PKN-GAASTMEER   PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR    

 

 

 

 

 


Kerkdiensten |Tsjerketsjinsten

PKN-flagge op 'e toer

Zondag 26 mei 2019
09:30 uur

Voorganger
ds. J.W. Jans
Joure

Ouderling van dienst
Piet Visser

Kindernevendienst
Er is een 'overstapdienst'
voor groep 8 in Oudega waar ook
Wytze Wiegersma aan meedoet.
Daarom deze keer hier geen kindernevendienst.

Koster
Harm Jelle Zeilstra

Organist
Cees Zeldenrust

Collecte
Dorcas
2de collecte: eigen gemeente

Hemelvaartsdag 30 mei 2019
start 08:30 uur

met een korte meditatieve wandeling:
'dauwtrappen-light'

Voorgangers
ds. Wilhelm Roseboom
& pastor Ludwine Andel-van Hoeven
Oudega

Ouderling van dienst
Anneke van Mourik

Koster
Eelco Leenstra

Organist
Pietje de Jong

Collecte
Werelddiaconaat
2de collecte: eigen gemeente

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door
de week ook altijd open!

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'


logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

   
    Laatste keer bijgewerkt: 24.05.2019
 


Wolkom op ús webstek!

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is
dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad
of het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook
daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een
onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je
bent.

Van harte welkom!

De kerk is open

Kladdertsjerke...

THE MOVIE...
met dank aan de PKN!

Meer 'kladdernieuws' via tabblad 'bijzonder' en 'kerk zijn'...


Loesje 1

Pondok!
van oud, heel oud... naar nieuwe recreatiewoning!Een nieuwe bestemming op een prachtig plekje!Klik door naar...
www.pondokgaastmeer.nl

en reserveer vast voor de komende zomer!

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.

College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht 2017 en begroting 2018 en 2019

Diaconie
Diaconie ANBI: financieel overzicht 2017
en begroting
2018 en 2019

 

 

 

Nieuws...

Zondag 19 mei 2019
was er een jeugdactiviteit voor 12-16-jarigen in Heeg

 

Zondag 21 april 2019 Pasen in de Pieltsjerke.


'There is a crack in everything'
overdenking door pastor Ludwine Andel-van Hoeven

Lees hier de preek
& luister naar Leonard Cohen (2008-London) 'Anthem'

 
LINK naar de tekst van 'Anthem', Engels-Nederlands.

 

Zondag 21 april 2019 Pasen
Tryntsje en Tjerie meitsje 'bylden in blommen'.

Peaske: in nij begjin.
It symboal foar dit nije begjin is it getal acht: de achtste
dei is it nije begjin nei in wike fan sân dagen.

Johannes 20: 1-18
'Kijk maar naar Maria uit Magdala. Jezus riep haar naam, en toen
herkende ze hem. Maar waar kunnen we in onze tijd Jezus of God
tegenkomen? Gods grootheid zien we in de natuur en in de rijkdom
van het leven. Die grootheid dwingt geen geloof af, maar is wel een
teken van zijn aanwezigheid. Wacht niet op een stem die je roept,
maar let op die tekenen. Zoals de leerling die Jezus liefhad.
Toen hij de doeken in het lege graf zag, ‘wist’ hij dat Jezus was
opgestaan uit de dood. Gods arm had gewerkt, een nieuw begin.'

Meditatieve tekst
“Laat, Heer, ons hart U toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.'

Het is Pasen een nieuw begin om te leven met het hart.

Veertigdagentijd en Pasen 2019 ‘Een nieuw begin’
In de Veertigdagentijd leefden we toe naar Pasen, feest
van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds
weer een nieuwe start kunnen maken.


en in nieuwe toga!

Een dag eerder, zaterdag 20 april 2019
Opening watersportseizoen in Gaastmeer.
Pastor Ludwine hijst de fok!

Klik op de LINK voor de beelden!


Foto's: Facebook Doarpsbelangen De Gaastmar

 

Vrijdag 19 april 2019
Goede Vrijdag...
Lees meer via 'bloembeelden'

Zondag 14 april 2019
Vissers van mensen & Palmpasen, kerk-school-gezinsdienst
i.s.m. Klaver Fjouwer.
Klik op de foto hieronder voor de beelden!

Wat geweest is: avondgebeden op woensdag...
Stilte en bezinning op weg naar Pasen...
Kringvieringen op woensdagavond georganiseerd
door vrijwilligers.

Gideonsbende en de 'vreugden'
van een kerk...


Veel vreugden: de sfeer in de kerkenraad, de
betrokkenheid van de gemeenteleden, de inzet en de
creativiteit van dominee en pastor. De mensen in de
kerk zijn blij met elkaar.

Het lijkt of de krimp in de kerk ook goede kanten heeft.
Wie nu in de kerk komt, doet dat niet uit plicht, maar
uit vrije keuze. Omdat je opademt van oude
Bijbelverhalen, van inspirerende liederen, van troostende
gebeden en een mooie zegen. Goud!'

Uit de column van Wim Beekman - LC 2 maart 2019
Het lezen waard...
LINK

40-dagentijd & vasten?
Vasten is afzien van aardse zaken om zo ruimte te maken
voor God. In de Bijbel staan veel teksten over vasten,
zoals in Matteüs 6 en 9. Vasten kan betekenen dat u
ergens van afziet, zoals vlees en vis of koek en snoep.
U kunt ook met iets nieuws beginnen, zoals elke dag
een kaartje sturen of bidden voor iemand in uw
omgeving.


Het uitgespaarde geld dat u in deze 40-dagen niet
besteed aan 'gewone' zaken kunt u ook sparen in het
uitgereikte spaardoosje op zondag 3 maart...Kerk in Actie spaardoosje
(40dagentijd)
Spaardoosje om te sparen voor de projecten van de
40dagentijdcampagne 2019. De diaconie stelt ze
beschikbaar!

U wilt natuurlijk ook weten waar al dat verdiende geld
naartoe gaat. Welnu, de diaconie heeft dit keer gekozen
voor een doel dichtbij huis: de kledingbus. U heeft hem
misschien weleens ergens gezien. De kledingbus rijdt
rond in Súdwest-Fryslân en mensen die moeite hebben
om rond te komen, kunnen er gratis kleding uitzoeken.
Het initiatief bestaat al enige tijd en is een groot succes.

Zaterdag 23 februari: snoeihard kluswerk!Tijd voor de jaarlijkse onderhoudsklussen!
Vrijwilligers: hartelijk dank!

Foto's: Tryntsje Hoogterp


Zondag 10 februari 2019

Thema gezamenlijke kerkdienst in..
'Oudegaastmeer'...
Dagelijks lopen we elkaar op straat voorbij.
In de haast van alledag. Wij vroegen mensen
die elkaar toevallig voorbij liepen om er binnen
een paar minuten achter te komen wat ze met
elkaar delen. Het resultaat is verbluffend en
ontroerend. Je deelt meer dan je denkt.


Voorgangers: Wim en Ludwine Andel.
Klik op onderstaande link naar een
inspirerend filmpje op YouTube
LINK

Klik op deze LINK naar de preek van
ds. Wim Andel

Uitnodiging tot bezinning...
In het weekend van 9 op 10 maart willen we een bezoek
brengen aan het Liobaklooster van Egmond. We worden
daar zaterdagmiddag 16.00 uur verwacht en vertrekken
weer op zondagmiddag rond die tijd. Van te voren gaan
we zaterdagmiddag vast een strandwandeling maken.

In een klooster kun je in een sfeer van stilte en bezinning,
rust en verdieping even tot je zelf komen, nadenken en
ontspannen. Het is mooi om de getijdendiensten mee te
vieren met de broeders en zusters.
De verblijfskosten zijn € 70,- p.p.
Opgave t/m 15 februari en verdere informatie
bij pastor Ludwine
.


'Waar een kerk is, is een toren van hoop'
Beleidsplan 2018-2022
staat online! Klik door naar...
'Kerkenraad'