PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   Laatste keer bijgewerkt: 23.01.2021
  PKN-GAASTMEER    

Nieuws...
[Zie ook de agenda]

 

Pieltsjerke yn ljocht

Kerkdiensten | Tsjerketsjinsten

kerkdiensten IJlst

Nieuwsbrieven van de kerkenraad

Nieuwsbrief 22 januari 2021

met o.a. nieuws over:

 • Tasje terecht
 • Stofzuiger voor het lokaal
 • Sneeuw
 • Versterking van de kerkenraad en diaconie
 • 93 jaar en zingen als een lijster
 • Wel en wee
 • 5 februari online Sirkelslag voor jongeren
 • 'Walk and talk' elke dinsdag 10.00 uur
 • Lied:help me through the night
 • Ogen

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen via
pagina mensen/kerkenraad.

houd moed heb lief

Beste Gaastmeerders,
We zijn in een klein dorp altijd al gewend
om naar elkaar om te kijken. Maar nu is de situatie anders dan we ooit gewend waren.
Voor het geval uw hulp nodig heeft op wat voor
terrein dan ook, kunt u contact opnemen met:

 • Dorpsbelangen Gaastmeer
  Emmie Samidjono T. 0515852147
 • PKN Gaastmeer
  Pastor Ludwine Andel T. 0515469506
 • Stichting 'Kwyk'
  Liesbeth van Griensven T. 0515469693

Er zijn allerlei mensen bereid om iets voor
u te doen. Aaarzel niet om te bellen
of op andere wijze contact te zoeken.

Alle goeds gewenst voor u allemaal!
Dorpsbelangen, Stichting Kwyk
en PKN de Gaastmar

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

 

 

Wolkom op ús webstek!

Kerkdiensten-online in IJlst...
via de Mauritiuskerk |PG IJlst, Oudega en Gaastmeer

Kerkdienstgemist.nl
en dan kiezen voor de Mauritiuskerk van IJlst.
Ook de eerder opgenomen diensten zijn nog te bekijken.

Zondag 24 januari 2021 | 09:30 uur
Gezamenlijke dienst Protestantse Gemeenten Gaastmeer, Oudega en IJlst

Thema: 'De Pastorale God' 1 Koningen 19: 1-16

Ds. Dussie Hofstra, IJlst
Pastor Ludwine Andel, Gaastmeer
Organist: Jan Willem Obbink, Sneek

Liturgie zo. 24 januari 2021


Afscheid Jan Ankersmit
Bevestiging Getine Veltman en Annemarie Althuis

De kerk is open

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant herkennings-punt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of het dorp.
Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van. De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning
of gewoon om een kijkje te nemen...

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Kerkrentmeesters 2019

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Diakenen 2019

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 

 

Oproep!
Mooiste vergezicht van Gaastmeer voor 'It Lokaal'

vergezicht Gaastmeer

Voor de inrichting/styling van het lokaal bij de kerk zijn wij op zoek naar het mooiste vergezicht van Gaastmeer. Kan ook verticaal genomen worden...

Wie, o wie, kan ons helpen aan de mooiste foto van Gaastmeer??
Het moet een vergezicht zijn.
Eisen voor de foto: het moet een foto zijn op lengteformaat en een hoge eis
aan het aantal pixels. De winnaar ontvangt een heerlijke taart!!!
Als u denkt over deze foto te beschikken dan kunt u deze insturen via veravanzuijlen@gmail.com  
Alvast hartelijk bedankt voor jullie medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Interieurcommissie: Tryntsje Hoogterp, Jantina Reijenga
en Vera Wierstra-van Zuijlen


It Lokaal: 'verbouw'...

Werkzaamheden najaar en voorjaar:
Klik op de foto hieronder voor alle beelden.
Resultaten actie voor de inrichting: zie LINK
Scroll in het fotoalbum door naar de meest actuele foto's...


Zaterdag 23 januari 2021.
Veel afwerking in de afgelopen week en de eerste laag grondverf op het plafond:
lichtgrijs. En natuurlijk in een prima sfeer! Met dank aan Ludwine voor de foto's
en ook weer dank voor de lekkere koffie & koek van de familie Dantuma.

Zaterdag 16 januari: Gerlof ruimt de zolder op. Boven het plafod.
Is hij dan toch 'de pot met goud' tegen gekomen? Check de beelden!

Meehelpen?
Kom maar langs op zaterdagochtend of meld je vooraf bij Klaas Brouwer.