PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   Laatste keer bijgewerkt: 03.08.2020
  PKN-GAASTMEER    

Nieuws...
[Zie ook de agenda]

 

PKN-flagge op 'e toer
Kerkdiensten | Tsjerketsjinsten

De Gaastmar...
Pieltsjerke

Alle kerkelijke bijeenkomsten in augustus vervallen.
Vanwege het Coronavirus en met pijn in het hart natuurlijk, maar het is niet anders...

Elke week een nieuwsberichtje
van de kerkenraad...


Lees meer in...
Nieuwsbrief 31 juli 2020
over wat er wel gebeurt...

hagepreek

  • 'Hagepreek' zondag 16 augustus...
    Open luchtdienst: uitnodiging!
  • wel & wee
  • een bijzondere foto
  • Iona
  • de zegen van St. Patrick

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen via pagina mensen/kerkenraad.

houd moed heb lief

Beste Gaastmeerders,
We zijn in een klein dorp altijd al gewend
om naar elkaar om te kijken. Maar nu is de situatie anders dan we ooit gewend waren. Voor het geval uw hulp nodig heeft op wat voor terrein dan ook, kunt u contact opnemen met Tineke Cnossen
(Dorpsbelangen Gaastmeer).
Er zijn allerlei mensen bereid om iets voor
u te doen. Ook is  onze pastor telefonisch
altijd bereikbaar, aarzel niet om te bellen
of op andere wijze contact te zoeken.
Hulpvraag en degene die hulp willen bieden geef het door...

tineke.cnossen@hotmail.com
of bel T. 0515469576
Alle goeds gewenst voor u allemaal!
Dorpsbelangen, Stichting Kwyk en PKN de Gaastmar

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open! Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning of gewoon om een kijkje te nemen...

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

 

 

Zondag 2 augustus 2020
09:30 uur | internetviering vanuit de Mauritiuskerk IJlst

Thema: 'Jezus, alleen'
Matteüs 7: 15-23

wegwijzer

M.m.v.
Jeugdwerker Rob Bergsma, Jutrijp-Hommerts
Ds. Annelieke Warnar, Heeg
Organist: Ludwin Hiemstra, Offingawier
Muzikale medewerking: Rob Bergsma (gitaar) en Anna Hoekstra (zang)
In verbondenheid met de Protestantse Gemeenten Oudega e.o.,
Oosthem-Abbega-Folsgare, Gaastmeer en IJlst

Via onderstaande link kunt u de dienst in beeld en geluid
(ook later nog) meebeleven...

Kerkdienstgemist.nl

Liturgie zondag 2 augustus 2020

Zie ook de pagina: 'dûmny'


De kerk is open

Wolkom op ús webstek!

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant herkennings-punt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of het dorp.
Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een
houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van. De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Kerkrentmeesters 2019

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Diakenen 2019

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 

De opbrengst van de collectes...
wordt verdeeld over de gemeenten. U kunt uw bijdrage dus overmaken naar IJlst, maar ook rechtstreeks naar onze gemeente.
De bankrekeningnummers:

Kerk: NL 21 RABO 0370 6498 69
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. De Gaastmar.

Diaconie: NL 50 RABO 0326 1223 70 t.n.v. Prot. diaconie De Gaastmar
.

 

Gebruiksplan Pieltsjerke aangepast per 28-07-2020
Lees meer...

Rondleiding door Pieltsjerke aangepast 01-08-2020
Lees meer...

 

Website doarp fernijd!
Sjoch...

https://www.degaastmar.nl/
en check de fernijde opset!

Wy binne der grutsk op!
De fernijde webstek is yn opdracht fan Doarpsbelangen makke troch ZeeDesign út Wytmarsum en de ynhâld is opnij opset troch Margriet Burgers fanút De Praatmar-redaksje!
Réaksjes graach via it kontaktformulier fan de website.