PKN-GAASTMEER   PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   'Waar een kerk is, is een toren van hoop'
Beleidsplan 2018-2022
staat online! Klik door naar...
'Kerkenraad'

 

 

 

 

 

PKN-flagge op 'e toer
Kerkdiensten | Tsjerketsjinsten

De Gaastmar...
Pieltsjerke

Snein 26 jannewaris 2020
Fryske tsjinst
09:30 oere

Foargonger
dhr. H. Gileam

Penjum

Alderling fan tsjinst
Grietje Leenstra

Bernenjonkentsjinst
Ekie Wendelaar Bonga

Organist
Pietje de Jong-Reitsma

Koster
Wybe Leenstra

Kollekte
'Jeugdwurk'
2de kollekte: eigen gemeente.

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door
de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen
voor en moment van rust & bezinning
of gewoon om een kijkje te nemen...

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'


logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

De
PROTESTANTSKE GEMEENTE
DE GAASTMAR

is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

   
    Laatste keer bijgewerkt: 19.01.2020
 


Wolkom op ús webstek!

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is
dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad
of het dorp. Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook
daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een
onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je
bent.

Van harte welkom!

De kerk is open

Loesje 1

Pondok!
van oud, heel oud... naar nieuwe recreatiewoning!Een nieuwe bestemming op een prachtig plekje!Klik door naar...
www.pondokgaastmeer.nl

en reserveer vast voor de komende zomer!

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen
.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Beheer 2018

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Financieel overzicht College van Diakenen 2018

Toegevoegd 1 juli 2019: ANBI-documenten
Financiële overzichten 2018
College van Beheer en College van Diakenen.

 

 

 

Nieuws...
[Zie ook de agenda]

Toerustingsavond 'Liturgie'
do. 23 januari 2020 Gaastmeer om 19:45 uur in 'It Lokaal'.
Vervolg op de training 'Vieren met vrijwilligers'.
Welke keuzes maak je in de liturgie en vormgeving van een dienst of viering?
Hoe zorg je er voor dat het niet allemaal losse onderdelen worden en wat zijn
op welk moment geschikte liederen en teksten?
Kan het ook anders dan we altijd gewend waren?
Inleider is ds. Reinier Tuitman van Oosthem.

Siem van Berkum: 50 jaar organist!
Blij met één van onze organisten! Siem van Berkum bespeelt al 50 jaar de orgels
van
verschillende kerken en begeleidt ook de gemeente van Gaastmeer regelmatig
tijdens de zondagse vieringen!
Van Berkum werd daarom op zondag 12 januari even in het zonnetje gezet en toegesproken door voorzitter kerkenraad, Piet Visser. Pastor Ludwine overhandigde hem een felicitatiepakket namens de gemeente.
Van harte gefeliciteerd!

Klik op de foto hieronder...
voor alle foto's en een orgelspel-fragment van deze jubilaris.


Kerstviering 25 december 2019: bloembeelden.
Johannes 1: 1-14
In het Woord was leven en het leven was het
licht voor de mensen. Het licht schijnt in de
duisternis en de duisternis heeft het niet in
haar macht gekregen.

- Johannes 1:4-5
De kroon op al deze kransen is de bol in top. De tijd van wachten wordt afgerond
met een bol vol licht en bloemen. Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat
léven veel licht nodig heeft. In de kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert
aan de hemel. De bol die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij
als een koepel waarnemen. De lichtjes zijn de sterren.
Kerst zegt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en leven zijn de drie
steunpunten waarop ons geloof kan rusten. Johannes bemoedigt ons met het licht
en dat zien we terug in de versiering van de bol met groen, lichtjes en geurende
bloemen.


Klik op de kerststal hieronder voor meer beelden van deze kerstviering met koor 'Gaudete' en een kopergroep van 'Concordia'.


Jeugdclubprogramma Oudegaastmeer 2019-2020