PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR Laatste keer bijgewerkt: 19.04.2021  
  PKN-GAASTMEER  

Nieuws...
[Zie ook de agenda]

 


Nieuwsbrieven van de kerkenraad

Meerder nieuwsbrieven in deze bijzondere week...

Nieuwsbrief 16 april 2021

Met o.a...

 • Aanvullingen.
 • Wel en wee.
 • Het leven om je heen.
 • Wachten op een wonder?
 • An Easter Hallelujah.
 • Nog meer lokaal.
 • De stikkene krúk.

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen via
pagina mensen/kerkenraad.

houd moed heb lief

Beste Gaastmeerders,
We zijn in een klein dorp altijd al gewend
om naar elkaar om te kijken. Maar nu is de
situatie anders dan we ooit gewend waren.
Voor het geval uw hulp nodig heeft op wat voor
terrein dan ook, kunt u contact opnemen met:

 • Dorpsbelangen Gaastmeer
  Emmie Samidjono T. 0515852147
 • PKN Gaastmeer
  Pastor Ludwine Andel T. 0515469506
 • Stichting 'Kwyk'
  Liesbeth van Griensven T. 0515469693

Er zijn allerlei mensen bereid om iets voor
u te doen. Aaarzel niet om te bellen
of op andere wijze contact te zoeken.

Alle goeds gewenst voor u allemaal!
Dorpsbelangen, Stichting Kwyk
en PKN de Gaastmar

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

 

 

Wolkom op ús webstek!

Online-vieringen!
Zondag 25 april 2021 | 09:30 uur

Gezamenlijke dienst Protestantse Gemeenten Gaastmeer, Oudega en IJlst
vanuit de Mauritiuskerk in IJlst

Te volgen via
Kerkdienstgemist.nl
en dan kiezen voor de Mauritiuskerk van IJlst.

Meer info volgt.

Even terugkijken?
Pasen, zondag 4 april 2021: onlinedienst!
vanuit onze eigen Pieltsjerke met medewerking van vele dorpsgenoten!

Al meer dan 125 keer weergegeven!

Bloemschikking rond Pasen | april 2021

Met Pasen staat dit kruis in de kerk als teken van het nieuwe leven. Iedereen is
van harte welkom om het kruis wat op te fleuren, met een eigen narcis, vrolijk
groen takje of wat dan ook. Er is een nieuw begin gemaakt!
Lees meer in de nieuwsbrief van Pasen...
Kinderen mochten met Pasen een ei komen halen in de kerk. En ook een
bloemetje steken bij het kruis, natuurlijk.

Met dank aan Tryntsje Hoogterp en Tsjerie van der Meer.

Eerder in de stille week...
Witte Donderdag 1 april 2021 | 19:30 uur
Onlinedienst vanuit de eigen Pieltsjerke!
Viering Maaltijd van de Heer.

Voorganger: pastor Ludwine Andel-van Hoeven
Ouderling van dienst: Piet Visser
Diaken: Gerlof Postma
Organist: Siem van Berkum
Schriftlezing: Dieuwke Visser

U kunt het avondmaal thuis mee vieren!

Liturgie Witte Donderdag en Pasen
online vieringen Pieltsjerke.


Voor alle collecten tijdens deze diensten...
Rekeningnummer diaconie Gaastmeer: NL50 RABO 0326 1223 70

De kerk is open

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
erkennings-punt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp.
De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt
in de stad of het dorp.
Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk
een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar
sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten,
zoals vele generaties voor ons dat ook al deden. Waar het niet gaat om
wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning
of gewoon om een kijkje te nemen...

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Kerkrentmeesters 2020

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Diakenen 2020

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 

Bloemschikking Pasen: een nieuw begin!

Palmpasen 'Klaver Fjouwer': Hosanna!

Klik op de foto hieronder voor een prachtig
Palmpasenfilmpje van de onderbouw!


It Lokaal: 'verbouw'...

Zaterdag 20 maart 2021...
Vanochtend was de laatste klusochtend, alle
aanwezigen werden alvast hartelijk bedankt door
meewerkend voorman en coördinator Klaas.
De inventaris werd weer opgehaald uit de stal van
de familie van Berkum, hartelijk dank ook aan hen
voor deze opslagmogelijkheid.
Elke zaterdagochtend werden de harde werkers
voorzien van koffie en koek.  Afgelopen week is
de pvc-vloer gelegd. De keuken is vrijdag
opgehaald door twee sterke mannen en zal
binnenkort door een andere  fantastische
vrijwilliger geplaatst worden.

Pastor Ludwine Andel

Verder...
-het keukenblok is geplaatst!
-oude spullen opgeruimd.
-kast kindernevendienst geplaatst en gevuld!

Klik op de foto's hieronder voor de beelden.
Scroll dan in het fotoalbum door naar de meest
actuele foto's...

It LokaalResultaten actie voor de inrichting: zie LINK

Jeugdprogramma
Aldegea & De Gaastmar.

Hoi allegear!

Hjir is wer wat nijs fan de jeugdclub foar de jeugd
út groep 7 en 8. Sa't jimme wol witte lizze alle
aktiviteiten al tiden stil. Dêr is neat oan fansels!
y hoopje dat wy mei de tiid wer mear dwaan
meie en dus ek wer by elkoar komme kinne.


Foar dizze moanne stiet de Voedselbank op it
klupprogramma. Fenna de Haan út Aldegea hâldt
har hjir mei dwaande.
Nettsjinsteande de Corona-maatregels wolle wy dit
al graach trochgean litte.
Hoe't dat no krekt sil, dêr wurdt wat op betocht!
Jimme hearre dêr fansels mear oer, dus hâld
de app en/of mail mar goed yn 'e gaten.

Fansels hoopje wy dat wy it winterwurk yn april
moai mei elkoar ôfslute kinne!
Wy bliuwe mei elkoar yn kontakt
en graach oant sjen!

Groetnis fan Betty Wiegersma (06-39365885),
Yteke Bakker (06-30199326) en Griet Verbeek
(06- 27138312)