PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   Laatste keer bijgewerkt: 28.02.2021
  PKN-GAASTMEER    

Nieuws...
[Zie ook de agenda]

Pieltsjerke yn ljocht

Kerkdiensten | Tsjerketsjinsten

kerkdiensten IJlst

Nieuwsbrieven van de kerkenraad

Nieuwsbrief 26 februari 2021

met o.a. nieuws over:

 • Er zijn heuvels in Gaastmeer
 • Wel en wee
 • Geven en ontvangen
 • Paasgroetenactie
 • Kalenders en tijdschrift in de kerk
 • De liturgische schikking 2de zondag van de 40-dagentijd
 • Liet: As in bern yn ‘e wrâld

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen via
pagina mensen/kerkenraad.

houd moed heb lief

Beste Gaastmeerders,
We zijn in een klein dorp altijd al gewend
om naar elkaar om te kijken. Maar nu is de situatie anders dan we ooit gewend waren.
Voor het geval uw hulp nodig heeft op wat voor
terrein dan ook, kunt u contact opnemen met:

 • Dorpsbelangen Gaastmeer
  Emmie Samidjono T. 0515852147
 • PKN Gaastmeer
  Pastor Ludwine Andel T. 0515469506
 • Stichting 'Kwyk'
  Liesbeth van Griensven T. 0515469693

Er zijn allerlei mensen bereid om iets voor
u te doen. Aaarzel niet om te bellen
of op andere wijze contact te zoeken.

Alle goeds gewenst voor u allemaal!
Dorpsbelangen, Stichting Kwyk
en PKN de Gaastmar

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

 

 

Wolkom op ús webstek!

Kerkdiensten-online in IJlst...
via de Mauritiuskerk |PG IJlst, Oudega en Gaastmeer


Kerkdienstgemist.nl
en dan kiezen voor de Mauritiuskerk van IJlst.
Ook de eerder opgenomen diensten zijn nog te bekijken.

Zondag 28 februari 2021 | 09:30 uur
2de zondag 40-dagentijd | Gezamenlijke dienst Protestantse Gemeenten Gaastmeer, Oudega en IJlst.

Zondag Reminiscere (Gedenk)
Marcus 9: 2-10
Thema: 'Verrassend Licht'

Liturgie zondag 28 februari 2021

Pastor Ludwine Andel, Gaastmeer
Ds. Dussie Hofstra, IJlst
Organist: Jan Willem Obbink, Sneek

Rekeningnummer diaconie Gaastmeer: NL95 RABO 0326 1223 70


Klik op de afbeelding voor het filmpje: 'Op de berg'
Daarin vertellen kinderen over hun 'bergervaringen' via foto's/filmpjes.

Bloemschikking 2de zondag 40-dagentijd
U kunt deze liturgische bloemschikking de komende week vinden in de Pieltsjerke.

Tweede zondag van de 40-dagentijd: Marcus 9:2-10
Het verhaal van de verheerlijking op de berg. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op en voor hun ogen verandert hij in een stralend witte verschijning. Ook Mozes en Elia zijn erbij aanwezig. Het is een bijzonder, hemels moment. De stenen verwijzen naar de berg, het witte kleed met een gouden glans verwijst naar de goddelijke uitstraling van Jezus. De bol groeit verder en brengt ons al dichter bij het geheim van Pasen.

Op de berg:
onuitspreekbaar geheim
zien,
soms even,
glanzend licht van God,
goudstof in de ziel,
dat je verlicht
uit het duister trekt
sprakeloos maakt:
zwijgen is goud.
In daden
wordt leven
in het licht
van god
zichtbaar
en straalt.

De kerk is open

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant herkennings-punt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of het dorp.
Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van. De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning
of gewoon om een kijkje te nemen...

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Kerkrentmeesters 2019

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Diakenen 2019

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 

 


It Lokaal: 'verbouw'...

Zaterdag 20 februari 2021.
Ook vandaag werd er weer vrolijk in het zand gespeeld; bij de nooduitgang werd een veilige afrit gemaakt voor rollend materieel. We zijn op de toekomst van de gemeente voorbereid :)Tevreden gasten van het Pondok hebben twee prachtig beschilderde stenen achtergelaten,  die later vanochtend ergens zijn neergelegd door twee
andere jonge vakantiegangers, zodat ze weer opnieuw gevonden en verstopt kunnen worden.

Pastor Ludwine Andel

Klik op de foto's hieronder voor de beelden.
Scroll dan in het fotoalbum door naar de meest actuele foto's...
Werkzaamheden 27 februari: straat- en steenwerk...

Meehelpen?
Kom maar langs op zaterdagochtend of meld je
vooraf bij Klaas Brouwer.

Resultaten actie voor de inrichting: zie LINK

De kerk is open?
Klik op de foto voor het antwoord...

It spûket oan It Piel!
Met dank aan aan Attie Bak die het aandurfde hier een filmpje van te maken. Klik op de foto van de brievenbus...