PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   Laatste keer bijgewerkt: 28.09.2020
  PKN-GAASTMEER    

Nieuws...
[Zie ook de agenda]

 

PKN-flagge op 'e toer
Kerkdiensten | Tsjerketsjinsten

De Gaastmar...
Pieltsjerke

Aanmeldprocedure voor de vieringen.
Check vooraf deze
INFO

Zondag 4 oktober 2020
Koffiedrinken na afloop???

Voorganger
ds S.C. Leene
Sneek

Ouderling van dienst
Willem Wendelaar Bonga

Organist
...

Kindernevendienst
Ekie Wendelaar Bonga
Aanmelden vooraf bij Anneke van Mourik:
anneke@marsicht.frl

Koster
Jantje Jansen

Collecte
'Kerk & Israël'

Zo nu en dan nog een nieuwsberichtje
van de kerkenraad...


Lees meer in...
Nieuwsbrief 20 september 2020
over wat er wel gebeurt...

avondmaal

 • reserveren voor een kerkdienst?
 • avondmal vieren...
 • verbouw It Lokaal...
 • wel & wee
 • 'Mielrinners'...
 • gespreksgroep...
 • Voedselbank...
 • lied 'Only love'...
  link YouTube:
  Nana Mouskouri

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen via
pagina mensen/kerkenraad.

houd moed heb lief

Beste Gaastmeerders,
We zijn in een klein dorp altijd al gewend
om naar elkaar om te kijken. Maar nu is de situatie
anders dan we ooit gewend waren.
Voor het geval uw hulp nodig heeft op wat voor
terrein dan ook, kunt u contact opnemen met
Tineke Cnossen (Dorpsbelangen Gaastmeer).
Er zijn allerlei mensen bereid om iets voor
u te doen. Ook is  onze pastor telefonisch
altijd bereikbaar, aarzel niet om te bellen
of op andere wijze contact te zoeken.
Hulpvraag en degene die hulp willen bieden
geef het door...

tineke.cnossen@hotmail.com
of bel T. 0515469576
Alle goeds gewenst voor u allemaal!
Dorpsbelangen, Stichting Kwyk en PKN de Gaastmar

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen voor een moment
van rust & bezinning of gewoon om een kijkje te nemen...

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

 

 

Startsnein: de beelden...
met dank aan de gastvrijheid van Camping Flapper!

Hulde aan Wander Bruinsma, ruim 50 jaar organist en 'kerkelijk werker'
in de meest praktische zin van het woord!
Dank ook aan Piet Visser, aftredend ouderling, voorzitter kerkenraad!
Dank ook aan pastor Ludwine die ons liet bezinnen over 'het goede leven'!

Attie Bak: dank voor de foto's!
Klik op de foto hieronder voor alle plaatjes!

Startsnein PKN GM

De liturgie van deze viering...

Uitnodiging startzondag

De kerk is open

Wolkom op ús webstek!

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkennings-punt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is
dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of het
dorp.
Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een
houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal
vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van. De kerk is de
plaats waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, zoals vele
generaties voor ons dat ook al deden. Waar het niet gaat om wat je
bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Kerkrentmeesters 2019

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Diakenen 2019

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 

It Lokaal: 'verbouw'...
Werkzaamheden in september: de beelden...
Klik op de foto hieronder.

Verbouw Lokal

open luchtdienst

De beelden van zo. 16 augustus...

Klik op de foto hieronder voor een impressie via een Google-album.

16 augustus 10:00 uur, openluchtviering aan it Piel: iedereen welkom!

Liturgy Iepenloftfiering PKN De Gaastmar | It Piel

met als thema 'Altijd dichtbij….'
Ongeveer 80 bezoekers, op veilige afstand van elkaar woonden deze bijzondere viering bij!

Bijkomend voordeel...
pastor Ludwine kon na afloop even een verfrissende duik doen in It Piel!

NB. De viering op 16 augustus is ook een proef met het oog op
onze startzondag op 6 september, die we waarschijnlijk ook in
de open lucht zullen houden.

Edward Grieg | Peer Gynt | Ochtendstimmung
Een muziekonderdeel op deze ochtend: klik op de foto hieronder....

Gebruiksplan Pieltsjerke vastgesteld per 24-08-2020
Lees meer...

Coronaproof-plan openluchtvieringen PKN De Gaastmar
per 16-08-2020.

Lees meer...

Rondleiding door Pieltsjerke aangepast 01-08-2020
Lees meer...

 

Website doarp fernijd!
Sjoch...

https://www.degaastmar.nl/
en check de fernijde opset!

Wy binne der grutsk op!
De fernijde webstek is yn opdracht fan Doarpsbelangen makke troch ZeeDesign út Wytmarsum en de ynhâld is opnij opset troch Margriet Burgers fanút De Praatmar-redaksje!
Réaksjes graach via it kontaktformulier fan de website.