PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   Laatste keer bijgewerkt: 07.08.2022  
  PKN-GAASTMEER    

Nieuws...
[Zie ook de agenda]

 


Zondag 14 augustus 2022
Pieltsjerke

Koffiedrinken na de dienst.

Voorganger
ds. Arrie van Nierop
Beverwijk

Ouderling
Willem Wendelaar Bonga

Organist
Pietsje de Jong

Koster
Jantje Jansen

Collecte
Zomerzending Egypte.
Tweede collecte voor de eigen gemeente.

Nieuwsbrieven van de kerkenraad

Nieuwsbrief 5 augustus 2022

met o.a...
  • Terugblik viering Nijhuzum
  • Koffie na de dienst op 14 augustus
  • Wel en wee
  • Pinkstercollecte
  • Kerk op vakantie
De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen via
pagina mensen/kerkenraad.

houd moed heb lief

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

 

 

Wolkom op ús webstek!

panoramfoto It Piel - Attie Bak

De kerk is open

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp.
De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de
stad of het dorp.

Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk
een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar
sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.
Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.

De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning
of gewoon om een kijkje te nemen...


Stef Bos zingt over Ruth..
.
Bij de dienst van zondag 7 augustus: 'Nieuw leven op het veld'.
Ds. Jur Majoor

Efkes weromsjen...

Lintsje foar Yme en Jantsje!

Hier een korte impressie (13 min.) van de uitreiking van de
onderscheidingen.

 

Burgemeester Jannewietske de Vries kwam dinsdagochtend 26 april 2022
samen met troubadour Bruno Rummler naar Gaastmeer om de gedecoreerden
toe te zingen en hen ervan op de hoogte te brengen dat “het Zijne Majesteit
de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde”.

Verschillende betrokkenen hebben naast dorpsbelang en de kerk meegewerkt
aan dit welverdiende blijk van waardering voor al het vrijwilligerswerk dat Yme
en Jantsje al jaren verrichten! Van harte gefeliciteerd!

Meer weten? Klik op deze LINK naar de website van de gemeente SWF.

Op wei nei Peaske...
Sneon 9 april 2022: der giet in krús troch 9 doarpen en de stêd Drylts.
Oer de lijenswei fan Jezus en it leed yn de wrâld...

 

Op wei nei Peaske...
Lees de flyer hieronder met de activiteiten van zaterdag 9 april
t/m Paaszondag. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Pasen in Gaastmeer

 

 

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Voor toelichting...
is ook het meest recente beleidsplan beschikbaar.
Klik op onderstaande link:

Beleidsplan 2018-2022

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Aangepast, aangevuld 03-12-2021 (begroting 2021 toegevoegd)

Financieel overzicht
College van Kerkrentmeesters 2021

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Aangepast, aangevuld 03-12-2021 (begroting 2021 toegevoegd)

Financieel overzicht
College van Diakenen 2021

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 

 

 

Koster Wybe
Zondag 7 augustus deed koster Wybe Leenstra voor het
laatst dienst als koster van onze Pieltsjerke.
Ouderling Anneke van Mourik stond even stil bij wat een
koster als gastheer, allemaal doet voor onze gemeente
en wat een koster zoal kan overkomen...
Wybe werd hartelijk bedankt voor de vele jaren
trouwe dienst!


PG Gaastmeer 'on the road'!

Een paar beelden van deze sfeervolle viering...

En een paar korte filmpjes...

20220731 Nijhuzum - ponkjerinne

20220731 Nijhuzum - de segen

20220731 Nijhuzum - de frede fan de greiden

Overstapdienst groep-8 Klaver Fjouwer,
afgelopen zondag 3 juli 2022, Sânfurd...

Reden tot dankbaarheid. Ouders die hun kinderen met de
hand op de schouder vertellen hoe geliefd ze zijn en dat
ze achter hen blijven staan welke weg ze ook kiezen.
Aan de oevers van 't Hop bij Sandfirden klonk het tien
keer. Je gunt het ieder kind.
Ds. Edna Zwerver.

We zijn weer begonnen!
Tot en met 10 september is er elke zaterdag tussen
13.30 en 17.00 uur een gastheer of -vrouw aanwezig in
de kerk om te luisteren naar wat bezoekers kwijt willen of
om te vertellen over onze kerk of ons kerkzijn.
Misschien een idee voor als u deze zomer familie of
vrienden op bezoek heeft? U kunt natuurlijk ook een
hele Tsjerkepaadroute uitzetten.
De deelnemende kerken staan op
Tsjerkepaad Fryslân

Op die website staan ook allerlei mooie foto’s en verhalen.

Nieuw bij ons is dat bezoekers nu ook kaarten kunnen
kopen met foto’s van het in- en exterieur van onze kerk.
Natuurlijk gemaakt door Attie Bak.

Pinksterviering en en de zegen voor Lieke...

Bloembeelden Pinksterfeest!
[Met dank aan Tryntsje en Tjerie]

Lees meer via 'bloembeelden'...

 

Even terugkijken...
Hemelvaartsdag 26 mei 2022

viering samen met de PG Oudega.

09:30 uur een meditatieve wandeling
10:00 uur koffie/thee
10:30 uur viering

Voorgangers
ds. Edna Zwerver
en pastor Ludwine Andel

Klik op de foto voor de beelden...

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
in Gaastmeer...

De actie...
Klik op onderstaande flyer voor meer info!

Herdenking 4 mei.
Beelden van de herdenking rond het
pilotenverhaal van Gaastmeer. Rommy en
Wytske lazen gedeelten voor uit het dagboek
van Ekke Atsma. Jetze en Amy Wildschut
hebben het bloemstuk gelegd bij de
gedenksteen in de kerkmuur en Concordia
speelde.
Wurkgroep Oer de Gaastmar had in een
expositie in het dorpshuis een tijdlijn van
gebeurtenissen in WO-II gemaakt die in en
rond Gaastmeer speelden. Het volledig
verslag komt in De Praatmar van mei 2022.

(Foto's: T.H.)