PKN-GAASTMEER   PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR  

 

 

 

 

 


Kerkdiensten |Tsjerketsjinsten

PKN-flagge op 'e toer

Zondag 24 februari 2019
09:30 uur

Voorganger...
ds. W. Roseboom
Oudega

Ouderling van dienst...
Anneke van Mourik

Organist...
Pietje de Jong-Reitsma

Koster...
Eelco Leenstra

Collecte...
Missionair Werk.
De 2de collecte is voor
de eigen gemeente

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door
de week ook altijd open!

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'


logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

   
  Laatste keer bijgewerkt: 21.02.2019
 


Wolkom op ús webstek!

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is
dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad
of het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook
daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een
onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je
bent.

Van harte welkom!

De kerk is open

Kladdertsjerke...

THE MOVIE...
met dank aan de PKN!

Meer 'kladdernieuws' via tabblad 'bijzonder' en 'kerk zijn'...


Loesje 1

Pondok!
van oud, heel oud... naar nieuwe recreatiewoning!Een nieuwe bestemming op een prachtig plekje!Klik door naar...
www.pondokgaastmeer.nl

en reserveer vast voor de komende zomer!

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.

College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht 2017 en begroting 2018 en 2019

Diaconie
Diaconie ANBI: financieel overzicht 2017
en begroting
2018 en 2019

 

 


Nieuws...

Zaterdag 23 februari 08:00-11:00 uur


Tijd voor de jaarlijkse onderhoudsklussen!
Vrijwilligers kunnen zo aansluiten.
Van harte aanbevolen!

Zondag 10 februari 2019
Thema gezamenlijke kerkdienst in..
'Oudegaastmeer'...
Dagelijks lopen we elkaar op straat voorbij.
In de haast van alledag. Wij vroegen mensen
die elkaar toevallig voorbij liepen om er binnen
een paar minuten achter te komen wat ze met
elkaar delen. Het resultaat is verbluffend en
ontroerend. Je deelt meer dan je denkt.


Voorgangers: Wim en Ludwine Andel.
Klik op onderstaande link naar een
inspirerend filmpje op YouTube
LINK

Klik op deze LINK naar de preek van
ds. Wim Andel

Uitnodiging tot bezinning...
In het weekend van 9 op 10 maart willen we een bezoek
brengen aan het Liobaklooster van Egmond. We worden
daar zaterdagmiddag 16.00 uur verwacht en vertrekken
weer op zondagmiddag rond die tijd. Van te voren gaan
we zaterdagmiddag vast een strandwandeling maken.

In een klooster kun je in een sfeer van stilte en bezinning,
rust en verdieping even tot je zelf komen, nadenken en
ontspannen. Het is mooi om de getijdendiensten mee te
vieren met de broeders en zusters.
De verblijfskosten zijn € 70,- p.p.
Opgave t/m 15 februari en verdere informatie
bij pastor Ludwine
.


'Waar een kerk is, is een toren van hoop'
Beleidsplan 2018-2022
staat online! Klik door naar...
'Kerkenraad'

Programma voor de jeugd!
Club 2018 – 2019 groep 7 & 8


Vrijdag 15 februari 2019
19.30 uur in It Beaken
Schilderen met een echte kunstschilder!

Vrijdag 29 maart 2019
19.30 uur in It Beaken
We maken een meiden- en een jongensgroep
en elke groep gaat iets moois maken!

Vrijdag 12 april 2019
19:30 uur in It Beaken
Aron de Jong komt jullie iets vertellen over zijn reis
en werk voor de World Servants.
Samen gaan we een leuke actie bedenken.


Groetjes van Auke, Yteke en Griet    
Tel. 0515-469717, 579751 of 06-27138312