PKN-GAASTMEER   PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   'Waar een kerk is, is een toren van hoop'
Beleidsplan 2018-2022
staat online! Klik door naar...
'Kerkenraad'

 

 

 

 

 

PKN-flagge op 'e toer
Kerkdiensten | Tsjerketsjinsten

De Gaastmar...
Pieltsjerke

Zondag 8 december 2019
09:30 uur


Tweede Advent: op weg naar Kerst...

Voorganger
ds. W. Roseboom
Aldegea

Ouderling van dienst
Anneke van Mourik

Kindernevendienst
is er weer op zondag 15 december.

Organist
Siem van Berkum

Koster
Eelco Leenstra

Collecte
'Kinderen in de Knel'
2de collecte: eigen gemeente.

Lees meer over deze poster...

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door
de week ook altijd open!

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'


logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

De
PROTESTANTSKE GEMEENTE
DE GAASTMAR

is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

   
    Laatste keer bijgewerkt: 03.12.2019
 


Wolkom op ús webstek!

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is
dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad
of het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook
daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een
onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je
bent.

Van harte welkom!

De kerk is open

Loesje 1

Pondok!
van oud, heel oud... naar nieuwe recreatiewoning!Een nieuwe bestemming op een prachtig plekje!Klik door naar...
www.pondokgaastmeer.nl

en reserveer vast voor de komende zomer!

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Beheer 2018

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Diakenen 2018

Toegevoegd 1 juli 2019: ANBI-documenten
Financiële overzichten 2018
College van Beheer en College van Diakenen.

 

 

 

Nieuws...
[Zie ook de agenda]

Eerste adventszondag
1 december 2019 | Latijnse benaming: Levavi. Genoemd naar een
Gregoriaanse mis naar aanleiding van Psalm 25: Tot U verhef ik mijn ziel.

Symbolische schikking door Tryntsje Hoogterp en Tsjerie van der Meer.
Micha 2:12
Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten
binnen de omheining, als een kudde in de wei;
het zal daar gonzen van de mensen.
God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan.
Als een herder die zijn kudde verzamelt'.

Lees meer over de betekenis via tabblad 'Bloembeelden'

Snein 24 novimber: lêste snein tsjerklik jier.
In fiering fan betinken...
sjoch de ljochtsjes ta oantinkenUit het filmarchief...
Kijk via de link in deze foto naar een filmfragment uit 1957:
'Actie tot behoud van een Fries kerkje'

Kijk vanaf moment 3:43 naar het stukje over de koekactie voor de restauratie
van de Pieltsjerke. Klik op de foto...


Met dank aan Anneke van Mourik.

Symbolisch bloemschikken
dinsdag 19 november 2019 met Betty Edens-van den Berg
thema: 'De jaargetijden van het leven'.

De minsken fan foarby
se binn’ noch yn ús tinken.
De minsken fan foarby
har nammen sille klinke.
Wy bringe ús te binnen
de wurden en de sinnen
hoefier yntusken by ús wei,
se binn’ ús noch sa nei.

De minsken fan foarby
gean mei ús troch de jierren.
De minsken fan foarby
se binn’ yn ús fermidden.
Wy bliuwe nei har talen
yn dreamen en ferhalen,
yn wyngeroft of yn in liet
dat opklinkt út fertriet.

De minsken fan foarby
se wurde net ferjitten.
De minsken fan foarby
binn’ yn in godlik witten.
Har pleaget gjin ferline,
gjin twifel en gjin pine,
gjin ûnrêst komt noch ea tenei
de minsken fan foarby.

(Hanna Lam)

Een fotoverslag van Tryntsje.
Klik op de foto voor beelden van deze workshop.


Bijbelgespreksgroep over het bijbelboek 'Prediker'
20:00 uur, It Lokaal, Gaastmeer.
ma. 30 september 2019
ma. 21 oktober
ma. 11 november
ma. 2 december

De Mielrinners
samen koken & eten op maandagavonden, 18:00 uur, It Lokaal
ma. 7 oktober
ma. 4 november
ma. 2 december

Jeugdclubprogramma Oudegaastmeer 2019-2020

Ouder nieuws: even omzien...