PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   Laatste keer bijgewerkt: 03.12.2021  
  PKN-GAASTMEER    

Nieuws...
[Zie ook de agenda]

 


Zondag 5 december 2021 | 09:30 uur
Pieltsjerke De Gaastmar

Fan herte wolkom!
Graach wol 1,5 m ôfstân oanhâlde.
By yn- en útrinnen mûlkapkes op.
Garderobe wurdt net brûkt: jassen
meinimme yn tsjerke.

Tweede Advent

Voorganger
ds. S.C. Leene
Snits

Ouderling van dienst
Willem Wendelaar Bonga

Organist
Symen van Berkum

Kindernevendienst
is er weer op zo.12 december.
Graag vooraf aanmelden.

Koster
Wybe Leenstra

Collectes
ZWO, Wereld-Aidsdag
2de collecte voor de eigen gemeente

Nieuwsbrieven van de kerkenraad

Nieuwsbrief 3 december 2021

Met o.a...

  • Geschrapt...
    maar de kerkdiensten gaan door!
  • Wel en wee
  • Bundel te bestellen
    tot en met 6 december
  • Kerkanekdote
  • Toon Hermans
  • Gebed

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen via
pagina mensen/kerkenraad.


houd moed heb lief

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

 

 

Wolkom op ús webstek!

De kerk is open

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp.
De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de
stad of het dorp.

Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk
een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar
sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.
Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.

De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning
of gewoon om een kijkje te nemen...

Bloembeelden: advent, op weg naar Kerst 2021

In een ander licht
Kom tot ons de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.

'In een ander licht' is het thema van Advent en Kerst 2021.
Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker.
Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst
ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is
door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven.
In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten
zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven.

Symboliek
In de bloemschikking maken we gebruik van het beeld van
de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in
een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de
zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen.
Bij de zon worden enkele symbolische voorwerpen of kleuren
geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van de zondag.

Eerste advent | Lucas 1:5-25
De aankondiging van de geboorte van Johannes.
En zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.
(Lucas 1:17b)

Voor de schikking ligt een in wol en linnen verpakte vrucht
(geweven, als een mantel), veilig en beschermd.
Het moet nog tot bloei komen.

Gedroogde grassen
als stralen van de zon
-Morgenlicht-
vol verwachting.

 

Jeugdclub 12+ nodigt uit!
Onderstaande activiteit is helaas afgezegd i.v.m. de
coronamatregelen...

Clubprogramma groep 7 en 8.
Klik op de afbeelding hieronder voor een vergroting...

 

 

 

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Voor toelichting...
is ook het meest recente beleidsplan beschikbaar.
Klik op onderstaande link:

Beleidsplan 2018-2022

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Aangepast, aangevuld 03-12-2021 (begroting 2021toegevoegd)

Financieel overzicht
College van Kerkrentmeesters 2020

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Aangepast, aangevuld 03-12-2021 (begroting 2021 toegevoegd)

Financieel overzicht
College van Diakenen 2020

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 

 

 

 

Afzegging...
Aansluitend bij de huidige coronamaatregelen
heeft de kerkenraad besloten de activiteiten in het
Lokaal t/m 18 december 2021 af te zeggen.

Oft it net kin sa oft it moat...
dan moat it mar sa oft it kin.
Bylden fan de gemeentegearkomste op snein
28 novimber nei de tsjinst yn de Pieltsjerke.
Formele en finansjele saken en yntroduksje fan
it byldskerm...

Ondertussen...
scharrelt onze pastor als een volleerde stewardess met
haar karretje door het gangpad...

Ondertussen...
dinsdagmiddag 23 november: binnen wordt gewerkt
aan de liturgische bloemschikking.
Buiten wordt het kerkpad schoongemaakt.
 

 

Succesvolle kledingactie voor vluchtelingen!
Deze actie bracht een flinke lading aan kleding naar
het Hellingpaed 24. We hebben het afgelopen
donderdag met drie auto's vol naar de COA-opvang
in Heeg gebracht.
Daar werd alles met open armen ontvangen!
Voor de verdeling wordt er een soort markt
georganiseerd onder de bewoners waar bij
iedereeen voor een klein symbolisch bedrag
(bjjv. 5 of 10 eurocent) de kans krijgt een
'passend' kledingstuk te kopen.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!


Onderstaande activiteit is voor december 2021
helaas afgezegd i.v.m. de coronamatregelen...

De eerste 5 aanmeldingen zijn al binnen!
Wie volgt?

Geeft u zich wel even op bij Ludwine:
ludwinevanhoeven@gmail.com
of T. 06 41833319

Welkom bij de Bijbelgespreksgroep
Onderstaande activiteit is voor december 2021
helaas afgezegd i.v.m. de coronamatregelen...

De Bijbelgespreksgroep is weer gestart.
Eindelijk weer, en dan nog wel in het vernieuwde
lokaal! De eerste bijeenkomst was op 4 oktober.

Centraal staat het boekje 'Vreemd en bizar'
van Piet Schelling.


Het boekje gaat over lastige Bijbelverhalen.
Daarna gaan we met elkaar in gesprek over wat we
gelezen hebben. Als u het interessant vindt, gaan we
met dit boekje verder.

Lijkt het u iets?
De volgende bijeenkomst is op 6 december, aanvang
20:00 uur. Er zijn al ongeveer 12 deelnemers.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Aansluiten kan altijd!
Geeft u zich wel even op bij Ludwine:
ludwinevanhoeven@gmail.com
of 06 41 83 33 19.