Pieltsjerke
  foto AB - juni 2023 PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR Laatste keer bijgewerkt: 08.12.2023
 


  PKN-GAASTMEER

Nieuws...
[Zie ook de agenda. Foto boven: Attie Bak.]


De kinderen van basisschool Klaver 4 maakten een
glas-in-lood-raam ter gelegenheid van Eeuwigheids-
zondag, herdenking van wie er niet meer zijn. Elke
scherf is een herinnering.
Hier het raam in Oudega...


en een kleintje voor Gaastmeer...

Snein 10 desimber 2023 | 09:30 oere

Twadde advint.
Fryske tsjinst
Fan herte wolkom yn
de Pieltsjerke!

Foargonger
ds. L.Westra
Lollum

Alderling

Piet Visser

Organist
Pietje de Jong-Reitsma

Koster
Eelco Leenstra

Kollekten
Kinderen in de knel: Myanmar
en de eigen gemeente.

Nieuwsbrieven van de kerkenraad

Nieuwsbrief 8 december 2023

 • Droevig bericht...
 • Gespreksgroep is op MAANDAG 11 december
 • Gooi geen kersttakken weg
 • Symbolische schikking tweede Adventszondag
 • Club 7|8 gaat mensen verrassen
 • Heel veel muziek...
 • Vieringen met kerst en op oudjaarsavond
 • Spreek van de week
 • Gebed in advent (zie hieronder)

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen
via pagina mensen/kerkenraad.

Contact?
Scriba Anneke van Mourik
Mail: anneke@marsicht.frl
T. 06 22496616

Gebed in advent

In onze gevulde dagen
willen we ruimte maken
voor de advent:
voor stilte en inkeer,
voor ontmoeting en vreugde.
Help ons
dat we niet aan onszelf
en aan elkaar voorbij leven.
Naar uw vrede kijken we uit.
Amen

 

 

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'

 

Wolkom op ús webstek!

De kerk is open

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp.
De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de
stad of het dorp.

Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk
een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar
sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.
Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.

De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning
of gewoon om een kijkje te nemen...

 

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

KvK nummer is: 76453081

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Voor toelichting...
is ook het meest recente beleidsplan beschikbaar.
Klik op onderstaande link:

NIEUW...
Het nieuwe, vastgestelde beleidsplan voor de komende jaren!

Beleidsplan 2023-2027

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:


Financieel overzicht
College van Kerkrentmeesters 2022

College van Diakenen ANBI-gegevens:

Financieel overzicht
College van Diakenen 2022

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 

Mielrinners moandei 2 oktober: lekker mei-inoar ite!

Blomskikking Twadde Advint 2023

We zijn op weg
Gaan door water
Levenspad
Met goede bedoelingen

Vorige week was dat de punt naar beneden, als symbool voor Jezus die naar de
aarde werd gezonden. Deze week is het de punt die naar links wijst, als een
wegwijzer. Het is een oproep om mee te gaan op pelgrimstocht, op weg naar een
toekomst met Jezus. Johannes de Doper wijst de weg en roept op om de kuilen
en hobbels in de weg te repareren, zodat hij ook begaanbaar wordt voor anderen.
De tocht is niet altijd gemakkelijk, maar aan het einde gloort de hoop.
Die hoop wordt verbeeld door de groene kleur van de coniferentakjes die zijn
gebruikt in de schikking. Een conifeer blijft groen en symboliseert daarmee de
onsterfelijkheid.

Betinkmominten...
Klik op de foto hieronder voor alle beelden...


Liturgisch bloemschikken rond 'gedenkmomenten'...
Donderdagmiddag 23 november 2023.
U kunt de resultaten van dit stukje concrete bezinning in de kerk bekijken.
Samen praten, gevoelens delen over verlies van onze geliefde overledenen...
Van kosterwoning naar (sociale) huurwoning?

Volg dit project via ons foto-album.
Klik op de foto hieronder...

Koffiemoment in de 'mancave', voorheen kosterwoning...

 

Een sfeervol en betekenisvol gebeuren en een prachtige opbrengst!
De kinderen brachten 873 euro bijeen voor St. Maher-India en de
diaconie vulde dat met 400 euro aan tot 1273 euro!

Dit bedrag werd symbolisch overhandigd aan dhr. Sjoerd Schaaf
van Stichting Maher-India.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers, sponsoren, begeleiders en alle
ouders die meehielpen deze waardevolle traditie in stand te houden!

En wie op die avond niet thuis was en toch wil bijdragen...
Het banknummer van Stichting Maher India is:
NL66 INGB 0003 4854 00
o.v.v. actie Sint Maarten Gaastmeer

Klik op de foto hieronder voor meer beelden van deze avond.

Klik op de cheque hieronder voor een vergroting...

Klik op de afbeelding voor een vergroting van
de liedtekst...

 

EXTRA...

Informatieavond Israël
Maandag 30 oktober in het lokaal: wel even opgeven!
Afgelopen week sprak Ludwine met iemand die zei dat hij/zij
maar weinig wist over wat er nu eigenlijk vooraf ging aan het
conflict in Israël en Gaza, en hoe dit in relatie staat met het
stichten van de staat Israël. En hoe past dit dan weer bij wat er
in de Bijbel staat?
Ludwine en Wim Andel houden zich al een tijdje bezig met die
vraag, ook naar aanleiding van hun bezoeken aan Israël.
Het plan is nu dat zij op maandag 30 oktober a.s. een
informatieavond verzorgen, om 20.00 uur in het lokaal
.

Zo’n avond vraagt van Ludwine en Wim de nodige voorbereiding.
Daarom willen we iedereen die op 30 oktober wil komen, verzoeken
om dat te melden aan Ludwine of aan Anneke van Mourik.
Per mail, app, telefoon, even aanschieten, maakt niet uit;
ludwinevanhoeven@gmail.com, T
. 0641833319
of anneke@marsicht.frl, T. 06 22 49 66 16.
Geef ook even een seintje als u wel belangstelling hebt,
maar op 30 oktober beslist niet kunt.

Activiteitenoverzicht najaar 2023

Een tijdrovend karwei!
'Meer dan een uur werk', was ook één van de uitspraken...
Maandagochtend 25 september werd het gereviseerde
uurwerk van onze kerkklok teruggeplaatst...

En toen moest alles nog gemonteerd en bij de tijd worden gebracht!

Filmavond 3 oktober 2023
aanvang 19:30 uur It Lokaal

Fill the void: 'Vul de leegte op'.
Dat is de titel van de film die we op 3 oktober in het lokaal samen
willen gaan bekijken. De film is gemaakt door de diep gelovige Rama
Burshtein en geeft een inkijkje in de cultuur van sommige groepen
orthodoxe joden in Israël.

Ongetrouwde vrouwen worden in die cultuur behandeld als paria’s.
In de film staat Sara centraal. Ze wordt uitgehuwelijkt maar voordat
ze kan trouwen, gebeurt er iets vreselijks. In de recensie lees je:
‘Toch is de film geen aanklacht tegen het systeem van de orthodoxe
joden.'
De film laat wel treffend die dat het pijn kan doen als je tegen je wil
en kunnen in buiten het gangbare systeem valt.
En dat geldt natuurlijk voor alle culturen.

Wie meer wil weten, kan even zoeken op ‘Fill the void’,
hier alvast een
link...
U hoort een prachtig lied en ziet een paar beelden uit de film.

Startsnein: de beelden!

Klik op de foto hieronder voor het foto-album...

En de LINK naar de liturgie(pdf).

Actie-info over collectedoel...


Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië!
Zie ook de flyer die in het dorp is verspreid.
LINK

Nieuw... eh, opnieuw!
De kerkenraad heeft onderstaande beleidsstukken aangepast en
opnieuw vastgesteld. Ze worden besproken op de gemeenteavond
van 27 november. Klik op onderstaande links om de documenten
door te nemen...

 • LINK 20230904 Privacystatement pg De Gaastmar
 • LINK 20230904 Plaatselijke Regeling pf De Gaastmar
 • LINK 20230904 Beleidsplan veilige kerk pg De Gaastmar
 • LINK 20230904 Gedragscode pg De Gaastmar

Viering 'Schepping' Nijhuzum!

Een uitstapje naar Nijhuzum: al een lange traditie en
altijd weer een fijne belevenis! Dank aan alle vrijwilligers
en speciaal aan Anneke van Mourik voor de inspirerende
overdenking!

Klik op de foto hieronder voor beelden uit deze
viering en de vaartocht heen-en-weer + een gezellig
koffiemoment bij 'Droech oer de feart'!
En een link naar de liturgie...

LOgo Tsjerkepaad Fryslân

Tsjerkepaad 2023: de Pieltsjerke docht mei!
is van 1 juli t/m 9 september op de zaterdagen
van 13.30 tot 17.00 uur.
 

Het jaarthema is 'Kerk als plaats van Ontmoeting'.
Wat is er mooier dan het bezoeken van een oud kerkje in Friesland?

Nergens zijn er zoveel kerken als in Fryslân!
Tijdens Tsjerkepaad zijn gedurende de zomer ongeveer 250 Friese
kerken - in 2023 zelfs 260 - vrij toegankelijk.
Gastvrije vrijwilligers zijn beschikbaar om uitleg te geven.
De kerken zijn open voor iedereen die erfgoed, kunst, stilte,
ontmoetingen, rust of meditatie waardeert!

Lees meer via ons menu 'Bijzonder/gebouw'.
Kijjk ook op de Tsjerkepaad-pagina

Fan herte wolkom yn de Pieltsjerke!

Zangdienst met uw favoriete liederen!
De viering van zondag 23 juli 2023, samen met de pg Oudega
is nog via Kerkdienstgemist.nl te bekijken
via deze...

LINK
naar Kerkdienstgemist van de pg Oudega

Zondag 9 juli 2023 Overstapviering groep 8
19:00-20:00 uur Sânfurd, It Leechhiem

Het werd, door weersomstandigheden, een viering in het
'smûke' kerkje van Sânfurd. Zie hier enkele beelden...

Deze viering is nog, in drie delen, te zien via Kerkdienstgemist
van de PG Oudega: volg deze
LINK


Doarpsfeest!

Klik op de affiche hieronder voor een vergroting...

De feesttinte wie der klear foar...

En de bylden...
mei dank oan Brecht Dantuma.

Klik op de foto hjirûnder foar it fotoalbum...Tsjerkebanken...

Voor de beeldschermbediening en de de geluidsinstallatie wordt
achter in de kerk een 'regieplekje' gerealiseerd. Daarvoor maken
vaardige handen deze week een kerkbank een beetje kleiner...
Pinkster gloeit noch efkes nei...


Ut de nijsbrief fan 2 juny: foto Wiebs Leenstra

Bloemschikken Pinksteren...
Een bloemstuk maken dat wind en vuur symboliseert.
Dat was de opgave voor de bloemschikavond afgelopen donderdag.
Want wind en vuur zijn symbolen van Pinksteren:
we vieren dan dat de Geest van God ons aanvuurt en inspireert.
Er is donderdag intensief gewerkt aan bloemstukken met felrode
bloemen of met pluimen en grassen die bewegen bij elk zuchtje
wind. Als u nu denkt 'wat zou ik die graag willen zien': dat kan!
De deelnemers van donderdagavond hebben hun bloemstuk in de
kerk gezet tot na de Pinksterviering. Kom ze gerust bewonderen,
al of niet in de viering.

Klik op de foto voor de beelden...

 

Hemelvaartsdag
donderdag 18 mei 2023

Oudegaastmeerders samen op Hemelvaartsdag...
Starend naar de hemel en genoeglijk samen koffie drinkend!

4 maaiebetinking Blauhús: Gaastmarders oan it wurd!
Hiltsje Westra en Baukje de Jong ha harren oarlochsferhaal ferteld
tidens de betinking yn Blauhús. It ferhaal fan de sabotaazje fan de
munysjetrein yn april 1945 stie dêr sintraal. Dat barde op it spoar
tusken Aldegea en Nijhuzum by Greonterp.

Klik op de foto om harren taspraak nochris te hearren via
YouTube.

Mei tank oan Barbera Kersbergen dy't mei de tillefoan in opname
makke. Dizze opname is ek besjoen tidens it kofjemomint nei de
tsjinst op snein 7 maaie yn It lokaal.

Sjoch ek: FB Blauwhuis

4 maaiebetinking De Gaastmar 2023
Klik op de foto voor de beelden van de herdenking in Gaastmeer...

Paaszondag!
Samen aan tafel voor het ontbijt en daarna de viering in een volle
kerk! Thema:'Waarom huil je?'

Klik op de foto voor de beelden, gemaakt door Attie!

Peaske moarnsbrochje: alles is der klear foar!

Ynklusyf de preek fan Brecht!
Klik op de foto hjirûnder foar har ferhaal...

Oekraïners yn De Gaastmar:
'Fan de hel yn de himel'

Omrop Fryslân (René Koster) op besite.
Klik op de ôfbylding om mear te hearren en/of te lêzen
oer it petear mei Anneke van Mourik, Caroline Schenkels
en 'Zalona'...