PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   Laatste keer bijgewerkt: 17.10.2021  
  PKN-GAASTMEER    

Nieuws...
[Zie ook de agenda]

 


Zondag 24 oktober 2021 | 09:30 uur
Pieltsjerke De Gaastmar

Aanmelden vooraf is niet nodig.
1,5 m afstand wel aanhouden.

Voorganger
pastor Sonja Zwart-Zwerver
Lippenhuizen

Ouderling van dienst
Grietje Brouwer

Organist
Cees Zeldenrust

Kindernevendienst
is er weer op zo. 31 oktober

Koster
Jantje Jansen

Collectes
Kerk-in-Actie, zending
2de collecte voor de eigen gemeente


houd moed heb lief

Beste Gaastmeerders,
We zijn in een klein dorp altijd al gewend
om naar elkaar om te kijken. Maar nu is de
situatie anders dan we ooit gewend waren.
Voor het geval u hulp nodig heeft op wat voor
terrein dan ook, kunt u contact opnemen met:

 • Dorpsbelangen Gaastmeer
  Emmie Samidjono T. 0515852147
 • PKN Gaastmeer
  Pastor Ludwine Andel T. 0515469506
 • Stichting 'Kwyk'
  Liesbeth van Griensven T. 0515469693

Er zijn allerlei mensen bereid om iets voor
u te doen. Aarzel niet om te bellen
of op andere wijze contact te zoeken.

Alle goeds gewenst voor u allemaal!
Dorpsbelangen, Stichting Kwyk
en PKN de Gaastmar

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

 

 

Wolkom op ús webstek!

De kerk is open

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp.
De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt
in de stad of het dorp.
Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk
een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar
sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten,
zoals vele generaties voor ons dat ook al deden. Waar het niet gaat om
wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning
of gewoon om een kijkje te nemen...

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Kerkrentmeesters 2020

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Diakenen 2020

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 

 

Nieuwsbrieven van de kerkenraad

Nieuwsbrief 15 oktober 2021

Met o.a...

 • Jeugd
 • Reserveren lokaal
 • Zondag 17 oktober Avondmaal

 • Wel en wee
 • Spreek van de week
 • Avondgroet
 • Groen dorp

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen via
pagina mensen/kerkenraad.

Welkom bij de Bijbelgespreksgroep
De Bijbelgespreksgroep is weer gestart.
Eindelijk weer, en dan nog wel in het vernieuwde
lokaal! De eerste bijeenkomst was op 4 oktober.
Centraal staat het boekje 'Vreemd en bizar'
van Piet Schelling.


Het boekje gaat over lastige Bijbelverhalen.
Daarna gaan we met elkaar in gesprek over wat we
gelezen hebben. Als u het interessant vindt, gaan we
met dit boekje verder.

Lijkt het u iets?
Er zijn al ongeveer 12 belangstellenden.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Aansluiten kan altijd!
Geeft u zich wel even op bij Ludwine:
ludwinevanhoeven@gmail.com
of 06 41 83 33 19.

Wij kunnen zorgen voor een goede opstelling van de
stoelen, zodat we ook in het lokaal de 1,5 meter
kunnen aanhouden en u veilig kunt deelnemen.
De koffie en thee staan klaar!

Clubprogramma groep 7 en 8.
Klik op de afbeelding hieronder voor een vergroting...

Startsnein 19 september...
'Van U is de toekomst!'

Zie ook hiernaast het prachtige lied
van Huub Oosterhuis: 'Onze Vader verborgen'
dat een plekje in deze viering kreeg.
Hieronder de beelden van deze feestelijke start in de
schuur van de 'Flapperpleats'.
Klik op de foto hieronder voor alle beelden.
[Foto's: Attie & Willem]

startsnein
Liturgie van deze viering: KLIK HIER

Start Jeugdclub 12-16 jarigen!
Vrijdag 24 september 18:00 uur in het nieuwe Lokaal!

Doop- en opdraagviering Silke en Hidde.
Nog even nagenieten van de prachtige viering,
afgelopen zondag 29 augustus, in Oudega?
Klik op de foto's hieronder voor alle beelden.


Deze viering is ook online nog te bekijken via
kerkdienstgemist.nl
Klik op deze LINK

It Lokaal
De inrichting gaat verder.
Meubilair, verlichting, gordijnen, stoelen...
Kijk weer even naar de latste foto's!

Klik op de foto's hieronder voor de beelden.
Scroll dan in het fotoalbum door naar de meest
actuele foto's..
.

Resultaten van de eerder gehouden actie voor de
inrichting: zie
LINK

Ouder nieuws
Even terugkijken...

Spijtig...
De weersomstandigheden maakten het ons moeilijk...
De openluchtviering is niet doorgegaan: balen!
Zo mogelijk komt de viering met dit thema nog een
keer terug?

Overstapviering groep 8
Oudega & Gaastmeer
zondagavond 20 juni, Sânfurd

Beelden van een prachtige 'overstapdienst' in
de open lucht, een viering vol symboliek
te Sânfurd: groep 8 maakt de overstap van
basisschool naar voortgezet onderwijs,
van kindernevendienst naar 'de oudere jeugd'.
Lees de liturgie...
Liturgie overstapviering

en bekijk de beelden via een Google-album:
klik op de foto hieronder...