PKN-GAASTMEER   PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR  

 

 

 

 

Home Page Image

Kerkdiensten |Tsjerketsjinsten

Zondag 11 december 2016
09:30 uur

Derde advent...


Voorganger
ds. Tieneke van Lindenhuizen

Ouderling van dienst
Piet Visser of voorlezers
Wiebs Leenstra en/of
Willem Wendelaar Bonga

Kindernevendienst
Jenneke van den Bogert

Collecte
1ste collecte voor
Kinderen in de knel..
De 2de collecte is voor
de eigen gemeente.

Organist
Wander Bruinsma

Fan herte wolkom!
Het kerkgebouw is door
de week ook altijd open!

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'
en 'kerkdiensten'...

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

   
  Laatste keer bijgewerkt: 04.12.2016
 


Wolkom op ús webstek!

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is
dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad
of het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook
daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een
onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je
bent.

Van harte welkom!
De kerk is open

KLADDERTSJERKE: THE MOVIE...
met dank aan de PKN!

Meer 'kladdernieuws'...

Fiering Sinte Marten
freed 11 novimber 2016

17:00-17:30 oere
op skoalle en bûtendoar!
It ferhaal fan hoe't it fierder gie
mei de bidler en de mantel fan
Sinte Marten.

Organisaasje:
Kladdertsjerkegroep en
Mids de Marren.

Opbringst yn doarp: € 630,-
De diakeny hat der € 450,-
by dien. Dat makke dus:

Opbringst aksje: € 1080,-


Aksjedoel: St. Maher-India
www.maherindia.nl

Sjoch mear bylden via dizze LINK

St. Marten

St. Marten


'Op weg met Mozes'
Zondag 18 september
tent Liuwedaam
Mozes...
tekening: Eline van Lindenhuizen.
Kladdertsjerke | startsnein!

LINK nei de útnûging.

Wat je onderweg tegenkomt:
Matzes bakken in de woestijntent...
Een mandala maken...
Een gebedskuier doen...
Spelen in de woestijn: bouwen
met en voor Mozes in het zand...
Een woestijkijkdoos maken...
Pauze houden in de oase by Wybe & Grytje
KladderPLUS: een kuierstok maken...

en zingen: Zomaar te gaan...
en: 'Go down Moses!


Klik op de foto foar alle bylden

Kladdertsjerke...

Zaterdagmiddag 16 april: 'Kladdermiddag'
voor jonge ouders + kinderen.
Thema: 'Geluk'
Wat is 'geluk' en hoe kunnen we dat worden
en wat kunnen wij als ouders doen voor
het geluk van onze kinderen?

Klik op de foto hieronder voor een beeldverslag...
(Met dank aan Emmie voor de foto's!)


Kladdermiddei & gelukskoekjes...

Klik op deze...
LINK
naar het foto-album van de KrystKladdertsjerke.
Hieronder een beeld van 'Godly Play'
over Advent, de weg naar kerst...

Godly Play Advent...
Met dank aan fotograaf Quintin Samidjono

Zondag 23 augustus 2015
Kladdertsjerke
'De Ark van Noach'
en hoe het water je soms tot de
lippen stijgt en de regenboog een
teken van hoop blijft...
Een pracht van een 'buitendienst' aan het
eind van de Kaepwei. Vier buitenlandse
studenten te gast: Lisa, Collin, Luke en
Victoria. Ze hielpen ook mee tijdens de dienst.
Echte kladdertsjerke-activiteiten in een
relaxte sfeer:

vlaggetjes maken voor de Ark
vissen met hengeltjes in de Gruns
spelen met mini-ark-figuurtjes
kleidiertjes maken, twee bij twee
meer zondvloedverhalen en
filosoferen over de waarde/waarheid
van het verhaal...
een kraampje met bijbelboeken
bidden
en zingen: 'Old McNoach had an Ark...'

Tenslotte elkaar de zegen geven...
en samen lunchen.
Prachtig waardevol kerk-zijn!
Ook te gast: een PKN-filmploeg die
dit 'pionierswerk' heeft vastgelegd!

Kijk hierboven naar beelden die zij maakten!
Kladdertsjerke


Loesje 1


Nieuws...

Bloembeelden 2de advent...
Klik op de foto voor de info.


Zondag 27 november 2016
1ste advent...


Preek ds. Tieneke van Lindenhuizen:
'Berichten vol licht'.

Lees hier de preek...

Op zo. 27 november is er tevens landelijk gecollecteerd voor pioniersplekken
o.a. voor onze Kladdertsjerke.
Kijk hier naar de PKN-aankondiging:
LINK


Sinterklaas-actie Kladdertsjerke
vrijdag 25 november 2016

Ook plaatselijk is er actie gevoerd
om de Kladdertsjerke ook financieel
mede-mogelijk te maken!
Sinterklaaszakjes met een verrassende
inhoud werden via een 'sutelaksje'
met kruiwagens verkocht in het eigen
dorp.
Een succesvolle actie want nu al staat
de teller op meer dan: 500 euro
en er komt nog steeds geld
binnen!Maandag 21 november 2016
was er een gemeenteavond
verzorgd door de diaconie:
dhr. Henk van der Geest
van ZOA Vluchtelingenwerk
heeft verteld over het werk van ZOA.Zondag 20 november 2016
Laatste zondag kerkelijk jaar.

Dienst der gedachtenis...
ds. Tieneke van Lindenhuizen.
KLIK HIER voor de preek van deze zondag.

Klik op de foto hieronder voor toelichting op
de liturgische bloemschikking van deze zondag...


Bloembeelden worden weer verzorgd door
Tryntsje Hoogterp enTsjerie van der Meer

 

Sjongtsjinst|zangdienst
30 oktober 2016

Het was een succes...
Lees meer...

 


Nijs oer de toer!
Lês mear...

Zondag 16 oktober

Dienst Pieltsjerke,
verbintenisdienst
Anneke van Mourik
als ouderling.
Preek van
ds. Tieneke van Lindenhuizen...

'Nooit heb ik niets met God'

(Huub Oosterhuis)
Lees meer...

De frede van de loften
Nieuwsbrief Nijkleaster
Jorwert, 5 oktober 2016

Voor mensen die op zoek zijn naar stilte,
bezinning en verbinding bieden wij in de
maand oktober inspirerende dagen en mooie
kunst. Hoogtepunt in deze maand is onze
jaarlijkse 'Jaardag'. We hopen u van harte
te mogen begroeten. Tige wolkom!

Benieuwd naar het volledige programma
voor het najaar van 2016 en het voorjaar
van 2017? Deze is hier te downloaden.

Zondag 2 oktober...
pkd 2016
Pioniersplek Gaastmeer
presenteerde de Kladdertsjerke
op de Provinciale Kerkendag 2016
in Harlingen!
Thema was: 'Bruggen'.
Klik op het logo voor de website
met het aantrekkelijke programma.


ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de
diaconie als ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende
instelling. Een instelling kan alleen een
ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90%
inzet voor het algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie
van uw gemeente vragen als algemeen
nut beogende instelling een ANBI-
beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal
worden aangemerkt als een algemeen
nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links
om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.

College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
financieel overzicht 2015
& begroting 2016


PKN-enquête
'Kerk op weg naar 2015'
De resultaten...

Uit het onderzoek blijkt dat de leden van
de Protestantse Kerk vernieuwingsgezind
zijn.
Meer dan de helft van de leden (53%)
van de Protestantse Kerk in Nederland
geeft aan open te staan voor verandering
in hun plaatselijke gemeenschap.
Dat blijkt uit de enquete 'Kerk op weg
naar 2025' die de Protestantse Kerk in
Nederland gehouden heeft tussen
17 februari en 31 maart 2015.

Van de mensen die openstaan voor
verandering, geeft 60% aan dat die
behoefte aan verandering in hun
kerkgemeenschap gedeeld wordt.
Ook ervaren degenen die verandering
willen voldoende steun hiervoor vanuit
de kerkenraad (73%), de predikant
(73%) en de gemeenteleden (76 %).

Lees meer via de landelijke website
klik hier

Een plaatselijk vervolg...
ma. 16 november
Doarpspetear tsjerke!
Tussen 17:00 en 21:30 uur
werden er goede gesprekken gehouden
met kerk- en dorpsgenoten
in d'Ald Herberch over de
toekomst van onze dorpskerk!
Wordt vervolgd...


 

 


Aantal bezoekers vanaf december 2010...