PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   Laatste keer bijgewerkt: 25.07.2021  
  PKN-GAASTMEER    

Nieuws...
[Zie ook de agenda]

 


Zondag 1 augustus 2021 | 10:00 uur
Openluchtviering bij It Piel
Gaastmeer

Alleen bij goed weer:
check voor het doorgaan
deze website...

Voorganger
Pastor Ludwine Andel

Ouderling van dienst
Willem Wendelaar Bonga

Muzikale begeleiding
Kopergroep 'Concordia'

Kindernevendienst
begint weer na de zomervakantie.
Voor kinderen zijn er tasjes met een aardige
inhoud die ze tijdens de dienst,
in de kerkbank, mogen gebruiken.

Collecte
t.b.v. Werelddiaconaat
& de eigen gemeente.

Zie affiche op deze pagina!

 

Nieuwsbrieven van de kerkenraad

Nieuwsbrief 16 juli 2021

Met o.a...

 • Wat een week...
 • 1 augustus buitendienst?
 • Organist weer gesignaleerd...

 • Grijs en wit
 • Spreek van de week
 • Gebed

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen via
pagina mensen/kerkenraad.

houd moed heb lief

Beste Gaastmeerders,
We zijn in een klein dorp altijd al gewend
om naar elkaar om te kijken. Maar nu is de
situatie anders dan we ooit gewend waren.
Voor het geval u hulp nodig heeft op wat voor
terrein dan ook, kunt u contact opnemen met:

 • Dorpsbelangen Gaastmeer
  Emmie Samidjono T. 0515852147
 • PKN Gaastmeer
  Pastor Ludwine Andel T. 0515469506
 • Stichting 'Kwyk'
  Liesbeth van Griensven T. 0515469693

Er zijn allerlei mensen bereid om iets voor
u te doen. Aarzel niet om te bellen
of op andere wijze contact te zoeken.

Alle goeds gewenst voor u allemaal!
Dorpsbelangen, Stichting Kwyk
en PKN de Gaastmar

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

 

 

Wolkom op ús webstek!

Voor alle collecten tijdens deze diensten...
Rekeningnummer diaconie Gaastmeer: NL50 RABO 0326 1223 70

 

De kerk is open

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp.
De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt
in de stad of het dorp.
Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk
een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar
sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten,
zoals vele generaties voor ons dat ook al deden. Waar het niet gaat om
wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning
of gewoon om een kijkje te nemen...

Afgelopen Pasen...
zondag 4 april 2021: onze eigen onlinedienst!
deze viering en die van Witte Donderdag vanuit onze eigen Pieltsjerke
met medewerking van vele dorpsgenoten, is nog terug te zien via
deze pagina .

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Kerkrentmeesters 2020

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Diakenen 2020

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 

 

Overstapviering groep 8
Oudega & Gaastmeer
zondagavond 20 juni, Sânfurd

Beelden van een prachtige 'overstapdienst' in
de open lucht, een viering vol symboliek
te Sânfurd: groep 8 maakt de overstap van
basisschool naar voortgezet onderwijs,
van kindernevendienst naar 'de oudere jeugd'.
Lees de liturgie...
Liturgie overstapviering

en bekijk de beelden via een Google-album:
klik op de foto hieronder...


Tsjerkerintmasters sykje it hegerop:
toer hinmmelje!

Klik op de foto hjirûnder foar mear 'hi(m)melske
bylden' fan sneon 19 juny 2021!

It Lokaal
Na de schoonmaak is het wachten op de inrichting.
De interreurcommissie is druk bezig. Meer info volgt!

Klik op de foto's hieronder voor de beelden.
Scroll dan in het fotoalbum door naar de meest
actuele foto's...

Resultaten actie voor de inrichting: zie LINK