PKN-GAASTMEER   PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR  

 

 

 

 

 


Kerkdiensten |Tsjerketsjinsten

PKN-flagge op 'e toer

Snein 20 jannewaris 2019
09:30 oere

Frysktalige tsjinst

Foargonger
ds. T. T.Osinga
Frentsjer

Alderling fan tsjinst
Anneke van Mourik

Kindernevendienst
is der wer op snein 27 jannewaris

Koster
Eelco Leenstra

Organist
Nico Brouwer

Kollekte
Oekumene
De 2de kollekte is foar de tsjerke

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door
de week ook altijd open!

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'


logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

   
  Laatste keer bijgewerkt: 13.01.2019
 


Wolkom op ús webstek!

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is
dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad
of het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook
daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een
onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je
bent.

Van harte welkom!

De kerk is open

Kladdertsjerke...

THE MOVIE...
met dank aan de PKN!

Meer 'kladdernieuws' via tabblad 'bijzonder' en 'kerk zijn'...


Loesje 1

Pondok!
van oud, heel oud... naar nieuwe recreatiewoning!



Een nieuwe bestemming op een prachtig plekje!



Klik door naar...
www.pondokgaastmeer.nl

en reserveer vast voor de komende zomer!

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.

College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht 2017 en begroting 2018 en 2019

Diaconie
Diaconie ANBI: financieel overzicht 2017
en begroting
2018 en 2019

 

PKN-enquête
'Kerk op weg naar 2025'
De resultaten...

Uit het onderzoek blijkt dat de leden van de Protestantse Kerk
vernieuwingsgezind zijn.
Meer dan de helft van de leden (53%) van de Protestantse Kerk in
Nederland geeft aan open te staan voor verandering in hun plaatselijke
gemeenschap.
Dat blijkt uit de enquete 'Kerk op weg naar 2025' die de Protestantse
Kerk in Nederland gehouden heeft tussen 17 februari en 31 maart 2015.

Van de mensen die openstaan voor verandering, geeft 60% aan dat die
behoefte aan verandering in hun kerkgemeenschap gedeeld wordt.
Ook ervaren degenen die verandering willen voldoende steun hiervoor
vanuit de kerkenraad (73%), de predikant (73%) en de gemeenteleden
(76 %).

Lees meer via de landelijke website klik hier


Nieuws...

'Waar een kerk is, is een toren van hoop'
Beleidsplan 2018-2022
staat online! Klik door naar...
'Kerkenraad'

Privacyverklaring
'Protestantske Gemeente De Gaastmar'
Wat doen we wel en niet met uw gegevens?
Lees de privacyverklaring...
vastgesteld
op de gemeenteavond van 26 november 2018.

 

Eerste Kerstdag
Het kerstverhaal nu...
In die tijd kondigde Keizer Google een decreet af
dat alle bewoners op de hele wereld zich moesten
laten registreren met een nieuw account.

Deze gebeurtenis vond plaats toen het tot iedereen
begon door te dringen dat de klimaatverandering
mede door menselijk toedoen wordt veroorzaakt
en veel mensen op de vlucht waren voor oorlogsgeweld
en ellende, en dat er grote onvrede en angst voor
de toekomst was bij velen in de hele wereld.
Wat wil hij daarmee bereiken?

En ergens op deze wereld is een
meisje zwanger geraakt terwijl de vader
zijn leven nog niet op orde heeft...

Lees hier...
de overdenking van pastor
Ludwine Andel


En wat zie je als je in dit wiegje kijkt?
Wat leert dit kerstkind ons?
Kunnen we ons aan hem spiegelen?
De kinderen in de kindernevendienst
zagen zichzelf in de spiegel
en praten er over.

wieg en spiegel

Bloemenbeeld Kerst 2018

Licht
dat de duisternis verdrijft
liefde die harten verwarmt
inspiratie om er te zijn
voor de ander

Kijk ook bij 'bloembeelden'

liturgisch blomstik kryst

Zondag 16 december 2018
Een citaat uit de preek van dhr. S de Jong...

Woordeloos gebed
Langzamerhand, naarmate zijn gebed
inniger en inniger werd, had hij minder
en minder te zeggen en tenslotte zweeg
hij maar helemaal.
Hij werd stil – en wat misschien
nog veel meer is dan alleen maar zwijgen –
hij werd een hóórder!
Hij had altijd gedacht dat bidden
een spreken moest zijn.
Nu leerde hij: bidden is niet alleen maar zwijgen,
het is luisteren.
Zo is het dan ook:
bidden is niet jezelf horen praten,
maar zóver komen, dat je zwijgt…
en zolang in zwijgen volhardt,
ja: volhardt tot je God hoort.

Søren Kierkegaard

Programma voor de jeugd!
Club 2018 – 2019 groep 7 & 8


Vrijdag 2 februari 2019
19.30 uur in It Beaken
Speurtocht! Warme kleren aan!

Vrijdag 15 februari 2019
19.30 uur in It Beaken
Schilderen met een echte kunstschilder!

Vrijdag 29 maart 2019
19.30 uur in It Beaken
We maken een meiden- en een jongensgroep
en elke groep gaat iets moois maken!

Vrijdag 12 april 2019
19:30 uur in It Beaken
Aron de Jong komt jullie iets vertellen over zijn reis
en werk voor de World Servants.
Samen gaan we een leuke actie bedenken.


Groetjes van Auke, Yteke en Griet    
Tel. 0515-469717, 579751 of 06-27138312