PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   Laatste keer bijgewerkt: 22.05.2022  
  PKN-GAASTMEER    

Nieuws...
[Zie ook de agenda]

 


Hemelvaartsdag 26 mei 2022
Pieltsjerke

Viering samen met PG Oudega

09:30 uur een meditatieve wandeling
10:00 uur koffie/thee
10:30 uur viering

Voorgangers
ds. Edna Zwerver
en pastor Ludwine Andel

Ouderling
Brecht Dantuma

Organist
Pietsje de Jong

Kindernevendienst
Annalies Hoogterp
graag vooraf aanmelden!

Koster
Eelco Leenstra

Collecten
Kerk-in-Actie:Werelddiaconaat
Tweede collecte voor de eigen gemeente

Van harte welkom!Nieuwsbrieven van de kerkenraad

Nieuwsbrief 20 mei 2022

Met o.a...

  • Herinnering: Kerk-School-Gezinsdienst
  • Hemelvaartsdag 2022
  • Wel en wee
  • Welkom ds. Jan Finnema in Oosthem
  • Stoppen met zondagse bloemen
  • Spreek van de week
  • Tot slot een oproep

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen via
pagina mensen/kerkenraad.

Herdenking 4 mei.
Beelden van de herdenking rond het
pilotenverhaal van Gaastmeer. Rommy en
Wytske lazen gedeelten voor uit het dagboek
van Ekke Atsma. Jetze en Amy Wildschut
hebben het bloemstuk gelegd bij de
gedenksteen in de kerkmuur en Concordia
speelde.
Wurkgroep Oer de Gaastmar had in een
expositie in het dorpshuis een tijdlijn van
gebeurtenissen in WO-II gemaakt die in en
rond Gaastmeer speelden. Het volledig
verslag komt in De Praatmar van mei 2022
.

(Foto's: T.H.)


houd moed heb lief

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

 

 

Wolkom op ús webstek!

panoramfoto It Piel - Attie Bak

De kerk is open

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp.
De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de
stad of het dorp.

Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk
een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar
sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.
Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.

De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning
of gewoon om een kijkje te nemen...

Lintsje foar Yme en Jantsje!

Hier een korte impressie (13 min.) van de uitreiking van de
onderscheidingen.

 

Burgemeester Jannewietske de Vries kwam dinsdagochtend 26 april 2022
samen met troubadour Bruno Rummler naar Gaastmeer om de gedecoreerden
toe te zingen en hen ervan op de hoogte te brengen dat “het Zijne Majesteit
de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde”.

Verschillende betrokkenen hebben naast dorpsbelang en de kerk meegewerkt
aan dit welverdiende blijk van waardering voor al het vrijwilligerswerk dat Yme
en Jantsje al jaren verrichten! Van harte gefeliciteerd!

Meer weten? Klik op deze LINK naar de website van de gemeente SWF.

Op wei nei Peaske...
Sneon 9 april 2022: der giet in krús troch 9 doarpen en de stêd Drylts.
Oer de lijenswei fan Jezus en it leed yn de wrâld...

 

Op wei nei Peaske...
Lees de flyer hieronder met de activiteiten van zaterdag 9 april
t/m Paaszondag. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Pasen in Gaastmeer

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne in Gaastmeer...

De actie...
Klik op onderstaande flyer voor meer info!

 

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Voor toelichting...
is ook het meest recente beleidsplan beschikbaar.
Klik op onderstaande link:

Beleidsplan 2018-2022

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Aangepast, aangevuld 03-12-2021 (begroting 2021 toegevoegd)

Financieel overzicht
College van Kerkrentmeesters 2021

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Aangepast, aangevuld 03-12-2021 (begroting 2021 toegevoegd)

Financieel overzicht
College van Diakenen 2021

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 

 

 

Blomkemerk!

Klik op it affisje foar in fergrutting...

Blomkemerke diakony
foar de Voedselbank Snits
smyt sa'n 625 euro op!

In tige gesellich barren brocht in protte folk en klanten
op 'n paad! Allegearre tige tank foar jimme belang-
stelling en bydragen!
Klik op de foto hjirûnder foar alle bylden!

Bloembeelden op weg naar Pasen
[Met dank aan Tryntsje en Tjerie]

Lees meer via 'bloembeelden'...

processie