Wie?

Wa’t wy binne…
Wie we zijn: we stellen ons voor!

Wy binne in gemeente dy’t mei jo en jo fragen en twifels op ‘n paad giet. Net om slutende antwurden te finen. Wol biede wy jo in Wurd en in gastfrije iepen mienskip dy’t jo fierder helpe mei jo fragen en twifels.

Wij zijn een gemeente die met u en uw vragen en twijfels op weg gaat. Niet om sluitende antwoorden te vinden. Wel bieden wij u een Woord en een gastvrije open gemeenschap die u verder helpt met uw vragen en twijfels.

 

Pastor Ludwine Andel-van Hoeven
stelt zich voor…

kerkenraad

De kerkenraad…
bestaat uit ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters.
Al in Bijbelse tijden was er sprake van ‘oudsten’, die een pastorale, bestuurlijke, beheersmatige en (financiële) ondersteunende taak hebben.
Onze kerkenraadsleden en hun taakverdeling:

  • Brecht Dantuma-Visser, ouderling met als taak: voorzitter
  • Anneke van Mourik-van Herk, ouderling met als taak: secretariaat
  • Klaas Brouwer en Klaas Iedema: ouderling-kerkrentmeester met als taak: beheer
  • Klaas van der Goot, Gerlof Postma, Dieuwke Visser, Betty Bongers: diaken met een (financiële) ondersteunende taak binnen en buiten (wereldwijd) onze gemeenschap.

College van Beheer

De kerkrentmeesters hebben het beheer over de goederen van de kerkelijke gemeente, zoals het kerkgebouw, de pastorie, de (voormalige) kosterswoning, recreatiewoning ‘De Pondok’ en It Lokaal. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en verhuur van deze gebouwen.

Onze ouderling-kerkrentmeesters: Klaas Brouwer en Klaas Iedema.
Kerkrentmeester: Harm Jelle Zeilstra.

Taakdragers…
De Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters sturen de volgende vrijwilligers/ondersteuners aan. Het delen van deze taken maakt het mogelijk onze gemeenschap in stand te houden en betekenis te geven aan onze geloofsovertuiging…

Organisten
begeleiden de samenzang van de gemeente en brengen muzikale sfeer en bezinning in de vieringen.

Cees Zeldenrust, Siem van Berkum en Pietje de Jong-Reitsma

Kindernevendienst
Kinderviering op de bijzondere kerkelijke feestdagen in het Lokaal bij de kerk. KInderen nemen vanuit de kerkdienst hun eigen lichtje mee en komen tegenhet einde van de kerkdienst weer terug.
Methodische ondersteuning via ‘Kind op Zondag’.

Dieuwke Visser, Annalies Bakker en Jenneke van den Bogert

Bezoekmedewerkers
ondersteunen pastor Ludwine bij het pastoraal bezoekwerk. Bezoekjes met een bloemengroet aan jarige 75-plussers. Bezoekjes aan zieke dorpsgenoten, meestal na een ziekenhuisopname of tijdens een behandeltraject. 

Uilkje Wildschut en Ekie Wendelaar Bonga

Kosters
Gastheer of -vrouw tijdens de zondagse vieringen. Zij zorgen voor een ‘warme’ ontvangst, zowel van de voorgangers als de kerkgangers. Ze luiden de klok als oproep op zondagochtend, zorgen voor licht en geluid tijdens de viering. Verzorgen het bord met de liederen die gezongen zullen worden. Ze houden tijdens de viering een oogje in het zeil: verloopt alles naar wens?

Eelco Leenstra, Jantje Jansen en Harm Jelle Zeilstra

Liturgische bloemschikken
Bloemen vertellen in beelden het verhaal van God en mensen. Kleuren, vormen lijnen en karakter van bloemen en planten hebben een speciale betekenis. Deze worden gebruikt om aan bijzondere kerkdiensten een eigen, speciale bijdrage te leveren.Het is een bloemstuk dat aansluit bij het bijbelse thema. Ter verdieping, als extra toevoeging. Met vormen, bloemen en eventueel andere materialen probeer je de essentie van het thema weer te geven. Als het goed is, kan het je hart raken en door het beeld dat je ziet kun je het Woord dat gebracht wordt, vaak beter onthouden.

Tryntsje Hoogterp en Tjerie van der Meer

‘Preekvoorziener’
een oude omschrijving maar nog steeds een onmisbare taak… Zij zorgt dat er voor iedere viering een ‘voorganger’ wordt gevraagd. Ze houdt contact met haar ‘achterban’ en gaat op zoek naar ‘aansprekende’ voorgangers.

Sjoukje Zeilstra

Boekhouder, administrateur en financieel adviseur…
van kerkenraad en kerkrentmeesters. Maakt begrotingen en financiële jaarverslagen en ondersteunt bij het nemen van besluiten met financiële gevolgen.

Jan van Muiswinkel

Verzorging catering ‘It Lokaal’…
bij allerlei activiteiten. Voorraadbeheer en aanspreekbaar persoon. En altijd in voor een goed idee!

Attie Bak + diverse ‘koffiezetters’…

Mielrinners!
Samen koken en eten, dat doen wij graag op iedere eerste maandagavond van de maand! We bereiden een variatie aan heerlijke gerechten. Dat koken doen we om de beurt en aan tafel is er altijd een goed gesprek mogelijk. Kom alleen of met anderen: je bent welkom!

Samen koken en eten.

Kopergroep ‘Concordia’
Muzikale begeleiding door koperblazers bij bijzondere vieringen. Altijd bereid. In de kerk of op locatie.

Beheer website en verhuur recreatiewoning ‘De Pondok’.
Een prachtig bouwproject gerealiseerd door de kerkrentmeesters brengt ook financiële ruimte om andere belangrijke zaken te bekostigen. De kerkrentmeesters regelen samen ook het onderhoud, de schoonmaak en de ontvangst van gasten.

Peter Koenen

Schoonmaak-coördinatie kerk & Lokaal
Indeling en uitnodiging van beschikbare dorpsgenoten die meehelpen bij de schoonmaak van onze gebouwen.

Roelie Zeilstra

Tsjerkepaed
Het gastvrij ontvangen van mensen van buiten die belangstellend zijn naar ons kerkgebouw ‘De Pieltsjerke’. Op een flink aantal zaterdagmiddagen in het zomerseizoen zijn diverse gemeenteleden bereid hen te ontvangen en te vertellen over het gebouw, de historie en de gemeenschap.

Cees en Anneke van Mourik, Brecht Dantuma, Wiebs Leenstra

Meanploegen
Maaiwerk en ander onderhoud aan heggen en bomen op het kerkterrein wordt op afroep en volgens een rooster door vele vrijwilligers uit het dorp verzorgd.

Ledenadministratie, roostermaker, websitebeheer, printwerk en beeldschermbediening
Willem Wendelaar Bonga