Pieltsjerke  
  foto AB - juni 2023   PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   Laatste keer bijgewerkt: 20.09.2023  
 


 
  PKN-GAASTMEER    

Nieuws...
[Zie ook de agenda. Foto boven: Attie Bak.]

 


foto: KB

Zondag 24 september 2023
09:30 uur

Van harte welkom bij onze
viering
in de Pieltsjerke!

Voorganger
ds. Saskia Leene
Sneek

Ouderling

Willem Wendelaar Bonga

Organist
Siem van Berkum

Koster
Eelco Leenstra

Collecte
Vredesweek/zending
en de eigen gemeente.

Reiszegen...
(uit de tentdienst)

Moge de weg je zeggen:
volg me maar
Moge de ster je zeggen:
richt je vaart op mij
Moge de grond je zeggen:
bezaai mij
Moge het water je zeggen:
drink me
Moge het vuur je zeggen:
warm je
Moge de boom je zeggen:
schuil in mijn schaduw
Moge de vrucht je zeggen:
pluk me, eet me.

En als je de weg kwijtraakt,
geen vaste grond meer vindt,
als het vuur gedoofd is en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren,
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,
dan zal zijn stem je zeggen:
wees niet bang,
Ik zal er zijn.

Amen

Nieuwsbrieven van de kerkenraad

Nieuwsbrief 15 september 2023

  • Website van Gaastmeer
  • Onverwacht bezoek in de kerk
  • Gedeeld verdriet: info/uitnodiging
  • Spreek van de week
  • Kerk op vakantie
  • Gedicht: Het najagen van wind

Uit een vorige nieuwsbrief...

Lok

Lok fynst yn it earste
glimke fan dyn bern.
Lok fynst yn de wize
eagen fan dyn mem.

Lok fynst yn it harkjen
nei in suver liet.
Lok fynst yn it treasten
by in djip fertriet.

Lok fynst yn it hantsje
dat yn dines leit.
Lok fynst yn dat iene wurd
dat krekt alles seit.

Wa’t fan dizze dingen
net de wearde sjocht,
Mar it lok al sykje wol
syket om ‘e nocht.                    

Froukje Annema


foto: AB

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen
via pagina mensen/kerkenraad.

Contact?
Scriba Anneke van Mourik
Mail: anneke@marsicht.frl
T. 06 22496616

 

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'

 

 

 

Wolkom op ús webstek!

De kerk is open

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp.
De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de
stad of het dorp.

Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk
een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar
sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.
Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.

De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning
of gewoon om een kijkje te nemen...

Lied 821: Dat de weg naar je toekomt
Denise Jannah | Petrus in het land | KRO-NCRV

 

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

KvK nummer is: 76453081

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Voor toelichting...
is ook het meest recente beleidsplan beschikbaar.
Klik op onderstaande link:

NIEUW...
Het nieuwe, vastgestelde beleidsplan voor de komende jaren!

Beleidsplan 2023-2027

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:


Financieel overzicht
College van Kerkrentmeesters 2022

College van Diakenen ANBI-gegevens:

Financieel overzicht
College van Diakenen 2022

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 

Himmeldei: sneon 1 april 2023
Organisaasje Fûgelwacht & Doarpsbelangen De Gaastmar.
Klik op de foto foar de bylden!

Mielrinners moandei 6 maart: lekker mei-inoar ite!

 

 

Startsnein: de beelden!

Klik op de foto hieronder voor het foto-album...

En de LINK naar de liturgie(pdf).

Actie-info over collectedoel...


Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië!
Zie ook de flyer die in het dorp is verspreid.
LINK

Nieuw... eh, opnieuw!
De kerkenraad heeft onderstaande beleidsstukken aangepast en opnieuw
vastgesteld. Ze worden besproken op de gemeenteavond
van 27 november. Klik op onderstaande links om de documenten
door te nemen...

  • LINK 20230904 Privacystatement pg De Gaastmar
  • LINK 20230904 Plaatselijke Regeling pf De Gaastmar
  • LINK 20230904 Beleidsplan veilige kerk pg De Gaastmar
  • LINK 20230904 Gedragscode pg De Gaastmar

Viering 'Schepping' Nijhuzum!

Een uitstapje naar Nijhuzum: al een lange traditie en
altijd weer een fijne belevenis! Dank aan alle vrijwilligers
en speciaal aan Anneke van Mourik voor de inspirerende
overdenking!

Klik op de foto hieronder voor beelden uit deze
viering en de vaartocht heen-en-weer + een gezellig
koffiemoment bij 'Droech oer de feart'!
En een link naar de liturgie...

LOgo Tsjerkepaad Fryslân

Tsjerkepaad 2023: de Pieltsjerke docht mei!
is van 1 juli t/m 9 september op de zaterdagen
van 13.30 tot 17.00 uur.
 

Het jaarthema is 'Kerk als plaats van Ontmoeting'.
Wat is er mooier dan het bezoeken van een oud kerkje in Friesland?

Nergens zijn er zoveel kerken als in Fryslân!
Tijdens Tsjerkepaad zijn gedurende de zomer ongeveer 250 Friese
kerken - in 2023 zelfs 260 - vrij toegankelijk.
Gastvrije vrijwilligers zijn beschikbaar om uitleg te geven.
De kerken zijn open voor iedereen die erfgoed, kunst, stilte,
ontmoetingen, rust of meditatie waardeert!

Lees meer via ons menu 'Bijzonder/gebouw'.
Kijjk ook op de Tsjerkepaad-pagina

Fan herte wolkom yn de Pieltsjerke!

Zangdienst met uw favoriete liederen!
De viering van zondag 23 juli 2023, samen met de pg Oudega
is nog via Kerkdienstgemist.nl te bekijken
via deze...

LINK
naar Kerkdienstgemist van de pg Oudega

Zondag 9 juli 2023 Overstapviering groep 8
19:00-20:00 uur Sânfurd, It Leechhiem

Het werd, door weersomstandigheden, een viering in het
'smûke' kerkje van Sânfurd. Zie hier enkele beelden...

Deze viering is nog, in drie delen, te zien via Kerkdienstgemist
van de PG Oudega: volg deze
LINK


Doarpsfeest!

Klik op de affiche hieronder voor een vergroting...

De feesttinte wie der klear foar...

En de bylden...
mei dank oan Brecht Dantuma.

Klik op de foto hjirûnder foar it fotoalbum...Tsjerkebanken...

Voor de beeldschermbediening en de de geluidsinstallatie wordt
achter in de kerk een 'regieplekje' gerealiseerd. Daarvoor maken
vaardige handen deze week een kerkbank een beetje kleiner...
Pinkster gloeit noch efkes nei...


Ut de nijsbrief fan 2 juny: foto Wiebs Leenstra

Bloemschikken Pinksteren...
Een bloemstuk maken dat wind en vuur symboliseert.
Dat was de opgave voor de bloemschikavond afgelopen donderdag.
Want wind en vuur zijn symbolen van Pinksteren:
we vieren dan dat de Geest van God ons aanvuurt en inspireert.
Er is donderdag intensief gewerkt aan bloemstukken met felrode
bloemen of met pluimen en grassen die bewegen bij elk zuchtje
wind. Als u nu denkt 'wat zou ik die graag willen zien': dat kan!
De deelnemers van donderdagavond hebben hun bloemstuk in de
kerk gezet tot na de Pinksterviering. Kom ze gerust bewonderen,
al of niet in de viering.

Klik op de foto voor de beelden...

 

Hemelvaartsdag
donderdag 18 mei 2023

Oudegaastmeerders samen op Hemelvaartsdag...
Starend naar de hemel en genoeglijk samen koffie drinkend!

4 maaiebetinking Blauhús: Gaastmarders oan it wurd!
Hiltsje Westra en Baukje de Jong ha harren oarlochsferhaal ferteld
tidens de betinking yn Blauhús. It ferhaal fan de sabotaazje fan de
munysjetrein yn april 1945 stie dêr sintraal. Dat barde op it spoar
tusken Aldegea en Nijhuzum by Greonterp.

Klik op de foto om harren taspraak nochris te hearren via
YouTube.

Mei tank oan Barbera Kersbergen dy't mei de tillefoan in opname
makke. Dizze opname is ek besjoen tidens it kofjemomint nei de
tsjinst op snein 7 maaie yn It lokaal.

Sjoch ek: FB Blauwhuis

4 maaiebetinking De Gaastmar 2023
Klik op de foto voor de beelden van de herdenking in Gaastmeer...

Paaszondag!
Samen aan tafel voor het ontbijt en daarna de viering in een volle
kerk! Thema:'Waarom huil je?'

Klik op de foto voor de beelden, gemaakt door Attie!

Peaske moarnsbrochje: alles is der klear foar!

Ynklusyf de preek fan Brecht!
Klik op de foto hjirûnder foar har ferhaal...

Oekraïners yn De Gaastmar:
'Fan de hel yn de himel'

Omrop Fryslân (René Koster) op besite.
Klik op de ôfbylding om mear te hearren en/of te lêzen
oer it petear mei Anneke van Mourik, Caroline Schenkels
en 'Zalona'...