PKN-GAASTMEER   PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   'Waar een kerk is, is een toren van hoop'
Beleidsplan 2018-2022
staat online! Klik door naar...
'Kerkenraad'

 

 

 

 

 

PKN-flagge op 'e toer
Kerkdiensten | Tsjerketsjinsten

Woensdag 26 februari 2020
Aswoensdag, begin 40-dagentijd
Viering in IJlst
19:30 uur
ds. D.E. Hofstra
Voor vervoer: verzamelen 18:55 uur bij de Pieltsjerke.

De Gaastmar...
Pieltsjerke

Zondag 1 maart 2020

Koffie vooraf om 10:00 uur,
aanvang kerkdienst...
11:00 uur

Voorganger
ds. J.A. de Waal
Nijland

Ouderling van dienst
Willem Wendelaar Bonga

Kindernevendienst
Annalies Hoogterp-Bakker

Organist
Siem van Berkum

Koster
Jantje Jansen

Collecte
Zending,voorjaarszendingsweek
2de collecte: eigen gemeente.

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door
de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen
voor en moment van rust & bezinning
of gewoon om een kijkje te nemen...

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'


logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

De
PROTESTANTSKE GEMEENTE
DE GAASTMAR

is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

   
    Laatste keer bijgewerkt: 23.02.2020
 


Wolkom op ús webstek!

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

De kerk is open

Loesje 1

Pondok!
van oud, heel oud... naar nieuwe recreatiewoning!Een nieuwe bestemming op een prachtig plekje!Klik door naar...
www.pondokgaastmeer.nl

en reserveer vast voor de komende zomer!

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Beheer 2018

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Diakenen 2018

Toegevoegd 1 juli 2019: ANBI-documenten
Financiële overzichten 2018
College van Beheer en College van Diakenen.

 

 

 
Nieuws...
[Zie ook de agenda]

Viering Aswoensdag 26 februari 2020 IJlst.
Op 26 februari is het al weer aswoensdag. De viering is om 19:30 uur
in de Mauritiuskerk in IJlst. Vorig jaar zijn we er ook met een
auto vol Gaastmeerders heen geweest.

Opgave voor meerijden: pastor Ludwine. T. 0515 469506 of mail:
ludwinevan hoeven@gmail.com of bij de kerkenraad. Ook: verzamelen om 18:55 uur bij de Pieltsjerke.

Ds. Dussie Hofstra schrijft...
Op woensdag 26 februari begint de 40-dagentijd. Vroeger was het Vastentijd, tegenwoordig doen mensen op een nieuwe manier aan vasten. Door geen koekjes
en snoep te gebruiken, geen alcohol te drinken, minder te internetten, minder
te shoppen. Even al die dingen die je zomaar automatisch doet op stop zetten.
Bewuster leven. En sommige dingen juist wat meer doen: bidden, mediteren, bewegen.

   

Op Aswoensdag kan wie dat wil een askruisje krijgen. Teken van vergankelijkheid en van hoop. Want vroeger werden de velden met as bestrooid om de
vruchtbaarheid te stimuleren. Wanneer je een askruisje krijgt wordt uitgesproken:
Je bent stof en tot stof zul je terugkeren (Genesis 3:9). En daarna klinkt:
‘Keer je om en geloof in het evangelie’ (Marcus 1:15).

   

Twee kanten: Besef dat je een kwetsbaar, vergankelijk mensje bent.
En besef ook dat je de keuze hebt om je naar Gods licht toe te keren en positief
in het leven te staan. Als je wat soberder leeft is er ook wat meer geld om aan
anderen te geven.

Aan het begin van de 40-dagen tijd worden ook in Gaastmeer de
spaardoosjes uitgedeeld; we gaan dit jaar meesparen voor een duofiets
voor de Zorgboerderij van Jantina Reijenga.

Toerusting voor 'Vieren met Vrijwilligers'
Geplande avonden...
Do. 20 februari 2020 om 19:45 uur It Lokaal in Gaastmeer over het boek van
Alain Verheij 'God en ik'. 
Do. 12 maart 2020 19:45 uur in De EEhof, IJlst, naast de Mauritiuskerk.
Avond met ds. Dussie Hofstra over Keltische spiritualiteit is er een in de serie van toerusting voor Vieren met Vrijwilligers.

Kloosterbezoek: zondag 15 maart, wie gaat er mee?

[Organisatie: Vorming en Toerusting, Oudega]
In Hemelum staat het Russisch-Orthodoxe klooster van de heilige Nicolaas.
Op zondag 15 maart willen we op initiatief van de Commissie Vorming &
Toerusting een bezoek brengen aan dit klooster.
We worden ontvangen door vader Jewsewy. Vervolgens mogen we om 19.00 uur
een vesper bijwonen die ongeveer 30 minuten zal duren. Na de dienst zullen we
onder het genot van koffie en thee een gesprek hebben met vader Jewsewy,
waarin hij zal vertellen over het Russisch-orthodoxe geloof en de tradities die
daarbij horen. Ook is er alle ruimte voor het stellen van vragen.
Rond 20.30 uur zullen we weer huiswaarts keren.

Voor het voorgestelde programma wordt een bijdrage per persoon gevraagd van
€6,50. Dit is inclusief koffie en thee en de rest is voor het klooster zelf. Het
klooster dat geen enkele subsidie of andere ondersteuning krijgt, kan enkel en
alleen bestaan door middel van giften en bezoekers.

Opgave voor meerijden vanuit Gaastmeer: pastor Ludwine tel. 0515 469506
of mail: ludwinevan hoeven@gmail.com
of, vanuit Oudega, bij Jantina Boersma-Fokkema, Breksdyk 27
mail: jantinafokkema@palludara.nl
Nieuwsgierig: kijk ook op de website: Russisch Orthodox Klooster Hemelum.

'De boer en de dominee'

Column ds. Wim Beekman - LC 8 februari 2020
Klik op deze LINKJeugdclubprogramma Oudegaastmeer 2020
Club groep 7 & 8