PKN-GAASTMEER   PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   'Waar een kerk is, is een toren van hoop'
Beleidsplan 2018-2022
staat online! Klik door naar...
'Kerkenraad'

 

 

 

 

 

PKN-flagge op 'e toer
Kerkdiensten | Tsjerketsjinsten

De Gaastmar...
Pieltsjerke

Alle kerkbijeenkomsten in april vervallen.
Vanwege het Coronavirus vervallen de kerkbijeenkomsten in april. Met pijn in het hart natuurlijk, maar het is niet anders.

Lees hier...
de brief of mail van de kerkenraad van zaterdag 4 april.

Klaas van der Goot zingt...
Verschillende dorpsgenoten leveren in
deze bijzondere tijd een bijdrage
'om ús sinnen te fersetten'.
Hierbij een bijdrage van Klaas van der Goot. Hij zingt, in onze Pieltsjerke, een
lied van Jules de Corte:
'Ik zou wel eens willen weten'(1957)

Info Wikipedia...
Het lied gaat over de zin van het leven
en wordt bezongen vanuit een 
christelijke levensovertuiging.
De Corte stelt vier vragen over de wereld
('Waarom') en geeft een aantal mogelijke
antwoorden. Maar aan het eind van ieder
couplet wordt het laatste antwoord, dat
het best past binnen het christelijk denken, uiteindelijk ook bevestigd.
('Daarom...')

Palmpasenstok maken?
Lees in de brief van 27 maart van de kerkenraad wat je vandaag nog kunt doen.

Gezamenlijke vieringen
vanuit de Mauritiuskerk IJls
t:
Zondag 5 april, 09:30 uur | Palmzondag
Witte Donderdag, 9 april | 19:30 uur     
Goede Vrijdag, 10 april | 19:30 uur
Stille Zaterdag, 11 april | 19:30 uur
Zondag 12 april, 09:30 uur | Paasmorgen

Beste Gaastmeerders,
We zijn in een klein dorp altijd al gewend om naar elkaar om te kijken.
Maar nu is de situatie anders dan we ooit gewend waren. Voor het geval
uw hulp nodig heeft op wat voor terrein dan ook, kunt u contact opnemen
met Tineke Cnossen. Er zijn allerlei mensen bereid om iets voor u te doen.
Ook is  onze pastor  telefonisch altijd bereikbaar, aarzel niet om te bellen
of op andere wijzen contact te zoeken.
Hulpvraag en degene die hulp willen bieden geeft het door...
tineke.cnossen@hotmail.com of bel 0515469576
Alle goeds gewenst voor u allemaal!
Dorpsbelangen, Stichting Kwyk en PKN de Gaastmar

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door
de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen
voor en moment van rust & bezinning
of gewoon om een kijkje te nemen...

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'


logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

De
PROTESTANTSKE GEMEENTE
DE GAASTMAR

is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

   
    Laatste keer bijgewerkt: 04.04.2020
 


Wolkom op ús webstek!

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is
dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of
het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook
daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een
onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten,
zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

De kerk is open

Op weg naar Pasen: Kruisweg naar het leven...
volg hier in beelden het lijden en sterven van Jezus met de vraag wat dit
voor ons leven kan betekenen.

Klik op de foto voor de weg langs 14 beelden...
[gemaakt door Sjef Hutschemaekers]


Loesje 1

Pondok!
van oud, heel oud... naar nieuwe recreatiewoning!Een nieuwe bestemming op een prachtig plekje!Klik door naar...
www.pondokgaastmeer.nl

en reserveer vast voor de komende zomer!

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Beheer 2018

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Diakenen 2018

Toegevoegd 1 juli 2019: ANBI-documenten
Financiële overzichten 2018
College van Beheer en College van Diakenen.

 

 

 

 

Nieuws...
[Zie ook de agenda]

Uitzending Palmzondag 5 april 2020 vanuit de Mauritiuskerk in IJlst

Thema:'Intocht in ons hart' | Matteüs 21: 1-11' | 6e zondag 40dagentijd

Klik op deze link voor: BEELD & GELUID zondag 5 april.
Daarna als kerk 'IJlst' intypen of aanklikken.

Hierbij ook de liturgie voor zondag 5 april. Alles wordt ook via de beamer
geprojecteerd, dat kunt u als kijker ook zien.
LITURGIE ZONDAG 5 APRIL

Voorgangers:
Ds. Annelieke Warnar, Heeg
Ds. Reinier Tuitman, Oosthem-Abbega-Folsgare
Ds. Froukje de Hoop, Jutrijp-Hommerts
en in verbondenheid met PG IJlst, Gaastmeer en Oudega e.o.
Pianist Ludwin Hiemstra uit Offingawier

De vorige kerkdiensten zijn nog steeds te bekijken en/of te beluisteren.
Zie ook de pagina: 'dûmny'

Bloembeelden 40-dagentijd: Palmzondag 5 april 2020
In de lezingen op Palmpasen staat de zalving centraal. Als symbolen gebruiken
we allerlei verse kruiden die gebruikt kunnen worden bij een zalving. Een doek
rond de beker verwijst naar de balseming.

Zalving: een gebruik dat wij in onze protestantse traditie niet zo goed kennen.
Maar het is heel bijbels, profeten en koningen worden gezalfd als hun taak een aanvang
neemt. En wie gestorven is wordt ook gezalfd. De vrouw brengt dit in het teken van het
zalven van Jezus' voeten samen. De schikking met de kruiden symboliseert dat voor ons.
Op Palmzondag wijst de zalving al vooruit naar Jezus' dood. De groene takjes lijken wel
een beetje op de palmtakken.

Dat is mooi, als mensen gewoon doorgaan met wat ze altijd doen!
Twee creatieve dames, Tsjerie en Tryntsje maakten de schikking voor deze zondag
in de 40-dagen tijd voor Pasen. 
Je kunt het gewoon bewonderen in de Pieltsjerke, die altijd open is.
Loop gerust even binnen en geniet van de stilte, het licht dat door de ramen valt
en de tere bloemen die  hoop en zicht geven op nieuw leven.
Ludwine Andel

Lees meer via 'bloembeelden'.

Klusochtend 29 februari 2020
Snoeien doet (mienskip) groeien & bloeien!
Dank aan alle vrijwilligers: ruim 20 dorpsgenoten op de been of op de ladder
om de bomen en heggen weer even bij te werken.
Klik op de foto hieronder voor alle beelden, gemaakt door Tryntsje Hoogterp.

'De boer en de dominee'

Column ds. Wim Beekman - LC 8 februari 2020
Klik op deze LINK