PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   Laatste keer bijgewerkt: 23.05.2020
  PKN-GAASTMEER    

Nieuws...
[Zie ook de agenda]

 

PKN-flagge op 'e toer
Kerkdiensten | Tsjerketsjinsten

De Gaastmar...
Pieltsjerke

Alle kerkelijke bijeenkomsten in mei vervallen.
Vanwege het Coronavirus vervallen de kerkbijeenkomsten in april. Met pijn in het hart natuurlijk, maar het is niet anders...

Elke week een berichtje...

Nieuwsbrief kerkenraad
22 mei 2020

de vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen via pagina mensen/kerkenraad.

Beste Gaastmeerders,
We zijn in een klein dorp altijd al gewend
om naar elkaar om te kijken. Maar nu is de situatie anders dan we ooit gewend waren. Voor het geval uw hulp nodig heeft op wat voor terrein dan ook, kunt u contact opnemen met Tineke Cnossen
(Dorpsbelangen Gaastmeer).
Er zijn allerlei mensen bereid om iets voor
u te doen. Ook is  onze pastor telefonisch
altijd bereikbaar, aarzel niet om te bellen
of op andere wijze contact te zoeken.
Hulpvraag en degene die hulp willen bieden geef het door...

tineke.cnossen@hotmail.com
of bel T. 0515469576
Alle goeds gewenst voor u allemaal!
Dorpsbelangen, Stichting Kwyk en PKN de Gaastmar

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open! Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning of gewoon om een kijkje te nemen...

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

 

Zondag 24 mei 2020
09:30 uur | internetviering vanuit de Mauritiuskerk IJlst

Wezenzondag

Thema: 'Altijddurende bijstand'
Johannes 14: 15-21

M.m.v.
Ds. Dussie Hofstra, IJlst
Kerkelijk werker Ludwine Andel-van Hoeven, Gaastmeer
Organist Ludwin Hiemstra uit Offingawier
In verbondenheid met Protestantse Gemeenten Heeg, Oudega e.o.,
Oosthem-Abbega-Folsgare en Jutrijp-Hommerts

Via onderstaande link kunt u de dienst in beeld en geluid (ook later nog)
meebeleven...

Kerkdienstgemist.nl

Liturgie zondag 24 mei 2020


Hemelvaartsdag 21 mei 2020
09:30 uur | internetviering vanuit de Mauritiuskerk IJlst


Thema: 'Nieuw begin' Lucas 24: 44-53

M.m.v. Ds. Annelieke Warnar, Heeg Ds. Reinier Tuitman, Oosthem-Abbega-Folsgare Orgel & piano Ludwin Hiemstra uit Offingawier.
Zang: Marco Rypma uit Folsgare In verbondenheid met Protestantse Gemeenten IJlst, Oudega e.o. Jutrijp-Hommerts en Gaastmeer

Via onderstaande link kunt u de dienst in beeld en geluid (ook later nog)
meebeleven...

Kerkdienstgemist.nl

Liturgie Hemelvaartsdag 21 mei 2020

Deze en de vorige kerkdiensten zijn nog steeds te bekijken
en te beluisteren.
Zie ook de pagina: 'dûmny'
Wilt u het Rode Kruis ondersteunen in de strijd tegen corona
in Nederland en wereldwijd ook in vluchtelingenkampen?
Rekening NL 48 RABO 0326 1042 67
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente IJlst


De kerk is openWolkom op ús webstek!

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant herkennings-punt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of het dorp.
Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een
houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van. De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

 

Op weg naar Pinksteren...
'Wind'-foto's gevraagd: zie nieuwsbrief 15 mei 2020.

Behalve de wind is er nóg een symbool voor de Geest van God. Dat is een duif. Daarom roepen we alle kinderen op om een duif te maken. Hier zie je in het klein een vouwvoorbeeld, Maar je mag natuurlijk zelf ook iets verzinnen.

Naar wie zou je de duif willen laten vliegen? Naar pake en beppe, naar iemand ver weg die je lang niet hebt gezien? Naar kinderen in een arm land? Vraag of heit en mem een foto van jou maken met de duif en mail die foto. Zet je naam erbij en voor wie de duif bestemd is. Mail vóór 27 mei naar ludwinevanhoeven@gmail.com

Wij laten via kerkdienstgemist.nl  met Pinksteren vanuit de kerk in IJlst alle foto's zien, op 31 mei live vanaf 9.30 uur. En later zijn de foto’s op die manier altijd terug te zien, ook via de websites van de PKN Gaastmeer en Oudega.

Actie 40-dagentijd
voor duofiets Zorgboerderij 'It Klokhús'.
Op 23 april kon pastor Ludwine namens PKN Gaastmeer een cheque van
600 euro overhandigen aan Jantina Reijenga van Zorgboerderij
It Klokhús te Idsega. Een bijdrage voor de aanschaf van een duofiets
voor de cliënten.

Klik op de foto voor een kort filmpje van de 1,5 m-overhandiging...Meer info?
https://www.itklokhus.nl

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Beheer 2018

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Diakenen 2018

Toegevoegd 1 juli 2019: ANBI-documenten
Financiële overzichten 2018
College van Beheer en College van Diakenen.

De
PROTESTANTSKE GEMEENTE
DE GAASTMAR

is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 
Op afstand...
Houkje de Jong, Maeykehiem Sint Nicolaasga,
laat het thuisfront weten hoe zij Paaseieren zocht.
Een mooi bericht voor mem Boukje de Jong.
Klik op de foto voor het filmpje, gemaakt door een begeleider...
 

Paasgroet voor het hele dorp!
Viel op een zaterdagochtend zomaar in de brievenbus.