PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   Laatste keer bijgewerkt: 23.01.2022  
  PKN-GAASTMEER    

Nieuws...
[Zie ook de agenda]

 


Zondag 23 januari 2022
kerkdienst

We blijven nog wel voorzichtig:
de 1,5 meter blijft gelden. De zitplaatsen
zijn gemarkeerd met liedboeken, maar u
hoeft niet te reserveren.
Graag ingetogen zingen, en een mondkapje
op bij binnenkomen en verlaten van de
kerk. En bij klachten: blijf thuis!

Voorganger
Ds.G.M.E. Wildeman
Balk

Ouderling
Piet Visser

Organist
Pietsje de Jong

Koster
Eelco Leenstra

Collecte
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van
de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen
waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de
kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren
zich gezien, geliefd en veilig voelen.

2de collecte voor de eigen gemeente

Van harte welkom!

Nieuwsbrieven van de kerkenraad

Nieuwsbrief 20 januari 2022

Met o.a...

  • Activiteiten beginnen weer
  • Kijken
  • Luisteren

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen via
pagina mensen/kerkenraad.


Eerste Kerstdag 25 december 2021
's Ochtends vroeg...
Klik op onderstaande link voor een filmpje
van Maurits Dantuma.

Earste Krystdei, moarns betiid
Krystlûden yn 'e Gaastmar
...

Foto-expositie afgelopen...
Wat is er met veel plezier genoten van de 40
foto's van de fotoexpositie!

Tien bezoekers hebben ook de namenlijst
ingevuld.
In onze dorpskrant, begin januari,
kunt u de correcte namenlijst bij de foto's
vinden.

Klik op de foto hieronder voor een overzicht
van de tentoonstelling.

 

Nieuwsbrieven van de kerkenraad

Nieuwsbrief 7 januari 2022

Met o.a...

  • Warme kerk
  • Terugblik oudejaarsavond
  • Foto’s
  • Ludwine vakantie
  • Wel en wee
  • Spreek van de week

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen via
pagina mensen/kerkenraad.


houd moed heb lief

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

 

 

Wolkom op ús webstek!

De kerk is open

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp.
De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de
stad of het dorp.

Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk
een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar
sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.
Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.

De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning
of gewoon om een kijkje te nemen...

Online Kerstviering 'Met eigen ogen zien'
Gaastmeer, Tjerkwerd & Dedgum!

Ook nu nog te bekijken!

 

Bloembeelden: advent, op weg naar Kerst 2021

In een ander licht
Kom tot ons de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.

Lees meer via de pagina 'bloembeelden'

 

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Voor toelichting...
is ook het meest recente beleidsplan beschikbaar.
Klik op onderstaande link:

Beleidsplan 2018-2022

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Aangepast, aangevuld 03-12-2021 (begroting 2021 toegevoegd)

Financieel overzicht
College van Kerkrentmeesters 2020

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Aangepast, aangevuld 03-12-2021 (begroting 2021 toegevoegd)

Financieel overzicht
College van Diakenen 2020

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 

 

Melk, Mest en Natuur
(persbericht) Een film van Remy Vlek.
Uitzending zondag 23 januari 11.00 en 21.00 uur
Omrop Fryslân.Thema : persoonlijk portret van een Friese
boerenfamilie op een kruispunt tussen grote
melkproductie en duurzaam boeren
...

Yn dizze dokumintêre in persoanlik portret fan in Fryske
boerefamylje. De maatskip Aldwar Pleats stiet op in
krúspunt tusken grutte molkeproduksje en duorsum
buorkjen. Wy krije in byld fan wat der bard is op dizze
buorkerij nei it opheffen fan it molkkwotum.

De syklus fan it libben op de buorkerij yn de dei, it seizoen
en de takomst, mar ek de ekonomyske druk fersus it
leafhawwen fan bisten en natoer. Geandewei it ferhaal
wurdt hieltyd mear dúdlik dat it libben fan in boer fol
tsjinstridigens sit.

Trailer: https://youtu.be/tmdx5gzsks8

Online kerstviering...
De Protestantse Gemeenten Gaastmeer en Tjerkwerd-
Dedgum hebben elkaar gevonden in het verzorgen van
een online kerstviering op Eerste Kerstdag.
De opname, gemaakt in Gaastmeer en Tjerkwerd,
ging op Eerste Kerstdag om 09:30 uur in première via
www.pkn-gaastmeer.nl

Het aloude kerstverhaal werd verteld door en voor
kinderen en volwassenen van alle leeftijden. Dorpsgenoten
lazen op hun eigen plekje op eigentijdse wijze uit het
Lucasevangelie: een blijde boodschap! De eigen kerststal
van Tjerkwerd kwam in beeld en beide voorgangers,
ds. Wim Andel en pastor Ludwine Andel-van Hoeven,
leidden samen deze viering vanuit beide kerkgebouwen.

Klik op de afbeelding hieronder voor een vergroting...

Afzegging...
Aansluitend bij de huidige coronamaatregelen
heeft de kerkenraad besloten de activiteiten in het
Lokaal t/m 14 januari 2022 af te zeggen.


Onderstaande activiteit is t/m 14 januari 2022
helaas afgezegd i.v.m. de coronamatregelen...

Welkom bij de Bijbelgespreksgroep
Onderstaande activiteit is t/m 14 januari 2022
helaas afgezegd i.v.m. de coronamatregelen...

De Bijbelgespreksgroep was al gestart.
Eindelijk weer, en dan nog wel in het vernieuwde
lokaal! De eerste bijeenkomst was op 4 oktober.

Centraal staat het boekje 'Vreemd en bizar'
van Piet Schelling.Het boekje gaat over lastige Bijbelverhalen.
Daarna gaan we met elkaar in gesprek over wat we
gelezen hebben. Als u het interessant vindt, gaan we
met dit boekje verder.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Aansluiten kan altijd!
Geeft u zich wel even op bij Ludwine:
ludwinevanhoeven@gmail.com
of 06 41 83 33 19.

Clubprogramma groep 7 en 8.
Klik op de afbeelding hieronder voor een vergroting...