest zijn.
Nu leerde hij: bidden is niet alleen maar zwijgen,
het is luisteren.
Zo is het dan ook:
bidden is niet jezelf horen praten,
maar zóver komen, dat je zwijgt…
en zolang in zwijgen volhardt,
ja: volhardt tot je God hoort.

Søren Kierkegaard

 

Zondag 3 juni 2018
ds. W. Roseboom, Oudega SWF
bijbellezing Kolossenzen 1:12-25


Hete Hangijzers, deel 1:
Zijn alle goden en godsdiensten gelijk?

Lees HIER de preek,
met toestemming van ds. W. Roseboom.

  


 

Zondag 17 september 2017
'Trochstartsnein'...
voor sommige gemeenteleden begon deze
zondagochtend met een meditatief tv-moment...
NPO 2 'De Verwondering' 08:30 uur
Ds. Tieneke in gesprek met Annemiek Schrijver over haar (geloofs)leven.

Klik op de foto voor dit gesprek
(± 24 minuten)

Zondag 3 september 2017: 15:00 uur
Viering bevestiging ds. Tieneke van Lindenhuizen,
Hofkerkgemeente, Hofmeijerstraat, Oldenzaal.
Een delegatie uit Gaastmeer maakte deze viering
mee. Hieronder ds. Tieneke met haar voorganger
ds. Jan Bos.

 

Nieuws over ds. Tieneke
uit Oldenzaal is te lezen het kerkblad van de Hofkerk:
klik HIER voor een download daarvan.

Zondag 16 juli 2017
Afscheidsdienst ds. Tieneke van Lindenhuizen.
Klik op de foto voor de liturgie
en de 'woorden bij de koffer'...


De boskwachter fertelt...
Snein 2 july 2017 om 09:30 oere.
Foargonger ds. Tieneke van Lindenhuizen.

Buorgemeente It Heidenskip is man- en froumachtich
op besite... Ûnderweis wiene der al 7 skeppingsurden foar harren te lêzen op it Yntemapolderpaad.

Wy binne te gast yn skoalle Mids de Marren en boskwachter Jacob Bijlsma
út Broeksterwâld fertelt mei bylden en lûd
oer de Skepping sa't hy dy belibbet!

De 'scheppingswoorden' ter overdenking..

1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Daar begint alles mee. Hoe ver liggen die twee eigenlijk uit elkaar?

2. Ter overdenking: Gods geest was er bij toen de aarde nog chaos was. Geest en chaos zijn vaak twee kanten van ons bestaan, van onze werkelijkheid. Ze lopen vaak door elkaar heen, strijden met elkaar. Maar de geest is de sterkste. De geest roept de chaos tot de orde en vernieuwt de aarde. Hoe zie jij dat?

3. Bonhoeffer schreef over Genesis de bijzondere woorden: ‘Waar het begin begint, eindigt ons denken.’ Herken je dat?
 
4. In Genesis 1 vers 28 staat dat de weg van de mens begint met Gods zegen. De zegen is belangrijk om als mens te kunnen leven. Waar zou jij Gods zegen over willen vragen?

5. ‘God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.’ (Genesis 1:31)
Kijk eens naar wat er goed is in je eigen leven, in je gemeente, in je dorp, op je werk.

6. De schepping is uitbundig en veelkleurig.
Wat zegt dat over de Maker?

7. Genesis 1 leert ons dat we met z’n allen gast zijn in Gods wereld, in Gods uitbundigheid. Ga eens na wat je hebt ontvangen van God in wie je bent. En kijk eens om je heen: wie heb je van God gekregen? En wat heb je van God gekregen in je gemeente?

 

 


Doarpsfeest, tintetsjinst
'Lân fan molke & hunich'

mmf kmf 'Concordia'
Snein 25 juny 10:00 oere
In tema dat prachtich oanslút by it feesttema
'LANDEN VAN DE WERELD'

Psalm 19, 1-5
Deuteronomium 27, 1-3
Lês HJIR de preek
fan ds Tieneke van Lindenhuizen

 

 

Pinksteren 2017
Pieltsjerke
De Gaastmar

Handelingen 2

Klik HIER
voor de preek van
ds. Tieneke van Lindenhuizen.

 

Stille Week & Pasen 2017
Pieltsjerke
De Gaastmar

Teksten, gebeden en preken van
Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en
Pasen

Klik HIER
voor de teksten van
ds. Tieneke van Lindenhuizen.

 

Zondag 19 maart 2017
Zondag 3 van de 40-dagentijd
Pieltsjerke

Rol de stenen van onze harten
zodat we uw liefde ervaren. 
Haal de doeken van onze ogen
zodat we U kunnen zien.
Wikkel het linnen van onze handen
zodat we U aan kunnen raken,
en wij ons verbinden met U.

Exodus 34, 1- 10
Lukas 11, 14-28

Klik HIER
voor de preek van
ds. Tieneke van Lindenhuizen.


Zondag 5 maart 2017 begin 40-dagentijd
Pieltsjerke

Waar leef je van? Waar zeg je ‘nee’ tegen?

2 Korintiërs 6, 1-11
Jesaja 58, 1-10
Matteus 4, 1-11

Klik HIER
voor de preek van
ds. Tieneke van Lindenhuizen.

 

Zondag 12 februari 2017
Pieltsjerke

Is je 'oog boos' omdat ik goed ben?

Maleachi 3: 13-20
1 Korinthe 9: 24-27
Matteus 20:1-16

Klik HIER
voor de preek van
ds. Tieneke van Lindenhuizen.

 

 

Zondag 29 januari 2017
Pieltsjerke

psalm 37,1-11
Matteus 5,1-12

Klik HIER
voor de preek van
ds. Tieneke van Lindenhuizen.
Zondag 15 januari 2017
Pieltsjerke - avondmaal

Genesis 1: 1-2 en 4
Psalm 8

Klik HIER
voor de preek van
ds. Tieneke van Lindenhuizen.

 

Oudejaarsviering 2016
Lees HIER de overdenking
van ds. Tieneke van Lindenhuizen

'Bonheur'
Overdenking voor Ringblad.
ds. Tieneke van Lindenhuizen

Klik HIER
voor de tekst...

 

 

zondag 25 december 2016

Dienst Pieltsjerke,
Kerst

ds. Tieneke van Lindenhuizen

Lucas 2, 1-20

Lees HIER de preek

 

zondag 11 december 2016

Dienst Pieltsjerke,
Derde Advent

Preek van
ds. Tieneke van Lindenhuizen

Jesaja 35, 1-10
Matteus 11, 2-11

Lees HIER de preek

 

zondag 27 november 2016

Dienst Pieltsjerke,
Eerste Advent

Preek van
ds. Tieneke van Lindenhuizen

'Berichten vol licht'

Jesaja 2,1-5
Matteus 24,32-44

Lees HIER de preek


 

zondag 16 oktober 2016

Dienst Pieltsjerke,
verbintenisdienst
Anneke van Mourik als ouderling.

Preek van
ds. Tieneke van Lindenhuizen

'Nooit heb ik niets met God'
(Huub Oosterhuis)

Genesis 32: 22-32

Lucas 18: 1-8

Lees HIER de preekzondag 9 oktober 2016

ds. Tieneke van Lindenhuizen

Lezing: 2 Koningen 17: 24 en 29-34
Lezing: Lukas 17: 11-19

Lees HIER de preek


zondag 4 september 2016

ds. Tieneke van Lindenhuizen

Avondmaal

 

 

Lezing: Psalm 1
Lezing: Lukas 14, 25-33

Lees HIER de preek


zondag 4 september:

verhaal kindernevendienst (Ekie WB)
bewerking Psalm 1
klik op deze link


zondag 10 juli 2016

ds. Tieneke van Lindenhuizen

Afscheid oudste kinderen
van de kindernevendienst

Lezing: Deuteronomium 30,11-14
Lezing: Lukas 10,25-37

Lees HIER de preek

 

Bruiloft te Kana... zondag 17 januari 2016
ds. Tieneke van Lindenhuizen


Eerste lezing:
Jesaja 62,1-5

Bruiloft te Kana
Johannes 2,1-11

Lees HIER de preekKerst 25 december 2015
Preek ds. Tieneke van Lindenhuizen
Klik HIER

kerst 2015
engel...


E E R S T E  A D V E N T
zondag 29 november 2015
ds. Tieneke van Lindenhuizen

Lukas 1, 1-25
Wy wachtsje op de kening…

Lees HIER de preek

Laatste zondag kerkelijk jaar
dienst der gedachtenis...

zondag 22 november 2015 Pieltsjerke
ds. Tieneke van Lindenhuizen

Lukas 3, 23-38 Geslachtslijst van Jezus
Markus 13, 14-27Lees HIER de preek

 

 

Psalm 93
De Heare is kening, klaaid mei majesteit,
de Heare hat himsels klaaid en útrist mei macht.
Hy hat de ierde fêstset, dat hja net wifket.
Jo troan stiet fêst fan ‘e âldste tiden ôf
en Josels hawwe der fan ‘e ivichheid ôf west.
De streamen hawwe, o Heare,
de streamen hawwe har lûd útset,
de streamen sette wer har brûzjen út,
mar heech boppe it bolderjen fan it wetter,
boppe de machtige brâning fan de see,
is de Heare geweldich yn ‘e hichte.
Jo beloften binnen troch en troch betrouber,
hillichheid past by jo hûs,
salang as der dagen binnen, Heare.

 

Samenleesbijbel

Bijbelzondag

zondag 8 november 2015 Pieltsjerke
ds. Tieneke van Lindenhuizen

Markus 10, 13-16
Jezus laat de kinderen bij zich komen
en Markus 12, 28-34
in gesprek met de schriftgeleerden

Klik hier

voor de preek van deze zondag!


Dankdag

4 november 2015 Pieltsjerke,
bij de maaltijd…
ds. Tieneke van Lindenhuizen

Johannes 6, 1-15
Beracha: Gezegend Gij God dat
U het licht in onze wereld bent
!

Klik hier
voor de preek!