PKN-GAASTMEER   PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR  

 

 

 

 

 


Kerkdiensten |Tsjerketsjinsten

PKN-flagge op 'e toer

Zondag 24 maart 2019
09:30 uur

Voorganger...
ds. A. Buijs
Sneek

Ouderling van dienst...
Anneke van Mourik

Kindernevendienst...
is er weer op zo. 31 maart

Organist...
dhr. Van Berkum

Koster...
Eelco Leenstra

Collecte...
'Kerk-in-actie: 40-dagentijd'.
De 2de collecte is voor
de eigen gemeente

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door
de week ook altijd open!

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'


logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

   
  Laatste keer bijgewerkt: 18.03.2019
 


Wolkom op ús webstek!

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is
dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad
of het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook
daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een
onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je
bent.

Van harte welkom!

De kerk is open

Kladdertsjerke...

THE MOVIE...
met dank aan de PKN!

Meer 'kladdernieuws' via tabblad 'bijzonder' en 'kerk zijn'...


Loesje 1

Pondok!
van oud, heel oud... naar nieuwe recreatiewoning!Een nieuwe bestemming op een prachtig plekje!Klik door naar...
www.pondokgaastmeer.nl

en reserveer vast voor de komende zomer!

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.

College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht 2017 en begroting 2018 en 2019

Diaconie
Diaconie ANBI: financieel overzicht 2017
en begroting
2018 en 2019

 

 


Nieuws...

Woensdag 20 maart 2019
18:30 uur sobere maaltijd en
19:00 uur avondgebed, Oudega.

Snein 17 maart 2019
Twadde snein 40-dagentiid
Tryntsje en Tjerie meitsje wer 'bylden in blommen'...


Peaske: in nij begjin.
It symboal foar dit nije begjin is it getal acht: de achtste
dei is it nije begjin nei in wike fan sân dagen.


'Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen.
Het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met
minder inspanning en weerstand.


Veertigdagentijd en Pasen 2019 ‘Een nieuw begin’
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest
van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds
weer een nieuwe start kunnen maken.

Kindernevendienst zo. 17 maart: Wake-up call!
Lucas 9: 28-36. Op de berg.
Hier wordt gegwerkt aan een affiche. Wat vind je belangrijk
in deze wereld? Iets waarvoor mensen wakker moeten worden
en in actie moeten komen?
Ekie en de kinderen kozen voor de Himmeldei
op zaterdagochtend 23 maart vanaf 08:45 uur.
 

Avondgebeden op woensdagavonden.
Stilte en bezinning op weg naar Pasen...
Kringvieringen op woensdagavond georganiseerd
door vrijwilligers.
contact: Wiepie Woudstra
w.woudstra@home.nl

20 maart: Oudega, It Beaken
18:30 uur sobere maaltijd
19:00 uur avondgebed,
thema : Vasten

27 maart: Gaastmeer, It Lokaal
thema: Bidden
zelfde tijden

3 april: Oudega, It Beaken
thema: Vergeven
zelfde tijden

10 april: Gaastmeer, It Lokaal
thema: Lijden
zelfde tijden

17 april:Oudega, It Beaken
thema: Sterven
zelfde tijden

Gideonsbende en de 'vreugden'
van een kerk...


Veel vreugden: de sfeer in de kerkenraad, de
betrokkenheid van de gemeenteleden, de inzet en de
creativiteit van dominee en pastor. De mensen in de
kerk zijn blij met elkaar.

Het lijkt of de krimp in de kerk ook goede kanten heeft.
Wie nu in de kerk komt, doet dat niet uit plicht, maar
uit vrije keuze. Omdat je opademt van oude
Bijbelverhalen, van inspirerende liederen, van troostende
gebeden en een mooie zegen. Goud!'

Uit de column van Wim Beekman - LC 2 maart 2019
Het lezen waard...
LINK

40-dagentijd & vasten?
Vasten is afzien van aardse zaken om zo ruimte te maken
voor God. In de Bijbel staan veel teksten over vasten,
zoals in Matteüs 6 en 9. Vasten kan betekenen dat u
ergens van afziet, zoals vlees en vis of koek en snoep.
U kunt ook met iets nieuws beginnen, zoals elke dag
een kaartje sturen of bidden voor iemand in uw
omgeving.


Het uitgespaarde geld dat u in deze 40-dagen niet
besteed aan 'gewone' zaken kunt u ook sparen in het
uitgereikte spaardoosje op zondag 3 maart...Kerk in Actie spaardoosje
(40dagentijd)
Spaardoosje om te sparen voor de projecten van de
40dagentijdcampagne 2019. De diaconie stelt ze
beschikbaar!

U wilt natuurlijk ook weten waar al dat verdiende geld
naartoe gaat. Welnu, de diaconie heeft dit keer gekozen
voor een doel dichtbij huis: de kledingbus. U heeft hem
misschien weleens ergens gezien. De kledingbus rijdt
rond in Súdwest-Fryslân en mensen die moeite hebben
om rond te komen, kunnen er gratis kleding uitzoeken.
Het initiatief bestaat al enige tijd en is een groot succes.

Lioba-kloosterweekend in Egmond
9 en 10 maart 2019

Zaterdag 23 februari
snoeihard kluswerk!
Tijd voor de jaarlijkse onderhoudsklussen!
Vrijwilligers: hartelijk dank!

Foto's: Tryntsje Hoogterp


Zondag 10 februari 2019

Thema gezamenlijke kerkdienst in..
'Oudegaastmeer'...
Dagelijks lopen we elkaar op straat voorbij.
In de haast van alledag. Wij vroegen mensen
die elkaar toevallig voorbij liepen om er binnen
een paar minuten achter te komen wat ze met
elkaar delen. Het resultaat is verbluffend en
ontroerend. Je deelt meer dan je denkt.


Voorgangers: Wim en Ludwine Andel.
Klik op onderstaande link naar een
inspirerend filmpje op YouTube
LINK

Klik op deze LINK naar de preek van
ds. Wim Andel

Uitnodiging tot bezinning...
In het weekend van 9 op 10 maart willen we een bezoek
brengen aan het Liobaklooster van Egmond. We worden
daar zaterdagmiddag 16.00 uur verwacht en vertrekken
weer op zondagmiddag rond die tijd. Van te voren gaan
we zaterdagmiddag vast een strandwandeling maken.

In een klooster kun je in een sfeer van stilte en bezinning,
rust en verdieping even tot je zelf komen, nadenken en
ontspannen. Het is mooi om de getijdendiensten mee te
vieren met de broeders en zusters.
De verblijfskosten zijn € 70,- p.p.
Opgave t/m 15 februari en verdere informatie
bij pastor Ludwine
.


'Waar een kerk is, is een toren van hoop'
Beleidsplan 2018-2022
staat online! Klik door naar...
'Kerkenraad'

 

Programma voor de jeugd!
Club 2018 – 2019 groep 7 & 8


Vrijdag 29 maart 2019
19.30 uur in It Beaken
We maken een meiden- en een jongensgroep
en elke groep gaat iets moois maken!

Vrijdag 12 april 2019
19:30 uur in It Beaken
Aron de Jong komt jullie iets vertellen over zijn reis
en werk voor de World Servants.
Samen gaan we een leuke actie bedenken.


Groetjes van Auke, Yteke en Griet    
Tel. 0515-469717, 579751 of 06-27138312