PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   Laatste keer bijgewerkt: 22.11.2020
  PKN-GAASTMEER    

Nieuws...
[Zie ook de agenda]

 

PKN-flagge op 'e toer
Kerkdiensten | Tsjerketsjinsten

De Gaastmar...
Pieltsjerke

internetviering IJlst

Adventstijd: op weg naar Kerst...
Vanaf zo. 29 november weer kerkdiensten
in onze eigen Pieltsjerke...

met inachtneming van de Corona-regelgeving:
max. 30 bezoekers en registratie/reservering
vooraf via anneke@marsicht.frl

Lees meer in deze nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 20 november 2020
en agenda december & januari

met o.a. nieuws over:

  • gedenken...
  • warm & koud...
  • Pondok-waardering...
  • It Lokaal...
  • planning december en januari...
  • gedicht...
  • zonsopgang (foto Atty Bak)

zonsopgang


De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen via
pagina mensen/kerkenraad.

 

houd moed heb lief

Beste Gaastmeerders,
We zijn in een klein dorp altijd al gewend
om naar elkaar om te kijken. Maar nu is de situatie
anders dan we ooit gewend waren.
Voor het geval uw hulp nodig heeft op wat voor
terrein dan ook, kunt u contact opnemen met
Emmie Samidjono (Dorpsbelangen Gaastmeer).
Er zijn allerlei mensen bereid om iets voor
u te doen. Ook is  onze pastor telefonisch
altijd bereikbaar, aarzel niet om te bellen
of op andere wijze contact te zoeken.
Hulpvraag en degene die hulp willen bieden
geef het door...

Alle goeds gewenst voor u allemaal!
Dorpsbelangen, Stichting Kwyk
en PKN de Gaastmar

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen voor een moment
van rust & bezinning of gewoon om een kijkje te
nemen...

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

 

 

gedachtenis
Zaterdagavond en zondagochtend 21 en 22 november...
gedachtenislichtjes

ljochtsjes

ljochtsjes

ljochtsjes


Wolkom op ús webstek!

De kerk is open

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkennings-punt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is
dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of het
dorp.
Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een
houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal
vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van. De kerk is de
plaats waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, zoals vele
generaties voor ons dat ook al deden. Waar het niet gaat om wat je
bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Kerkrentmeesters 2019

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Diakenen 2019

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 

It Lokaal: 'verbouw'...
e
n de inzamelingsactie voor de inrichting...

De actie-thermometer
Het gaat snel! Dank alvast aan de goede gevers!
Doet u nog mee? We zijn er bijna en kijken al uit naar wat er
eventueel extra gedaan kan worden rond de inrichting.
De inrichtingscommissie zit boordevol ideeën en komt
al met voorstellen!

Lokaal actiethermometer

U ontving al de flyer voor deze actie in uw brievenbus: doet u mee?
Klik op de afbeelding hieronder voor een vergroting in pdf-formaat.

flyer geldwervingactie It Lokaal

Flyer It Lokaal begrutting

Werkzaamheden in september, oktober en november: de beelden

Hierbij de foto's van zaterdagochtend 21 november.
Vandaag werd een dikke laag isolatiemateriaal aangebracht
(passen en meten, snijden en aanbrengen) en werd er gewerkt
aan het electrisch. Hiervoor was alweer een nieuwe expert beschikbaar!

Klik op de foto's hieronder voor alle beelden van de afgelopen week...
It Lokaal

It Lokaal

it lokaal

It Lokaal

Meehelpen?
Kom maar langs op zaterdagochtend of meld je vooraf bij Klaas Brouwer.

Programma jeugdclub groep7/8

programma jeugdclub

Website doarp fernijd!
Sjoch...

https://www.degaastmar.nl/
en check de fernijde opset!

Wy binne der grutsk op!
De fernijde webstek is yn opdracht fan Doarpsbelangen makke
troch ZeeDesign út Wytmarsum en de ynhâld is opnij opset troch
Margriet Burgers fanút De Praatmar-redaksje!

Réaksjes graach via it kontaktformulier fan de website.