PKN-GAASTMEER   PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR  

 

 

 

 

Home Page Image

Kerkdiensten |Tsjerketsjinsten

Zondag 7 mei 2017
09:30 uur
Na afloop koffie, thee of fris.

Voorganger
ds G.P.R. Pennekamp
Sneek

Ouderling van dienst
Piet Visser, Anneke van Mourik
of voorlezers Wiebs Leenstra en
Willem Wendelaar Bonga

Kindernevendienst
Er is weer kindernevendienst
op zo. 14 mei (11:00 uur)

Collecte
Voor 'St. Rusland Kinderhulp'.
De 2de collecte is voor
de eigen gemeente.

Organist
Wander Bruinsma

Koster
Wybe Leenstra

Fan herte wolkom!
Het kerkgebouw is door
de week ook altijd open!

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'
en 'kerkdiensten'...

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

   
  Laatste keer bijgewerkt: 30.04.2017
 


Wolkom op ús webstek!

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is
dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad
of het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook
daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een
onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je
bent.

Van harte welkom!
De kerk is open

KLADDERTSJERKE: THE MOVIE...
met dank aan de PKN!

Meer 'kladdernieuws' via tabblad 'bijzonder'
en 'kerk zijn'...

Fiering Sinte Marten freed 11 novimber 2016
17:00-17:30 oere op skoalle en bûtendoar!
It ferhaal fan hoe't it fierder gie mei de bidler en de mantel fan
Sinte Marten.

Organisaasje: Kladdertsjerkegroep en Mids de Marren.

Opbringst yn doarp: € 630,-
De diakeny hat der € 450,- by dien. Dat makke dus:

Opbringst aksje: € 1080,-


Aksjedoel: St. Maher-India www.maherindia.nl

Sjoch mear bylden via dizze LINK

St. Marten St. Marten


Loesje 1


ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.

College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
financieel overzicht 2015
& begroting 2016

Diaconie
Diaconie ANBI: financieel overzicht 2015

 

PKN-enquête
'Kerk op weg naar 2015'
De resultaten...

Uit het onderzoek blijkt dat de leden van de Protestantse Kerk vernieuwingsgezind zijn.
Meer dan de helft van de leden (53%) van de Protestantse Kerk in Nederland geeft aan open te staan voor verandering in hun plaatselijke gemeenschap.
Dat blijkt uit de enquete 'Kerk op weg naar 2025' die de Protestantse Kerk in Nederland gehouden heeft tussen 17 februari en 31 maart 2015.

Van de mensen die openstaan voor verandering, geeft 60% aan dat die
behoefte aan verandering in hun kerkgemeenschap gedeeld wordt.
Ook ervaren degenen die verandering willen voldoende steun hiervoor vanuit de kerkenraad (73%), de predikant (73%) en de gemeenteleden (76 %).

Lees meer via de landelijke website klik hier

Een plaatselijk vervolg...
ma. 16 november
Doarpspetear tsjerke!
Tussen 17:00 en 21:30 uur werden er goede gesprekken gehouden
met kerk- en dorpsgenoten in d'Ald Herberch over de toekomst van
onze dorpskerk!
Wordt vervolgd...

Nieuws...

Van de kerkenraad.


Afscheid: een verlies en een gelukwens...


Afgelopen woensdag 19 april 2017 is ds. Tieneke van
Lindenhuizen beroepen door de PKN-gemeente van de
Hofkerk uit Oldenzaal en zij heeft dit beroep ook
aangenomen. Ze heeft de beroepingsbrief ondertekend
en daarmee is het dan nu ook direct definitief.
Zondag 23 april werd het afgekondigd in de kerkdienst.

Natuurlijk wensen we ds. Tieneke een hele mooie tijd
toe in haar nieuwe gemeente, maar daar krijgen we
nog alle gelegenheid voor. Nadere informatie over tijdstip
van afscheid en uitdiensttreding volgt. Ook over wat we
zoal te doen krijgen in de komende tijd.

Het is goed om te weten dat we Ludwine Andel-van Hoeven
in principe bereid hebben gevonden om in de vacante
periode een aantal taken op zich te nemen. Dat zal ze ook
doen in mei als ds. Tieneke studieverlof heeft.

Met een hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
Anneke van Mourik.

Lees HIER een artikel uit streekblad 'Tubantia'
waarin ds. Tieneke wordt geïntroduceeerd.

Klik HIER voor de website van de Hofkerk in Oldenzaal.

Gespreksavond 'Avondmaal'.
Maandag 24 april 2017, in het 'Lokaal' bij de kerk...
gespreksavond over het avondmaal met ds. Tieneke.
Laat het even weten aan haar, Piet visser of Anneke
van Mourik als je deel wilt nemen.

Stille Week & Pasen 2017
Pieltsjerke
De Gaastmar


Teksten, gebeden en preken van
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen

Klik HIER
voor de teksten van
ds. Tieneke van Lindenhuizen.

Pasen: Gaudeté zingt!

Zondag 16 april 2017 Pasen
'Sta in je kracht'
Bloemschikking Tryntsje & Tjerie.

Klik op de foto voor meer info...

Goedfreed...

Zondag 19 maart 2017
3de zondag 40-dagentijd
Pieltsjerke

Klik op de foto hieronder voor de preek
van ds. Tieneke van Lindenhuizen.Wonderen zijn zo easy te begrijpen...
Lukas 11,14-28 uitgelegd door één van de
kinderen vanochtend. Als iemand geen stem
meer heeft kun je helpen door te zeggen:
'Ik zou niet een andere vriend willen
hebben dan jij'.


Zondag 5 februari 2017
Maria Lichtmis-Kladder- en doopviering

Een prachtige betekenisvolle kladderviering!
Geniet nog even na met de beelden.
Met dank aan fotograaf Peter Koenen.

Klik op de foto hieronder voor het album...Maria Lichtmis vieren we 40 dagen na Kerst.
Het is het laatste lichtfeest van de grote Kerstcyclus
die 40 dagen voor Kerst begon met Sint Maarten.
Het is het feest van het opdragen van Jezus in de
tempel, 40 dagen na zijn geboorte (joods gebruik).
Jezus die het licht de wereld inbrengt en nu op gaat groeien tot kindje. 
Maar het is ook het feest van het lengen van de
dagen, de zon die weer gaat schijnen, van het oude
meel opmaken en pannenkoeken bakken.

We beginnen om half negen op school, nog een
beetje in de schemering en doen vervolgens een
Godly Play en het Maria Lichtmistuintje en vervolgens
bijzondere workshops voor de kinderen en
volwassenen.

Om 10 uur gaan we dopen in de kerk. 

ds. Tieneke van Lindenhuizen

Nieuw...
vergaderschema kerkenraad 2017.
LINK


Woensdag 21 december
Kerstviering school
'Licht in de nacht'

Klik op de foto voor de beelden...Sinterklaas-actie Kladdertsjerke
vrijdag 25 november 2016

Ook plaatselijk is er actie gevoerd
om de Kladdertsjerke ook financieel
mede-mogelijk te maken!
Sinterklaaszakjes met een verrassende
inhoud werden via een 'sutelaksje'
met kruiwagens verkocht in het eigen
dorp.
Een succesvolle actie want nu al staat
de teller op meer dan: 500 euro
en er komt nog steeds geld
binnen!

 


Nijs oer de toer!
Lês mear...
 


Aantal bezoekers vanaf december 2010...