PKN-GAASTMEER   PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR  

 

 

 

 

 
Kerkdiensten |Tsjerketsjinsten

4de advent
Zondag 23 december 2018
Vierde advent

11:00 uur

Voorganger
ds. J.H. de Waal
Sneek

Ouderling van dienst
Willem Wendelaar Bonga

Kindernevendienst
is er op Eerste Kerstdag

Koster
Harm Jelle Zeilstra

Organist
verschillende vervangers van
Wander Bruinsma

Collecte
Zending
De tweede collecte is voor de kerk

Mis kerst niet

Kerst 25 december 2018
Kerstviering
m.m.v. koor 'Gaudeté'

09:30 uur

Voorganger
pastor Ludwine Andel-van Hoeven
Oudega

Ouderling van dienst
Piet Visser

Kindernevendienst
Ekie Wendelaar Bonga

Koster
Kinderen in de knel

Organist
verschillende vervangers van
Wander Bruinsma

Collecte
Zending
De tweede collecte is voor de kerk

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door
de week ook altijd open!

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'


logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

   
  Laatste keer bijgewerkt: 16.12.2018
 


Wolkom op ús webstek!

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is
dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad
of het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook
daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een
onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je
bent.

Van harte welkom!
De kerk is open

KLADDERTSJERKE:

THE MOVIE...
met dank aan de PKN!

Meer 'kladdernieuws' via tabblad 'bijzonder'
en 'kerk zijn'...


Loesje 1

Pondok!
van oud, heel oud... naar nieuwe recreatiewoning!Een nieuwe bestemming op een prachtig plekje!Klik door naar...
www.pondokgaastmeer.nl

en volg de werkzaamheden van de vele vrijwilligers en...
reserveer vast voor de komende zomer!

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.

College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht 2017
& begroting 2018

Diaconie
Diaconie ANBI: financieel overzicht 2017

 

PKN-enquête
'Kerk op weg naar 2025'
De resultaten...

Uit het onderzoek blijkt dat de leden van de Protestantse Kerk
vernieuwingsgezind zijn.
Meer dan de helft van de leden (53%) van de Protestantse Kerk in
Nederland geeft aan open te staan voor verandering in hun plaatselijke
gemeenschap.
Dat blijkt uit de enquete 'Kerk op weg naar 2025' die de Protestantse
Kerk in Nederland gehouden heeft tussen 17 februari en 31 maart 2015.

Van de mensen die openstaan voor verandering, geeft 60% aan dat die
behoefte aan verandering in hun kerkgemeenschap gedeeld wordt.
Ook ervaren degenen die verandering willen voldoende steun hiervoor
vanuit de kerkenraad (73%), de predikant (73%) en de gemeenteleden
(76 %).

Lees meer via de landelijke website klik hier


Nieuws...

Krystkonsert 'Concordia' snein 23 desimber
mei gast Gerrit Breteler: útferkocht...
LINK nei affisje...

 

Zondag 16 december 2018
Een citaat uit de preek van dhr. S de Jong...

Woordeloos gebed
Langzamerhand, naarmate zijn gebed
inniger en inniger werd, had hij minder
en minder te zeggen en tenslotte zweeg
hij maar helemaal.
Hij werd stil – en wat misschien
nog veel meer is dan alleen maar zwijgen –
hij werd een hóórder!
Hij had altijd gedacht dat bidden
een spreken moest zijn.
Nu leerde hij: bidden is niet alleen maar zwijgen,
het is luisteren.
Zo is het dan ook:
bidden is niet jezelf horen praten,
maar zóver komen, dat je zwijgt…
en zolang in zwijgen volhardt,
ja: volhardt tot je God hoort.

Søren Kierkegaard


Zondag 3 december 2018: 2de advent.
Bloembeelden...

Geef Licht
Het thema van de adventscampagne 2018 is ‘Geef licht’, een
passend thema in de donkere dagen voor kerst.
In de adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de
Zoon van God die naar de aarde komt. Al zijn de tijden somber
en donker, we  mogen vertrouwen op het licht dat zal komen.

2de advint

Maar advent is meer dan alleen een voorbereiding op het
geboortefeest van Jezus. De lezingen uit het leesrooster roepen
op om na te denken, terug te kijken en te veranderen. Daarmee
is de adventstijd ook een oproep tot reflectie op ons leven, op
ons ‘zijn’ als mensen.

Kinderen in donker Bogota
vinden soms graag lichtstralen
het kromme wordt recht,
een nieuw begin.

Geef licht...
aan werkende kinderen in Colombia. Als je door de
sloppenwijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogota loopt,
zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis.
Maar liefst 1,5 miljoen Colombiaanse kinderen moeten werken.
Ze doen zwaar, gevaarlijk werk en maken lange dagen.
Bovendien groeien ze vaak op in een donkere omgeving met
veel geweld en drugsgebruik. Bevlogen medewerkers van een
lokale organisatie in Colombia maken hun zware bestaan een
stuk lichter. Zij vergroten de weerbaarheid van deze kinderen
en hun toekomstkansen.
Kijk ook bij 'bloembeelden'...

Opbrengst Sint Maartenactie Gaastmeer...
Een filmpje van de start op het winkelplein en het verloop van
de avond in foto's. Klik op de...
LINK


Programma voor de jeugd!
Club 2018 – 2019        Groep 7 & 8


Vrijdag 14 december 2018 
19.30 uur in It Beaken

Kerstgala!

Vrijdag 25 januari 2019
19.30 uur in It Beaken
Speurtocht! Warme kleren aan!

Vrijdag 15 februari 2019
19.30 uur in It Beaken
Schilderen met een echte kunstschilder!

Vrijdag 29 maart 2019
19.30 uur in It Beaken
We maken een meiden- en een jongensgroep
en elke groep gaat iets moois maken!

Vrijdag 12 april 2019
19:30 uur in It Beaken
Aron de Jong komt jullie iets vertellen over zijn reis
en werk voor de World Servants.
Samen gaan we een leuke actie bedenken.


Groetjes van Auke, Yteke en Griet    
Tel. 0515-469717, 579751 of 06-27138312