PKN-GAASTMEER   PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR    

 

 

 

 

 


Kerkdiensten |Tsjerketsjinsten

PKN-flagge op 'e toer

Gaastmeer...
Pieltsjerke

Zondag 25 augustus 2019
09:30 uur

Voorganger
mevr. M. Kroes
Sneek

Ouderling van dienst
Grietje Leenstra

Kindernevendienst...
is er weer na de zomervakantie.
Er is wel voor de kinderen van de basisschoolleeftijd een tasje met kleur-
en tekenmateriaal. Daar kunnen ze tijdens de dienst gebruik van maken.

Koster
Wybe Leenstra

Organist
Cees Zeldenrust

Collecte
Diaconie eigen gemeente.
Tweede collecte: eigen gemeente.

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door
de week ook altijd open!

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'


logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

   
    Laatste keer bijgewerkt: 18.08.2019
 


Wolkom op ús webstek!

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is
dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad
of het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook
daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een
onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je
bent.

Van harte welkom!

De kerk is open

Kladdertsjerke...

THE MOVIE...
met dank aan de PKN!

Meer 'kladdernieuws' via tabblad 'bijzonder' en 'kerk zijn'...


Loesje 1

Pondok!
van oud, heel oud... naar nieuwe recreatiewoning!Een nieuwe bestemming op een prachtig plekje!Klik door naar...
www.pondokgaastmeer.nl

en reserveer vast voor de komende zomer!

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Beheer 2018

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Diakenen 2018

 

 

 

Nieuws...

Zondag 11 augustus: kerkdienst in Nijhuizum
Voorganger: pastor Ludwine Andel-van Hoeven.

Lees meer...
over dit kerkje en de band met Gaastmeer.
1955: mei ds. Bruinsma 'oer ít wetter en oer de hikke'
nei Nijhuzum...

Toegevoegd: opname kerkdienst 23 juni 2019
'Gaastmeer, waar geloven samenkomen!'


Opname: QVIDEO - Quintin Samidjono

Toegevoegd 1 juli 2019: ANBI-documenten
Financiële overzichten 2018
College van Beheer en
College van Diakenen.

 

Tentdienst 30 juni 2019
afsluiting dorpsfeest met thema: 'Back to...'
Thema dienst: Back to... love & peace!'
met een 'overdosis' aan hippies!

Klik op de foto hieronder voor alle beelden!


Voorganger: pastor Ludwine Andel-van Hoeven
m.m.v. cmv 'Concordia' o.l.v. Guus Pieksma
bijbellezing: Grietje Leenstra
Kindernevendienst: Ekie Wendelaar Bonga
De Hokey-Pokeydans!
[foto's: Tryntsje, Catharina en Attie]

 

Gaastmeer...
waar geloven samenkomen!

Een bijzondere´smaakvolle´kerkdienst op zondag 23 juni!

Bekijk hier de liturgie...

Voorgangers:
pastor L. Foekema (RK)
ds. C. Nijkamp (doopsgezind)
en pastor Ludwine Andel-van Hoeven

Lees hier de overdenking...
over 'de houten broek' van pastor Ludwine Andel.

Verslag door Wiebe van der Hout - LC 24-06-2019
Lees krantenartikel...

Lees meer... artikel 'De Praatmar' mei 2019


Pinksterblomstik

In levend vertrouwen
als klimop
altijd groen
op zoek naar Licht

Bidt met de boog
van hoop en vrede.
“Trooster aller tijden
deel nu uw zegen uit”

Juicht Gode toe,
met jubelgeroep,
in vuur en vlam
de wereld in.

De bôge mei klimop wurdt moai útlein yn de tekst
en de 12 blommen dy't fêst sitte oan de (wrâld)bol binne de
disipelen dy't fol fjoer it evangeelje de wrâld yn bringe.

Pinksteren, verstaan wij elkaar?
Klik op de LINK naar deze bijzondere viering. TV-uitzending vanuit de Broerekerk te Bolsward.
We komen daarin ds. Tieneke van Lindenhuizen ook nog tegen...

Deze pinksterboodschap sprak PKN-scriba ds. René de Reuver uit
tijdens de Met hart en ziel pinksterviering, die op 8 juni uitgezonden
werd op NPO2. Dankzij de medewerking van zeven plaatselijke
gemeenten uit het hele land is de pinksterviering een unieke ervaring
geworden.

Opbrengst blomkemerk
& spaardoosjes 40-dagentijd...
€ 503,58
voor de kledingbus Súdwest-Fryslân!
Met dank aan alle frijwilligers, spaarders, kopers
en sponsor GroenGoed Menken Hommerts-Jutrijp.

U heeft hem misschien weleens ergens gezien.
De kledingbus rijdt rond in Súdwest-Fryslân en mensen
die moeite hebben om rond te komen, kunnen er gratis
kleding uitzoeken. Het initiatief bestaat al enige tijd en
is een groot succes.

Gideonsbende en de 'vreugden'
van een kerk...


Veel vreugden: de sfeer in de kerkenraad, de
betrokkenheid van de gemeenteleden, de inzet en de
creativiteit van dominee en pastor. De mensen in de
kerk zijn blij met elkaar.

Het lijkt of de krimp in de kerk ook goede kanten heeft.
Wie nu in de kerk komt, doet dat niet uit plicht, maar
uit vrije keuze. Omdat je opademt van oude
Bijbelverhalen, van inspirerende liederen, van troostende
gebeden en een mooie zegen. Goud!'

Uit de column van Wim Beekman - LC 2 maart 2019
Het lezen waard...
LINK

'Waar een kerk is, is een toren van hoop'
Beleidsplan 2018-2022
staat online! Klik door naar...
'Kerkenraad'