Home

Onze kerktoren is, gezien vanaf het meer, een baken: een markant herkenningspunt. Vanaf het meer en ook vanuit het dorp. De kerk is dus letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of het dorp.

Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig hebben. Een kerk is van blijvende waarde. Dingen van blijvende waarde zijn zeldzaam. Maar ze bestaan wel en de kerk is er één van.

De kerk is de plaats waar je samenkomt om God en elkaar te ontmoeten, zoals vele generaties voor ons dat ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of presteert, maar om wie je bent.

Van harte welkom!

De Pieltsjerke…
Het kerkgebouw is door de week ook altijd open!
Loop gerust even naar binnen voor een moment van rust & bezinning of gewoon om een kijkje te nemen…

Spandoek De kerk is open: welkom!

Contactadressen

Kerkenraad:
Anneke van Mourik-van Herk
Mail: anneke@marsicht.frl
T. 06 22496616

Pastor
Ludwine Andel-van Hoeven
Mail: ludwinevanhoeven@gmail.com
T. 0515 469506
T. 06 41833319

Preekvoorziening
Sjoukje Zeilstra
T. 0515 469567

 

Uw bijdrage voor het goede doel?
Diaconie PG De Gaastmar
bankrekening: NL50 RABO 0326 1223 70
ovv ‘doel’

Uw bijdrage voor de PG Gaastmeer?
College van Kerkrentmeesters
bankrekening: NL21 RABO 0370 6498 69

willemwendelaarbonga@gmail.com


Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Een algemeen nut beogende instelling (anbi) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland.

20240104-ANBI-gegevens-PG-De-Gaastmar
20240104-ANBI-gegevens-PG-De-Gaastmar-diaconie
20240323 ANBI PG Gaastmeer CvB financieel jaarverslag 2023
20240323 ANBI PG Gaastmeer diaconie – financieel jaarverslag 2023

20230127 Beleidsplan 2023 – 2027

Agenda

Activiteiten in de Pieltsjerke en ‘It Lokaal’.