foto AB - 2023 PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR Laatste keer bijgewerkt: 23.02.2024
 


  PKN-GAASTMEER

Nieuws...
[Zie ook de agenda. Foto boven: Attie Bak.]

 

Zondag 25 februari 2024
09:30 uur

Tweede zondag 40-dagentijd
Gezamenlijke viering met PG Oudega
in de Pieltsjerke, Gaastmeer

Te gast: mannenkoor Heeg
'Ons Genoegen'

Na afloop: koffie/thee
in It Lokaal

voorganger
ds.W. Hordijk
De Lemmer

ouderling
Piet Visser

diakenen
Gerlof Postma en diaken Oudega

organist
Siem van Berkum

koster
Harm Jelle Zeilstra

collecten
40-dagentijd: missionair werk.
De tweede collecte is voor de eigen gemeente.


foto: AB

Nieuwsbrieven van de kerkenraad

Nieuwsbrief 23 februari 2024

 • Snoeiwerk
 • Zondag 25 februari op bezoek:
  Heeg en Oudega
 • Het dak gaat eraf
 • Maatschappelijke stage
 • Inzamelactie Hospice in Sneek
 • Symbolische bloemschikking
 • Meditatieve tekst
 • Edoza
 • Het offer van Abraham
 • Spreek van de week
 • Als je eenzaam bent...

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen
via pagina mensen/kerkenraad.

Contact?
Scriba Anneke van Mourik
Mail: anneke@marsicht.frl
T. 06 22496616

 

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'

Wolkom op ús webstek!

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp.
De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de
stad of het dorp.

Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk
een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar
sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.
Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.

De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning
of gewoon om een kijkje te nemen...

Veertigdagentijd: bloemenbeelden...

Zondag 25 februari 2024
Tweede zondag 40-dagentijd

Deze week staat de aardbol in een terracotta pot. Deze verwijst naar de trouwe
God, die een gave pot maakt, waarop de wereld kan rusten. Soms lijkt alles
vernield en zie je slechts scherven, maar de pottenbakker begint altijd weer
opnieuw aan iets goeds te bouwen. Om de bruine bol zien we klimop, als teken
van Gods trouw. De bol begint van onderaf al iets groener te worden.
We leven vanuit de hoop, richting Pasen!

Meditatieve tekst
Trouw van God
aan de aarde.
Telkens opnieuw
gecreëerd.
Goed genoeg.

[Met dank aan Tryntsje en Tjerie]

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

KvK nummer is: 76453081

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Voor toelichting...
is ook het meest recente beleidsplan beschikbaar.
Klik op onderstaande link:

NIEUW...
Het nieuwe, vastgestelde beleidsplan voor de komende jaren!

Beleidsplan 2023-2027

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters PG De Gaastmar
w
Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie PG De Gaastmar


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:


Financieel overzicht
College van Kerkrentmeesters 2022

College van Diakenen ANBI-gegevens:

Financieel overzicht
College van Diakenen 2022

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 

Nieuw... eh, opnieuw!
De kerkenraad heeft onderstaande beleidsstukken aangepast en
opnieuw vastgesteld. Ze worden besproken op de gemeenteavond
van 27 november. Klik op onderstaande links om de documenten
door te nemen...

 • LINK 20230904 Privacystatement pg De Gaastmar
 • LINK 20230904 Plaatselijke Regeling pf De Gaastmar
 • LINK 20230904 Beleidsplan veilige kerk pg De Gaastmar
 • LINK 20230904 Gedragscode pg De Gaastmar

 

Van kosterwoning naar (sociale) huurwoning?

Volg dit project via ons foto-album.
Klik op de foto hieronder...

Febrewaris...
En wer fierder: de binnenmuorren en yndieling krije foarm. Bûten wurdt der 'steigere'
en by drûch waar, wurdt it dak fan it Lokaal fernijd en ysolearre.


De klok op 'e toer stiet stil... De elektromotor fan it hijswurk moat ferfongen wurde.
Der is al in nije oanskaft en dy wurdt meikoarten ynstalleard.

 

Ouder nieuws...

Oekraïners yn De Gaastmar:
'Fan de hel yn de himel'

Omrop Fryslân (René Koster) op besite.
Klik op de ôfbylding om mear te hearren en/of te lêzen
oer it petear mei Anneke van Mourik, Caroline Schenkels
en 'Zalona'...