PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   Laatste keer bijgewerkt: 31.01.2023  
 

Pielsicht De Gaastmar

 
  PKN-GAASTMEER    

Nieuws...
[Zie ook de agenda. Foto boven: Attie Bak.]

 


Snein 5 febrewaris 2023
11:00 oere
Pieltsjerke
: Fryske tsjinst

Kofje/tee foarôf: 10:15 oere
yn 'It Lokaal'

Foargonger
ds. Hinne Wagenaar
Jorwert: 'Nijkleaster'

Alderling
Grietje Brouwer

Organist
Siem van Berkum

Koster
Jantje Jansen

Kollekten
Wrâlddiakonaat
Twadde kollekte: eigen gemeente.

Nieuwsbrieven van de kerkenraad

Nieuwsbrief 27 januari 2023

  • Maandagavond ‘Geloven in de bajes’
  • Pondok opgeknapt
  • Vakantie Ludwine
  • Zondag
  • Heel verschillend
  • Aankondiging
  • Dank
  • Gedicht

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen
via pagina mensen/kerkenraad.

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'

Hier is 'tie dan!
"Geen stille nacht", een kindernevendienst-
filmproductie van de kinderen van PG Gaastmeer
en PG Oudega e.o.

Klik op de foto hieronder voor het filmpje.
(± 10 min.)


logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

 

 

 

Wolkom op ús webstek!

De kerk is open

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp.
De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de
stad of het dorp.

Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk
een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar
sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.
Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.

De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning
of gewoon om een kijkje te nemen...

'Petrus in het land': Leona Philippo zingt...
Leona Philippo zingt lied 388 'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel':
een lied over het delen van de maaltijd, waarbij iedereen welkom is!

 

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Voor toelichting...
is ook het meest recente beleidsplan beschikbaar.
Klik op onderstaande link:

NIEUW...
Het nieuwe, vastgestelde beleidsplan voor de komende jaren!

Beleidsplan 2023-2027

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:


Financieel overzicht
College van Kerkrentmeesters 2021

College van Diakenen ANBI-gegevens:

Financieel overzicht
College van Diakenen 2021

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 

 

 

Maandag 30 januari 2023: 'Geloven in de bajes'.
Jet Schut vertelde heel boeiend over haar werk als geestelijk
verzorger in de bajes en liet ons tenslotte nog nadenken en
overleggen over een drietal wezenlijke vragen...

bajes

bajes

bajes

bajes

Klik op de poster voor een vergroting.

Zondag 8 januari 2023
09:30 uur Pieltsjerke

Avondmaal en Mannenkoor 'Ons Genoegen' Heeg was te gast!

mannenkoor Heeg

Bloembeelden in de advents- en kersttijd.

Bloembeelden in de advents- en kersttijd.

Kerst: zondag 25 december 2022

We vieren kerst, en dat is te zien aan de liturgische schikking,
De soberheid is verdwenen,  het  tafelkleed is nu klaar en de
witte kleur van het feest straalt ons tegemoet. Op elke hoek
van de tafel  branden de kaarsen, we vieren Jezus geboorte,
hij is het licht van de wereld!

Meditatieve tekst:

Stralend licht
de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht.

Deze bloemschikking werd ook weer verzorgd door
Tryntsje en Tjerie.

Prachtig en sfeervol Kerstconcert 'Concordia'
met Ypie-Nynke Martens als gast!

Klik op de foto voor meer beelden en filmpjes, gemaakt door
meerdere fotografen...

Concordia

Een 'lokale' energiezuinige viering!
Zondag 11 december 2022
Voorganger ds. Wim Andel en Siemen van Berkum
als organist op keyboard!

Oekraïners yn De Gaastmar:
'Fan de hel yn de himel'

Omrop Fryslân (René Koster) op besite.
Klik op de ôfbylding om mear te hearren en/of te lêzen
oer it petear mei Anneke van Mourik, Caroline Schenkels
en 'Zalona'...

Even terugblikken...

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
in Gaastmeer...

De actie...
Klik op onderstaande flyer voor meer info!