PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR   Laatste keer bijgewerkt: 26.09.2022  
  PKN-GAASTMEER    

Nieuws...
[Zie ook de agenda]

 


Zondag 2 oktober 2022
Pieltsjerke
09:30 uur

Voorganger
ds. G.S. Groeneveld
Bolsward

Alderling
Piet Visser

Koster
Jantje Jansen

Organist
...

Collecte
Kerk en Israël.
Tweede collecte voor de eigen gemeente.

Nieuwsbrieven van de kerkenraad

Nieuwsbrief 23 september 2022

met o.a...

 • Wel en wee
 • Oudega Tsjerke fan ‘e moanne
  zondag 25 september
 • Radioreportage Buro de Vries
  zondag 25 september
 • Activiteiten
 • De diaconie is er ook voor u
 • Terugblik startsnein
 • Kerk op vakantie
 • Praatcafé
 • Maatschappelijke stage
 • Najaarsactiviteiten

De vorige nieuwsbrieven zijn nog te lezen
via pagina mensen/kerkenraad.

houd moed heb lief

Meer planning?
Lees verder bij 'agenda'

logo pknKlik op het logo van de Protestantse Kerk Nederland hierboven voor een prachtig Flash-filmpje over hoe dit logo is opgebouwd.

Gebruik de ESC-toets om terug te
keren naar onze website.

 

 

Startzondag 18 september 2022
'Petrus in het land'; Leona
Philippo zingt...

Leona Philippo zingt lied 388 'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel':
een lied over het delen van de maaltijd, waarbij iedereen welkom is!

Wolkom op ús webstek!

panoramfoto It Piel - Attie Bak

De kerk is open

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant
herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp.
De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de
stad of het dorp.

Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk
een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar
sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben.
Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn
zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.

De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te
ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden.
Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

De Pieltsjerke...
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning
of gewoon om een kijkje te nemen...

 

ANBI
Kerk, diaconie en belastingen.
Informatie over de kerk en de diaconie als ANBI
.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut.

Uw kerkelijke gemeente en de diaconie van uw gemeente vragen als
algemeen nut beogende instelling een ANBI- beschikking aan.
Met deze beschikking kunnen ze fiscaal worden aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Klik op onderstaande links om meer te weten te komen...

Voor toelichting...
is ook het meest recente beleidsplan beschikbaar.
Klik op onderstaande link:

Beleidsplan 2018-2022

Lees meer...
via tabblad 'Beheer'

Lees ANBI-DOCUMENT
College van Kerkrentmeesters.

Lees ANBI-DOCUMENT
Diaconie.


College van Kerkrentmeesters ANBI-gegevens:
Aangepast, aangevuld 03-12-2021 (begroting 2021 toegevoegd)

Financieel overzicht
College van Kerkrentmeesters 2021

College van Diakenen ANBI-gegevens:
Aangepast, aangevuld 03-12-2021 (begroting 2021 toegevoegd)

Financieel overzicht
College van Diakenen 2021

De PROTESTANTSKE GEMEENTE DE GAASTMAR
is ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel
onder KvK nr. 76453081

 

 

 

Oekraïners yn De Gaastmar:
' Fan de hel yn de himel'

Omrop Fyslân (René Koster) op besite.
Klik op de ôfbylding om mear te hearren en/of te lêzen
oer it petear mei Anneke van Mourik, Caroline Schenkels
en 'Zalona'...

Activiteiten najaar
Klik op de afbeelding voor een vergroting...


Verwacht...
do. 6 oktober 20:00 uur in It Lokaal:
'The two popes
'
EO: 'Een warme blik achter Vaticaanse muren...

Bekijk hier de trailer: klik op de afbeelding.

Lees ook een recensie via 'KN-digitaal':
The Two Popes: niet historisch verantwoord,
wel ontroerend
.

Snein 25 septimber 2022 Omrop Fryslân:
tsjerketsjinst út de Ankertsjerke yn Aldegea wei.

Foargonger fan de tsjinst is dûmny Wim Andel.
Oargelist is Meile Tamminga. Ek is der meiwurking fan
SaxEMM, sjongeressen Janneke Warringa en Elske Fekkes,
Oekraïne Brass en pianist Peter van der Zwaag.

De liturgy fan de tsjinst is hjir te finen.
Klik op de ôfbylding hjirûnder om dizze tsjinst
ek no noch te besjen...

Startzondag 18 september: 'Aan Tafel'
de beelden...

Klik op de foto hieronder voor de beelden,
inclusief een video-fragment!Plaats van uitvoering was aangepast...
09:15 uur
Het ontbijt, de maaltijd, vindt plaats in het Lokaal.

10:00 uur
De startviering is in de Pieltsjerke.

Klik op de eerste uitnodiging voor een vergroting...

Uitnodiging Ankertsjerke Oudega.
Drie keer op woensdagavond...
'Lighten the Night'

Soms is het fijn om naar een plek te gaan waar niets
hoeft. Je kunt er gewoon even zitten en tot rust komen.
De kerk wil zo’n ruimte zijn. Iedere derde woensdag van
de maand tussen 19:30 en 20:30 uur openen we voor
jullie de deuren van de Ankertsjerke in Oudega. Kom
binnen, steek een kaarsje aan en luister naar live-muziek.

Lighten the Night, Spoor van Licht, is een maandelijks
terugkerend moment dat schittert van eenvoud.
Met kaarsen en muziek, een plek om tot jezelf te komen.

Het huis van pastor Ludwine en ds. Wim Andel is na
afloop van de Lichtjesavond in de Ankertsjerke open voor koffie en thee!


Je bent in de Ankertsjerke van Oudega welkom op onderstaande avonden:

wo. 21 september
m.m.v. Anna Verbeek (hoorn), Hylkje Hoekstra (saxofoon) en Wietske Baarda (trompet)

wo. 19 oktober
Anna (zang en saxofoon) en Tiete Hoekstra (zang/gitaar)

wo. 16 november
Ate de Vries (orgel)

Ouder nieuws...

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
in Gaastmeer...

De actie...
Klik op onderstaande flyer voor meer info!