PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   Laatste keer bijgewerkt: 07.12.2022  
  PKN-GAASTMEER    

Nieuws...
[Zie ook de agenda]

 


Zondag 11 december 2022


Pieltsjerke - derde advent
09:30 uur

Voorganger
ds. Wim Andel
Oudega

Ouderling
Anneke van Mourik

Koster
Jantje Jansen

Organist
Siem van Berkum

Collecte
Binnenlands diaconaat.
Tweede collecte is voor de eigen gemeente.

De Burd

Nieuwsbrieven van de kerkenraad

Nieuwsbrief 2 december 2022

 • Thema-avond 8 december gaat niet door
 • Aggregaat Oekraïne: help mee
 • Adventsboekje voor kinderen
 • Adventskalender
 • Adres familie Liashenko
 • Stookkosten: maatregelen
 • Afscheid Ekie Wendelaar Bonga
 • Adventsraam project Kwyk...


 • Liturgische schikking
  tweede Adventszondag 4 december
 • Meditatieve tekst
 • Wat is Advent?

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen
via pagina mensen/kerkenraad.

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'


logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

 

 

Wolkom op ús webstek!

panoramfoto It Piel - Attie Bak

De kerk is open

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp.
De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de
stad of het dorp.

Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk
een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar
sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.
Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.

De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning
of gewoon om een kijkje te nemen...

Startzondag 18 september 2022
'Petrus in het land'; Leona
Philippo zingt...

Leona Philippo zingt lied 388 'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel':
een lied over het delen van de maaltijd, waarbij iedereen welkom is!

Gedachtenismomenten...
Klik op de afbeelding hieronder voor een vergroting.

Zaterdag 19 en zondag 20 november,
Pieltsjerke: gedachtenismomenten

Het laatste weekend voor advent herdenken we als gemeenschap rond de
Pieltsjerke al onze dierbare overledenen.

Ook dit jaar was iedereen van harte welkom om zaterdagmiddag 19 november
van 16.00 –17.30 uur of in de viering op zondag in de kerk een lichtje aan te
steken voor wie gemist worden en altijd in onze gedachten zijn en voor al het
leed in de wereld.

Klik op de foto hieronder voor beelden van de zaterdag en de zondag...

 

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Voor toelichting...
is ook het meest recente beleidsplan beschikbaar.
Klik op onderstaande link:

Beleidsplan 2018-2022

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:


Financieel overzicht
College van Kerkrentmeesters 2021

College van Diakenen ANBI-gegevens:

Financieel overzicht
College van Diakenen 2021

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 

 

 

 


Bloembeelden in de adventstijd

bloemschikking 2de advent

Zondag 4 december 2022: tweede advent.
In de serie over voormoeders van Jezus staat vandaag
het verhaal van Ruth en Naomi centraal. Ruth durft haar
vertrouwde omgeving achter zich te laten en met
volharding en vertrouwen op de God van Israël bouwt
zij een nieuw bestaan op in Betlehem, in voor haar
een vreemd land. Ze krijgt een zoon, die Obed wordt
genoemd. In Matteüs 1 vinden we hem terug  als vader
van Isaï, die de vader van Koning David is.

Op deze tweede adventszondag ziet u korenaren,
als symbool van Betlehem,  dat “broodhuis” betekent. 
Verder ziet u Pinusnaalden, naalden van de pijnboom,
hiermee wordt het verdriet van Ruth en Naomi verbeeld.
Vandaag is de helft van de tafel bedekt met hoopvol
groen, we zien op weg naar kerst steeds meer groen
en langzamerhand verdwijnt het sobere en sombere
jute van de tafel.

Meditatieve tekst:

Reis naar het onbekende
pijn om het vertrouwde.
Genadebrood aan de tafel van Boaz.

Deze bloemschikking wordt weer verzorgd door
Tryntsje en Tjerie.

Gemeenteavond 28 november: na 34 jaar...
Ekie neemt afscheid van de kindernevendienst

Tijdens de gemeenteavond van 28 november werd Ekie
Wendelaar Bonga bedankt voor 34 jaar kinderneven-
dienstleiding. Hartelijk dank voor deze jarenlange inzet!
Hierboven Ekie in actie op een foto uit 2013.

Sint Maartenactie Gaastmeer...
voor Stichting Maher-India:
de opbrengst!

Opnieuw een prachtige geslaagde actie!
Schorre kelen van het zingen, geld tellen (spannend)
en snoep verdelen: wat veel!
Dank aan alle vrijwilligers/begeleiders, het dorpshuis
en sponsors PG Gaastmeer en Stichting Ichthus
(onkosten)!

Dhr. Sjoerd Schaaf van Stichting Maher-India, mocht
een fikse cheque in ontvangst nemen en later op de
avond bleek het bedrag door extra bijdragen nog hoger.
De actie in het dorp bracht tot nu toe 920 euro op.
De diaconie vulde dit met 300 euro aan!

Klik hieronder op de cheque voor een vergroting en
lees het totaalbedrag...

Hebt u de actie gemist dan kunt u natuurlijk
nog uw gift overmaken via onze diaconie:

Het rekeningnummer van de diaconie is...
NL95 RABO 0326 1223 70
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Gaastmeer
o.v.v. 'Sint Maarten
'

De beelden...
Klik op de foto hieronder voor de foto's die Tryntsje en
Emmie maakten...


De achtergrond van de poster is gemaakt door Xanne Samidjono.

Juf Janny vertelt hier het verhaal van Sint Maarten.
Klik op de foto voor het filmpje (godly play)

Godly Play St Maarten

We gaan evenals vorig jaar op stap op
vrijdag 11 november van 17:00-18:30 uur
start en 'finish': dorpshuis.

Klik op deze LINK
om het liedje weer even samen te oefenen!

U ziet dan het startfilmpje + de foto's van een eerdere
Sint Maartenactie.

Klik op de afbeelding voor een vergroting van
de liedtekst...

Zie ook de 'doarpsbrief' die wordt verspreid in het
dorp:
KLIK HIER

Stichting Maher-India zond ons een kort verslag van de
activiteiten in het afgelopen jaar (zie 'dorpsbrief') met
daarbij een aantal foto's.
KLIK HIER voor het foto-album.

Thema-avond over rituelen.

Een paar beelden van een inspirerende avond door
Barbera van Kersbergen over rituelen, eindigend met
een verzamelfoto van 'rituele voorwerpen' waarbij we
een persoonlijke wens voor een bijzonder persoon uit
mochten spreken...

Klik op de afbeelding hieronder voor een vergroting.


 

Oekraïners yn De Gaastmar:
'Fan de hel yn de himel'

Omrop Fryslân (René Koster) op besite.
Klik op de ôfbylding om mear te hearren en/of te lêzen
oer it petear mei Anneke van Mourik, Caroline Schenkels
en 'Zalona'...

Activiteiten najaar
Klik op de afbeelding voor een vergroting...


Even terugblikken...
do. 6 oktober 20:00 uur in It Lokaal:
'The two popes
'
EO: 'Een warme blik achter Vaticaanse muren...

Bekijk hier de trailer: klik op de afbeelding.

Lees ook een recensie via 'KN-digitaal':
The Two Popes: niet historisch verantwoord,
wel ontroerend
.

Startzondag 18 september: 'Aan Tafel'
de beelden...

Klik op de foto hieronder voor de beelden,
inclusief een video-fragment!Plaats van uitvoering was aangepast...
09:15 uur
Het ontbijt, de maaltijd, vindt plaats in het Lokaal.

10:00 uur
De startviering is in de Pieltsjerke.

Klik op de eerste uitnodiging voor een vergroting...

Uitnodiging Ankertsjerke Oudega.
Drie keer op woensdagavond...
'Lighten the Night'

Soms is het fijn om naar een plek te gaan waar niets
hoeft. Je kunt er gewoon even zitten en tot rust komen.
De kerk wil zo’n ruimte zijn. Iedere derde woensdag van
de maand tussen 19:30 en 20:30 uur openen we voor
jullie de deuren van de Ankertsjerke in Oudega. Kom
binnen, steek een kaarsje aan en luister naar live-muziek.

Lighten the Night, Spoor van Licht, is een maandelijks
terugkerend moment dat schittert van eenvoud.
Met kaarsen en muziek, een plek om tot jezelf te komen.

Het huis van pastor Ludwine en ds. Wim Andel is na
afloop van de Lichtjesavond in de Ankertsjerke open voor koffie en thee!


Je bent in de Ankertsjerke van Oudega welkom op onderstaande avonden:

wo. 21 september
m.m.v. Anna Verbeek (hoorn), Hylkje Hoekstra (saxofoon) en Wietske Baarda (trompet)

wo. 19 oktober
Anna (zang en saxofoon) en Tiete Hoekstra (zang/gitaar)

wo. 16 november
Ate de Vries (orgel)

Ouder nieuws...

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
in Gaastmeer...

De actie...
Klik op onderstaande flyer voor meer info!