Pieltsjerke  
  foto AB - juni 2023   PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   Laatste keer bijgewerkt: 08.06.2023  
 


 
  PKN-GAASTMEER    

Nieuws...
[Zie ook de agenda. Foto boven: Attie Bak.]

 


foto: AB

Van harte welkom bij onze viering:
Zondag 11 juni 2023
Pieltsjerke
09:30 uur

Voorganger
ds. W. Hordijk
Lemmer


Ouderling
Willem Wendelaar Bonga

Organist
Pietsje de Jong-Reitsma

Koster
Alice Steigenga

Collecten
Eerste collecte: diaconie.
Tweede collecte voor de eigen gemeente.

In gebet, brûkt yn Nijkleaster...

Ivige, goede God,
wy waarmje ús
oan de belofte fan
in goede, in hielmakke skepping.
Wy hâlde it by
inkeld de leafde as ienige wapen,
bliuwe sykjen nei fersoening en frede,
bliuwe langjen nei freonskip.

Wy skinke elkoar hjoed
oan jo hoede,
oan elkoars omtinken en soarch.

Amen

Nieuwsbrieven van de kerkenraad

Nieuwsbrief 2 juni 2023

  • Zondag koffie
  • Tintetsjinst bij het dorpsfeest 25 juni
  • Begrafenis
  • BG-er met pensioen
  • Prachtige Pinksterbloemstukken
  • Bruiloftsboeket
  • Nijkleaster: nu echt een nieuw klooster
  • Spreek van de week
  • Foto: As stie de wrâld yn ‘e brân
  • Gebet om waarmte (sjoch hjirboppe...)

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen
via pagina mensen/kerkenraad.

Contact?
Scriba Anneke van Mourik
Mail: anneke@marsicht.frl
T. 06 22496616

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'

 

 

 

Wolkom op ús webstek!

De kerk is open

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp.
De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de
stad of het dorp.

Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk
een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar
sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.
Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.

De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning
of gewoon om een kijkje te nemen...

Lied 821: Dat de weg naar je toekomt
Denise Jannah | Petrus in het land | KRO-NCRV

 

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

KvK nummer is: 76453081

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Voor toelichting...
is ook het meest recente beleidsplan beschikbaar.
Klik op onderstaande link:

NIEUW...
Het nieuwe, vastgestelde beleidsplan voor de komende jaren!

Beleidsplan 2023-2027

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:


Financieel overzicht
College van Kerkrentmeesters 2022

College van Diakenen ANBI-gegevens:

Financieel overzicht
College van Diakenen 2022

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 

Himmeldei: sneon 1 april 2023
Organisaasje Fûgelwacht & Doarpsbelangen De Gaastmar.
Klik op de foto foar de bylden!

Mielrinners moandei 6 maart: lekker mei-inoar ite!

 

 

Pinkster gloeit noch efkes nei...


Ut de nijsbrief fan 2 juny: foto Wiebs Leenstra

Bloemschikken Pinksteren...
Een bloemstuk maken dat wind en vuur symboliseert.
Dat was de opgave voor de bloemschikavond afgelopen donderdag.
Want wind en vuur zijn symbolen van Pinksteren:
we vieren dan dat de Geest van God ons aanvuurt en inspireert.
Er is donderdag intensief gewerkt aan bloemstukken met felrode
bloemen of met pluimen en grassen die bewegen bij elk zuchtje
wind. Als u nu denkt 'wat zou ik die graag willen zien': dat kan!
De deelnemers van donderdagavond hebben hun bloemstuk in de
kerk gezet tot na de Pinksterviering. Kom ze gerust bewonderen,
al of niet in de viering.

Klik op de foto voor de beelden...

 

Hemelvaartsdag
donderdag 18 mei 2023

Oudegaastmeerders samen op Hemelvaartsdag...
Starend naar de hemel en genoeglijk samen koffie drinkend!

4 maaiebetinking Blauhús: Gaastmarders oan it wurd!
Hiltsje Westra en Baukje de Jong ha harren oarlochsferhaal ferteld
tidens de betinking yn Blauhús. It ferhaal fan de sabotaazje fan de
munysjetrein yn april 1945 stie dêr sintraal. Dat barde op it spoar
tusken Aldegea en Nijhuzum by Greonterp.

Klik op de foto om harren taspraak nochris te hearren via
YouTube.

Mei tank oan Barbera Kersbergen dy't mei de tillefoan in opname
makke. Dizze opname is ek besjoen tidens it kofjemomint nei de
tsjinst op snein 7 maaie yn It lokaal.

Sjoch ek: FB Blauwhuis

4 maaiebetinking De Gaastmar 2023
Klik op de foto voor de beelden van de herdenking in Gaastmeer...

Paaszondag!
Samen aan tafel voor het ontbijt en daarna de viering in een volle
kerk! Thema:'Waarom huil je?'

Klik op de foto voor de beelden, gemaakt door Attie!

Peaske moarnsbrochje: alles is der klear foar!

Ynklusyf de preek fan Brecht!
Klik op de foto hjirûnder foar har ferhaal...

Oekraïners yn De Gaastmar:
'Fan de hel yn de himel'

Omrop Fryslân (René Koster) op besite.
Klik op de ôfbylding om mear te hearren en/of te lêzen
oer it petear mei Anneke van Mourik, Caroline Schenkels
en 'Zalona'...