PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   Laatste keer bijgewerkt: 17.03.2023  
 

Pielsicht De Gaastmar

 
  PKN-GAASTMEER    

Nieuws...
[Zie ook de agenda. Foto boven: Attie Bak.]

 


foto: AB

Zondag 19 maart 2023
4de zondag 40-dagentijd
09:30 uur Pieltsjerke

Voorganger
ds. S. Boukes
Balk

Ouderling
Brecht Dantuma

Organist
Cees Zeldenrust

Koster
Eelco Leenstra

Collecten
Missionair werk
Eigen gemeente

Nieuwsbrieven van de kerkenraad

Nieuwsbrief 17 maart 2023

  • Paasgroetenactie
  • Agenda
  • Volgende week
  • Liturgische schikking 19 maart
  • Muziektheater Ocke
  • Kerk op vakantie
  • Spreek van de week
  • Gebed van Nijkleaster

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen
via pagina mensen/kerkenraad.

Blomskikking 40-dagentiid IV
Snein 19 maart 2023

De schikking van vandaag is op het eerste gezicht
duidelijk, we zien een oog. 
Vandaag staat de genezing van een blindgeborene
uit het evangelie van Johannes  op het rooster. 
Jezus heeft oog voor ons allen. Door wat hier
gebeurt, wordt Gods werk op aarde zichtbaar in
Jezus liefdevolle aanwezigheid. 
We komen steeds dichter bij het wonder van de
Paasmorgen.

Open ogen
Zien, kijken, gezien worden
Wie ben jij
geworden?

Tjerie en Tryntsje

 

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'

 

 

 

Wolkom op ús webstek!

De kerk is open

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp.
De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de
stad of het dorp.

Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk
een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar
sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.
Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.

De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning
of gewoon om een kijkje te nemen...

'Petrus in het land': Joy Wielkens zingt...

Lied 385: De tafel van samen - Joy Wielkens | Petrus in het land | KRO-NCRV

 

Ons Lokaal-theater!

Ma. 6 maart thema-avond 'film': samen kijken, samen napraten...
Inloop met koffie/thee: 19:45 uur

20:00 uur: de indrukwekkende film 'Des hommes et des dieux'
Ned. ondertiteling.

Een klooster hoog in de bergen van Algerije. Acht Franse monniken leven er in
harmonie met hun Islamitische dorpsgenoten. Terreur en geweld nemen echter
de bovenhand in de regio. Ondanks het toenemende gevaar, groeit de
vastberadenheid van de monniken om te blijven. Als ze besluiten om enkele
gewonde terroristen te behandelen, reageren de autoriteiten furieus en zetten
hen onder druk om terug te keren naar Frankrijk...

[NRC]
Bewonderenswaardig... een diep religieus katholiek kunstwerk. Maar evengoed
is een humanistische lezing mogelijk.

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Voor toelichting...
is ook het meest recente beleidsplan beschikbaar.
Klik op onderstaande link:

 

 

NIEUW...
Het nieuwe, vastgestelde beleidsplan voor de komende jaren!

Beleidsplan 2023-2027

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:


Financieel overzicht
College van Kerkrentmeesters 2021

College van Diakenen ANBI-gegevens:

Financieel overzicht
College van Diakenen 2021

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 

 

 

Maandagavond 20 maart: gemeenteavond
It Lokaal, 20:00 uur


Op het programma staan o.a...
- de financiële overzichten van 2022
- de plannen voor het kostershuis
- de kerkklok
- evaluatie vieringen met Oudega
- evaluatie vieringen in It Lokaal
- fotopresentatie verbouw It Lokaal

Van harte uitgenodigd!

Woensdagavond 22 maart 2023
Sobere maaltijd en kringviering in Oudega


Thema: Als de graankorrel sterft…
Ook geïnteresseerden uit Gaastmeer en andere ringgemeentes worden van
harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit bezinningsmoment in de
40-dagen tijd.

De sobere maaltijd begint om 18:30 uur in It Beaken bij de Ankertsjerke.
Graag even opgeven bij Janke Boorsma tel. 469522 of Reinschje Hiemstra
tel. 469663.

Aansluitend is er om 19.00 uur een korte viering in de Ankertsjerke.
U kunt ook alleen de viering meemaken die een half uurtje duurt.
Opgave daarvoor is niet nodig. Nogmaals van harte welkom!
Werkgroep ‘Vieren met Vrijwilligers’
Ingrid, Janke, Reinschje, Wiepie en Yteke

Banco Pastor?

Feike en Tryntsje Hoogterp (Frankrijk) zagen onze pastor hier al zitten...

Mielrinners moandei 6 maart: lekker mei-inoar ite!

Zaterdag 25 februari 2023: snoeiwerk!

Klik op de foto voor meer beelden...

Maandag 30 januari 2023: 'Geloven in de bajes'.
Jet Schut vertelde heel boeiend over haar werk als geestelijk
verzorger in de bajes en liet ons tenslotte nog nadenken en
overleggen over een drietal wezenlijke vragen...

bajes

bajes

bajes

bajes

Klik op de poster voor een vergroting.

Oekraïners yn De Gaastmar:
'Fan de hel yn de himel'

Omrop Fryslân (René Koster) op besite.
Klik op de ôfbylding om mear te hearren en/of te lêzen
oer it petear mei Anneke van Mourik, Caroline Schenkels
en 'Zalona'...